Två reportrar till SVT Sápmi

Två reportrar till SVT Sápmi [OBS denna annons har utgått]

Annons: 25376812
Yrke: Journalist/Reporter
Arbetsgivare: Sveriges Television AB
Arbetets ort: Kiruna, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2021-12-08
Publiceringsdatum: 2021-11-30

Kvalifikationer

Arbetslivserfarenhet: Journalist/ReporterPresentation:


SVT Sápmi ohcá reportera
Háliidivččet go barggu gos sámit ja Sápmi leat guovddážis ja gos geavahat sámegiela beaivválaččat? De lea dát bargu dutnje! Mii gozihit viiddes guovlu Ruoŧabealde ja mii maid bargat eará álgoálbmotjearaldagaiguin máilmmis. Mii buvttadit sihke ođđasiid ja servodatprográmmaid. Mis lea lagas ovttasbargu NRK:ain ja Sveriges Radio Sámeradioin.
Geat mii leat?
SVT Sámis leat 15 mielbargi. Mii gozihit viiddes guovlu Ruoŧabealde ja mii maid bargat eará álgoálbmotjearaldagaiguin máilmmis. Mii buvttadit ođđasiid beaivválaččat sihke nehttii ja tv-sáddagiidda. SVT Sámi váldodoaimmahus lea Gironis. Virggi bargobáiki lea Giron, muhto sáhttá maid leat eará báikkis gos SVT:as leat doaimmahusat. Dat vuolgá das gii soahpá dán virgái.

SVT Sápmi Reportere ohtseminie
Sïjhth barkoem utnedh gusnie saemieh jïh Saepmie jarngesne, jïh åadtjoeh fïerhten biejjien saemiestidh. Dellie daate sjiehteles barkoe dutnjien! Mijjen stoerre dajvem vaaksjobe, abpe Sveerjem, menh aaj jeatjah aalkoealmetji gyhtjelassh aaj gïehtjedibie. Mijjieh saernieh jïh seabradahkeprogrammh utnebe. Mijjieh aaj Sveerjen Radijovinie jïh NRK:ine barkebe.
Gïeh mijjieh?
SVT Saepmien 15 barkijh. Mijjieh stoerre dajvem vaaksjobe jïh mijjieh aaj jeatjah aalkoealmetji gyhtjelassh gïehtjedibie. Fïerhten biejjien saernieh radijovisnie jïh Tv- saadtegidie darjobe. SVT Saepmie åejviekontovrem Gironisnie åtna, menh barkoesijjie maahta jeatja redaksjovnestiellesne sjïdtedh.

SVTSábmeåhtsåreporterav
LulugusbargovsihtatmijtjalmossámijtjaSámev, jagånnåmáhtásámegielavadnetjuohkkabiejve. Dedátlabarggodunji.MijánlastuorváksjudimguovlloSvieriginjavákjsudipajiejtáálggoalmmukássjijtväraldin.Dahkapådåsijtjasebrudakprográmmav.MijánlalahkaaktisasjbarggoNRK:ajnjaSvierigaRádioSámeradiojn.
Guhtilipmij?SVTSámenli15barggoguojme.MijánlastuorváksjudimguovlloSvieriginjaváksjudipajiejtáálggoalmmukássjijtväraldin.Dahkapbäjválasjådåsijtvärmmádahkajja TV-sáddimij.SVTSámenlaoajvvedåjmadusGierunin.VuostatjinbarrgosádjelGieruninvallamáhttáajårrotietjáSVT:adåjmadusbájken, jushiehpáájrasassáj.

Reportrar till SVT Sápmi
Vi söker nu två reportrar för en visstidsanställningmellan1 januari till31 majsamt från 1 januari till 31 augusti 2022. Det finns goda möjligheter till förlängning.

Vad vi erbjuder dig
SVT Sápmi är en kreativ arbetsplats som är inne i ett omfattande utvecklingsarbete som innefattar allt från Oddasats dagliga nyhetsprogram till vårt fördjupande nyhetsprogram 15-minuter från Sapmi. Vi är även inne i att utveckla vår nya videocentriska sajt SVT Nyheter Sápmi. Redaktionen präglas av ett ständigt lärande och ett tight samarbete.

Om du vill utveckla din samiska så har redaktionen många samisktalande och det mesta som produceras är på något av våra tre stora samiska språk. Sápmi är ett stort område och publiken finns även utanför Sápmi, vilket innebär att du kan jobba från många ställen i landet. Arbetet kan innebära resor och ger dig därmed möjlighet att upptäcka nya ställen och miljöer i och utanför Sápmi. 

Vi riktar oss mot den samiska publiken i första hand, men bidrar även till att ge samiska perspektiv i det övriga utbudet på SVT. Vi värnar om det samiska språket både i tal och skrift. Vi är objektiva och neutrala i vår rapportering och värnar om vårt oberoende.

Vem vi tror att du är
Vi söker dig somvill bidra och utvecklassom reporter. Duhar god förmåga att berätta med bilder i både kort och långt format både för TV och online. Du har eget driv och vill vara med och utveckla det samiska nyhetsutbudet.Duärintresseradav att arbeta med både snabba nyheter och fördjupande journalistik. Du är självgående, flexibel och lösningsorienterad.Vi värdesätter digital kompetens dådet i arbetet ingår att jobbaoch utvecklaonlineutbudet ihopmed våra sociala medier.Som reporter kommer du att arbeta mot alla plattformar och program. Du kommer att bidra med din kompetens och kreativa idéer allt för att förbättra utbudet ut mot den samiska publiken.  

För tjänsten krävs
Du kan något av de samiska språken
God kunskap om det samiska samhället, dess historia och kultur
God allmänbildning och ett stort allmänintresse
Körkort för personbil
Vi ser det som meriterande om du
Journalistutbildning eller motsvarande erfarenhet
Erfarenhet av arbete från en nyhetsredaktion (ex. skrivit texter, fotograferat & redigerat)
Vad den här tjänsten innebär
Du ska genomföra egna reportage från idé till färdigt inslag, men SVT Sápmiv kan erbjuda utbildning i foto och redigering.SVT Sápmi har sin huvudredaktion i Kiruna. Placeringsort för tjänsten är Kiruna, i första hand, men kan också bli någon annan av SVT:s redaktionsorter, beroende på kandidat.

Annat som är bra att veta
Om du vill veta mer hör gärna av dig till Linda Hermansson, 070- 254 54 00.Fackliga frågor besvaras av Anna-Karin Niia,070-567 89 37, SJF och Maria Fornemo, Unionen. 08-784 00 00 (vxl).

Välkommen med din ansökan.
Du söker tjänsten nedan.