OBS! Förlängd ansökningstid- Enhetschef Naturmiljö

OBS! Förlängd ansökningstid- Enhetschef Naturmiljö [OBS denna annons har utgått]

Annons: 25370370
Yrke: Enhetschef, offentlig förvaltning
Arbetsgivare: Länsstyrelsen i Norrbottens län, Naturmiljö
Arbetets ort: Luleå, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2022-01-17
Publiceringsdatum: 2021-11-29

Kvalifikationer

Arbetslivserfarenhet: Enhetschef, offentlig förvaltningPresentation:


Vill du arbeta på en av länets mest spännande arbetsplatser?

Länsstyrelsen arbetar för att Norrbotten ska utvecklas. Det gör vi på uppdrag av regeringen och vårt ansvarsområde är brett – myndighetsutövning, utveckling, förvaltning och samordning av länets olika intressen inom många områden. Det vi gör skapar samhällsnytta, och vi ser till att nationella mål och beslut får genomslag i länet. Vi har stor kunskap och många specialister. Vi kan och förstår Norrbottens olika intressen. Med vår bredd och sakkunskap kan vi göra samlade bedömningar för Norrbottens bästa. Tillsammans gör vi skillnad genom att bidra till en hållbar utveckling.

Som medarbetare på Länsstyrelsen kan vi erbjuda dig:
• meningsfulla och utvecklande arbetsuppgifter
• möjlighet att bidra till samhällsnytta
• kompetenta och engagerade kollegor
• goda utvecklingsmöjligheter och en hållbar arbetsmiljö
• individanpassade anställningsvillkor och hälsofrämjande aktiviteter.

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker nu dig som vill arbeta som enhetschef för enheten Naturmiljö som för närvarande består av 12 medarbetare inom tre verksamhetsområden. Naturmiljöenheten handlägger ärenden för prövning, samråd och tillsyn inom i första hand miljöbalksområdet, t ex dispenser inom skyddade områden, Natura 2000-tillstånd, artskyddsdispenser, terrängkörning på barmark, markavvattningstillstånd mm. Enheten arbetar också med den regionala förvaltningen av länets stora rovdjur. I uppdraget ingår att skriva förvaltningsplaner och handlägga ärenden om licensjakt och skyddsjakt mm. Enheten ansvarar även för reglering av snöskotertrafik och med att samordna länets arbete mot spridningen av invasiva främmande arter. Enheten ansvarar också bl a för att samordna och leda det regionala arbetet med att förverkliga regeringens friluftslivspolitik.

Genom ditt tydliga och inspirerande chefs- och ledarskap, din förmåga att skapa ett gott samarbetsklimat, både inom den egna verksamheten och i relation till andra verksamhetsområden, och den statliga värdegrunden skapar du förutsättningar för en god arbetsmiljö och en hållbar utveckling.

Som enhetschef har du verksamhets-, personal- och budgetansvar samt är beslutande i enhetens ärenden. Du leder enheten och ansvarar för planering, prioritering, samordning och uppföljning av verksamheten i enlighet med Länsstyrelsens övergripande mål. För att nå förväntade resultat driver och utvecklar du verksamheten på ett effektivt och rättssäkert sätt tillsammans med dina medarbetare. Vidare stödjer och motiverar du medarbetarna i deras utveckling och säkerställer att arbetet genomförs i konstruktiv dialog med andra aktörer. Samverkan och samarbete med andra enheter inom Länsstyrelsen är en förutsättning.

Du följer utvecklingen inom enhetens ansvarsområde och initierar och medverkar i interna och externa samarbetsprojekt. Du företräder Länsstyrelsen i olika nationella nätverk

Vidare ingår du i miljöavdelningens ledningsgrupp och i Länsstyrelsens chefsgrupp, där du aktivt deltar och bidrar till utvecklingen.

Ansvarsområdena kan komma att ändras och andra arbetsområden tillkomma, dels för att främja din utveckling men också för att våra uppdrag förändras över tid.


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har:
- relevant erfarenhet av arbete i ledande ställning
- en för arbetsuppgifterna relevant akademisk utbildning
- kunskap och erfarenhet av ekonomisk uppföljning
- god kommunikativ förmåga och kan uttrycka dig vårdat enkelt och begripligt på svenska i såväl tal som skrift

Det är en fördel om du har:
- erfarenhet av myndighetsarbete
- kunskap om Norrbottens natur och rennäringens förutsättningar
- kunskap om miljöbalken

Som person är du strategisk, analytisk och har en förmåga att se övergripande samband mellan verksamhetsområden. Du har en god samarbetsförmåga och ett utåtriktat arbetssätt. Vidare kan du fatta beslut, skapa struktur och en sammanhållning/helhetskänsla inom enheten. Med ditt sätt skapar du goda relationer och ett positivt arbetsklimat.

Länsstyrelsen fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Då vissa tjänster hos Länsstyrelsen i Norrbotten ställer krav på säkerhetsprövning kan du innan en anställning behöva genomgå en säkerhetsprövning som bland annat innebär samtal och registerkontroll. I vissa fall ställs krav på svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.

Arbetsprov blir aktuellt för dig som kallas på intervju. .

ÖVRIGT
Vi ser mångfald bland våra medarbetare som en självklarhet. Vi sätter också stort värde på dina kunskaper i lulesamiska, nordsamiska, meänkieli och finska eftersom de nationella minoritetsspråken finns representerade i vårt län.

I och med denna annons så har Länsstyrelsen slutligt bestämt val av annonsmedia.