Socialpedagog ref. nr. 141/21

Socialpedagog ref. nr. 141/21

Annons: 25351576
Yrke: Behandlingsassistent/Socialpedagog
Arbetsgivare: Kalix Kommun
Arbetets ort: Kalix, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2021-12-12
Publiceringsdatum: 2021-11-23

Kvalifikationer

Arbetslivserfarenhet: Behandlingsassistent/SocialpedagogPresentation:


Utbildningsförvaltningen ansvarar, på uppdrag av utbildningsnämnden och utifrån gällande lagstiftning, för verksamheten inom förskola, grundskola, särskola, gymnasium, kulturskola samt vuxenutbildning i kommunen. Utbildningsförvaltningens vision är ”landets bästa förskola och skola” där elever utbildas för att vara väl rustande för vidare studier och kommande arbetsliv. Fokus ligger på lärande i ett livslångt perspektiv och målet är en förskola och skola där varje barn och elev ges möjlighet att lyckas i en lugn och trygg miljö.
Centrumskolan ligger i centrala Kalix med närhet till skog, idrottsplats, bibliotek samt badhus. Skolan har idag 190 elever. På skolgården finns gräs- och grusplan för fotboll och utelek på sommaren samt isbana under vintern. Inom närområdet finns även skidspår för längdåkning och konstgräsplan. Skolgården har lekredskap med gungor, klätterställningar och sandlådor. Vi har under de senaste åren utvecklat rastverksamheten där rastlärare tillsammans med eleverna hela tiden för en dialog hur vi på bästa sätt nyttjar den fina skolgård vi har på Centrumskolan.
Utbildningen omfattar förskoleklass, åk 1-6, särskola samt fritidsverksamhet. Eleverna i grundskolan är organiserade i årskursvisa klasser. Lärarna på lågstadiet undervisar i en årskurs medan lärarna på mellanstadiet arbetar som ämneslärare. Åk 1-3 har under skoldagen samverkan med fritidshemmet.
Centrumskolans vision är att tillsammans bygga en skola där alla känner trygghet och studiero samt att vi har en arbetsmiljö där alla får möjlighet att lyckas. Tillsammans i arbetslagen sätter vi eleverna i centrum och har höga förväntningar på alla elever. Vårt mål är att alla elever uppnår kunskapskraven i alla ämnen varje skolår samt att alla elever får växa socialt och känner trygghet, trivsel och studiero under hela sin skoldag.
Arbetsuppgifter
Ditt uppdrag blir att arbeta på individ- och gruppnivå med elever i åk F-6. I ett nära samarbete stödjer du elever som har sociala -och beteendesvårigheter.Arbetet utförs i klassrum, i de så kallade mellanrum, ute på raster samt på fritidstid.
Du kommer samarbeta med elever, vårdnadshavare, lärare samt skolans elevhälsa. Du arbetar på ett brett fält med exempelvis individuellt stöd, grupprocesser och observationer. Det ingår även en del administrativt arbete i ditt uppdrag då vi jobbar med hög och jämn kvalitet i såväl undervisning som elevhantering.

Kompetenser
Vi ser att du är utbildad socialpedagog eller har en annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som lämplig för uppdraget.
Du bör ha erfarenhet av att arbeta stödjande med elever utifrån dess olika behov. Du ska ha förmågan att hålla i lektioner och skapa arbetsro. Har du tidigare arbetat i rollen som socialpedagog eller lärare är det meriterande. Som person är du trygg, självständig och relationsskapande. Ett visst mått av mod och personlig mognad krävs för att framgångsrikt kunna leda samtal kring svåra frågor med elever och deras vårdnadshavare. Det är viktigt att du är en trygg och självständig person som hela tiden bär den värdegrund som skolan står för. Du har en positiv människosyn och har en god förmåga att skapa relationer till elever, lärare och övrig personal. Du uppskattar att ingen dag är den andra lik och är bekväm med snabba omställningar om det krävs. Känner du att ovanstående rader passar in på dig? Då är du varmt välkommen med din ansökan!

Stor vikt kommer att läggas vid din personliga lämplighet.
Övrigt
Tidsbegränsad anställning på heltid fr.o.m. 2022-01-10 t.o.m. 2022-06-30
Ansökningar tas emot t.o.m. 2021-12-08

Kalix kommun är ett förvaltningsområde för finska och meänkieli. Kunskaper i dessa är meriterande.
Din ansökan behandlas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).
Kontaktpersoner
Rekryterande chef
Malin Grahn, 0923-651 89
Facklig/-a företrädare
Maria Rönnqvist  Lärarförbundet  0923-125 13, 0923-652 73
Therese Innergård  Lärarnas Riksförbund 070-317 53 52
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare annonser.