Doktorand i mineralteknik

Doktorand i mineralteknik [OBS denna annons har utgått]

Annons: 25417415
Yrke: Doktorand
Arbetsgivare: Luleå tekniska universitet
Arbetets ort: Luleå, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2022-01-15
Publiceringsdatum: 2021-12-13

Kvalifikationer

Arbetslivserfarenhet: DoktorandPresentation:


Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,8 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 770 anställda och har 17 200 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.I linje med omställningen till den gröna ekonomin och med en säker och hållbar försörjning av råvaror från primära och/eller sekundära resurser, bygger vår forskning inom mineralbearbetning på tre pelare: materialkaraktärisering (mineralogiska och partikelanalyser), enhetsdrift (sönderdelning, separation, hantering av fasta ämnen) och systemteknik (modellering och simulering, geometallurgi).

Experimentellt arbete utförs i vårt välutrustade mineralbearbetningslaboratorium med tillgång till spjutspetsinstrument. Inom grundutbildningen bidrar vi till ingenjörsprogram som Sustainable Process and Chemical Engineering, Georesources Engineering, Arctic Mineral Resources.

PROJEKT BESKRIVNING
Vi söker en doktorand för ett forskningsprojekt om klimatvinster genom mineralresurseffektivitet. Du kommer att vara baserad på Avdelningen för mineralteknik och metallurgi i ämnet mineralteknik, men handledas gemensamt tillsammans med kollegor från rättsvetenskap och statsvetenskap vid Avdelningen för samhällsvetenskap vid Luleå tekniska universitet. Studien syftar till att utveckla en praktisk väg för att etablera ett systematisk och hållbart klimatsmart ramverk för globala mineralförsörjningskedjor i övergången till den gröna ekonomin mot bakgrund av behovet av att koppla ihop de globala hållbarhetsklyftorna. Projektet för samman två forskningslinjer i en kombinerad konceptuell ram: (i) handel med globala mineralförsörjningskedjor och (ii) konkreta utsläpp. Detta gör att både förädlingsvärde och utsläpp systematiskt kan spåras i de utvalda länderna (i Europa och globalt), genom olika vägar i globala produktionsnätverk. Det föreslagna ramverket ska inkludera strukturer och övergripande regelverk och utgöra en plattform från vilken utvecklingsländer kan tillhandahålla tekniskt stöd (d.v.s. kunskapsutbyte) och investeringar till mineralrika utvecklingsländer (dvs. långsiktig kapacitetsuppbyggnad). I projektet studeras tillgången på batterimineral och transversala mineral.

ARBETSUPPGIFTER
Anställningen som doktorand innebär teoretiskt arbete, fältarbete och experimentellt arbete efter behov. Som doktorand utbildas du i vetenskapligt arbete såväl när det gäller att publicera vetenskapliga tidskriftsartiklar som att presentera papers vid nationella och internationella konferenser. Under dina forskarstudier läser du även kurser (obligatoriska och valbara). Härutöver kan du få möjlighet att prova på undervisning. Som forskare är du en naturlig del i många sammanhang, vilket ger dig stora möjligheter att lära dig att driva och hantera utmaningar och problem i en dynamisk miljö.

Huvudsakliga arbetsuppgifter:

- Extensiv litteraturgenomgång för utveckling av omfång och framtagande av kriterier
- Riskbedömning och riskdelning i nuvarande praxis och tillvägagångssätt i globala mineralförsörjningskedjor
- Analys av institutionella och ekonomiska barriärer och möjligheter för en grön omställning
- Tillämpning av projektidén på utvalda mineral och huvudleverantörer (globalt/EU)
- Utveckling av ett praktiskt ramverk och en konceptuell klimatsmart modell för globala mineralförsörjningskedjor i övergången till den gröna ekonomin
- Periodisk rapportering, deltagande i projektspridningsaktiviteter och exploatering

KVALIFIKATIONER
För att vara behörig för anställning krävs magisterexamen (minst 120 ECTS) inom mineralteknik, hållbar processteknik, naturresursteknik eller andra relevanta utbildningsprogram. Du förväntas ha kunskap och erfarenhet av mineraltillgångsutvinning, mineralvärdekedjor samt systemanalys. Vidare är goda kunskaper i engelska, både muntligt och skriftligt, ett krav.

För ytterligare information om det specifika doktorandprogrammet vänligen besök studieplan för tekniskt vetenskapsområde.

Övriga bedömningsgrunder:

- Simulerings- och modelleringsfärdigheter (simulering av komplexa system och/eller dynamiska system, teori om komplexa dynamiska system)
- Kännedom om livscykelanalys (LCA)/livscykelhållbarhetsbedömning (LCSA)
- Förmåga att arbeta och integrera med en liten till medelstor, multidisciplinär forskargrupp

INFORMATION
Tidsbegränsad heltidsanställning under fyra år (upp till maximalt fem år). Institutionstjänstgöring (så som undervisning eller annat institutionsarbete) upp till maximalt 20 % av heltid kan tillkomma. Föreskrifter finns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7. Lokala riktlinjer för lön finns. Tillträde till tjänsten enligt avtal. Tjänstgöringsort: Luleå, Sverige.

För mer information vänligen kontakta:Docent Yousef Ghorbani, 0920-49 3422, yousef.ghorbani@ltu.se, Professor Jan Rosenkranz, 0920-49 2183,
jan.rosenkranz@ltu.se

Fackliga företrädare: SACO-S Kjell Johansson, +46 (0)920-49 1529 johansson@ltu.se, OFR-S Lars Frisk, +46 (0)920-49 1792 lars.frisk@ltu.se

För komplett platsannons vänligen besök ltu.se/ledigajobb

ANSÖKAN
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan. Din ansökan måste innehålla ett personligt brev, CV, skriftligt bevis på dina kunskaper i engelska och kopior av examensbevis och betyg från universitetsutbildningen. Märk din ansökan med referensnumret nedan. Ansökan samt examensbevis måste vara skrivna på svenska eller engelska.

Sista ansökningsdag: 15 januari 2022
Ref nr: 4523-2021