Specialistläkare till internmedicin och nefrologi, Sunderby sjukhus

Specialistläkare till internmedicin och nefrologi, Sunderby sjukhus

Annons: 25354403
Yrke: Specialistläkare
Arbetsgivare: Region Norrbotten
Arbetets ort: Luleå, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2021-12-15
Publiceringsdatum: 2021-11-24

Kvalifikationer

Arbetslivserfarenhet: SpecialistläkarePresentation:


På sektionen för nefrologi arbetar idag tre överläkare, en specialistläkare och tre ST-läkare. Till sektionen hör njurmottagningen och dialysenheten. Sektionens slutenvårdsplatser finns på vår internmedicinska vårdavdelning, avdelning 61. I sektionen finns goda möjligheter till forskning.
Läs mer om oss på http://www.norrbotten.se/

Arbetsuppgifter
Som specialistläkare på internmedicin, i sektionen för nefrologi, kommer du att arbeta på avdelning s61 nefro, en slutenvårdsavdelning för nefrologi och allmän internmedicin. I arbetsuppgifterna
ingår även arbete på dialysen, njurmottagningen samt som njurkonsult. Du deltar i arbetet på MAVA (Medicinsk Akutvårdsavdelning) och MIA (Medicinsk intermediärvårdsavdelning) samt är med i bakjourslinjen på Internmedicin. Handledning av studenter, AT-läkare och ST-läkare blir en del av ditt uppdrag.

Din bakgrund
Vi söker dig med svensk läkarlegitimation samt med fullgjord specialisttjänstgöring inom internmedicin samt nefrologi. Duhar också ett gediget intresse av vår specialitet och vill vara med och påverka den framtida utvecklingen av specialiteten inom regionen.Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Du är tydlig, har lätt för att samarbeta och agerar, uttalar dig och tar beslut på ett hänsynsfullt och genomtänkt sätt.

Ansökan
Till ansökan bifogas:
Intyg om läkarexamen från det eller de lärosäten där du har fullgjort din grundutbildning. Detta gäller även om du är utbildad i annat EU-land eller i land utanför EU
Legitimationsbevis från Socialstyrelsen
Specialistbevis från Socialstyrelsen
Eventuellt intyg om akademisk grad, exempelvis medicine doktor eller docent, samt datum för disputation och titel på avhandlingen
Fullständigt uppdaterad publikationslista, om tillämpligt
Intyg/dokumentation om undervisningserfarenhet och eventuellt andra pedagogiska meriter
Eventuellt ytterligare dokumenterad meritering avseende exempelvis klinisk kunskap/erfarenhet, kliniskt utvecklingsarbete, ledningserfarenhet och annat som du vill framhålla som meriterande för den sökta tjänsten

Nuvarande befattning ska också framgå i ansökan. Personligt brev ska bifogas till ansökan. 
Anställningsfakta
Vi söker en specialistläkare med möjlighet till tillsvidareanställning. Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning.

Välkommen med din ansökan!