Förskollärare Kristallkulans förskola

Förskollärare Kristallkulans förskola [OBS denna annons har utgått]

Annons: 25419369
Yrke: Lärare i förskola/Förskollärare
Arbetsgivare: Bodens kommun, Utbildning - Rektor
Arbetets ort: Boden, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2022-01-16
Publiceringsdatum: 2021-12-13

Kvalifikationer

Arbetslivserfarenhet: Lärare i förskola/FörskollärarePresentation:


Välkommen till Arbetsmarknad- och utbildningsförvaltningen i Bodens kommun!

Bodens kommun ligger i Norrbottens kustland, 3 mil från havet. Här bor cirka 28 000 personer. Boden är en modern småstad med närhet till det mesta för ett trivsamt arbets- och fritidsliv.

I Bodens förskolor och skolor ges barn och unga mod och kompetens att möta framtidens utmaningar den visionen arbetar vår förvaltning för. Kunskap, trygghet och goda lärmiljöer är utmärkande i våra verksamheter. Som medarbetare i vår förvaltning kommer Du ha kompetenta kollegor som visar respekt och tolerans och vars stora engagemang skapar arbetsglädje och stolthet. Tillsammans fokuserar vi på att ständigt förbättra verksamheten.

Kristallkulans förskola inrymmer 7 portaler för barn i åldrarna 1-5 år (1-3 år, 4år och 5år) och är en förskola för framtiden med alla sinnen i fokus. Här erbjuder vi barnen en trygg, kreativ och utforskande miljö. Vår förskola sätter barnens upptäckande, leklust och experimenterande i fokus och vi strävar efter att ge barnen en rolig och stimulerande miljö oavsett ålder. Inne på Kristallkulans förskola finns bland annat en stor idrottshall, ateljéer, vattenlek-/experiment, bygg-/snickarrum och språk-/matematikrum. Barnen äter mat i förskolans Restaurang Kristallen med tillagningskök där maten lagas på plats för frukost, lunch och mellanmål. Vår stora utemiljö/gård är avgränsad i tre olika sektioner, en utemiljö som inspirerar till lek och utforskande med lekredskap, fotbollsplan, äventyrsbana, skogspartier, gräs och sand.

Kristallkulans förskola inspireras av tre olika pedagogiker och en filosofi i samverkan samt vårt värdegrundsarbete Kristallmodellen.
- Reggio Emilia, där förhållningssätt, barn- och människosyn samt miljön är viktig.
- Freinet, en arbetspedagogik där barnet lär sig genom att göra och ta ansvar för sitt eget lärande.
- Freire, där barnet uppmuntras att utforska samhället/världen och där jämställdhet/genus ligger i fokus.
- Vygotskij, där det sociala samspelet är viktigt och att barnet lär tillsammans med andra och omgivningen.
- Kristallmodellen, värdegrundsarbete där barn lär sig att samspela med andra.

Kristallkulans förskola är en varmt välkomnande, tilltalande, rogivande och vackert sinnlig förskola. Här ska förälder känna att här vill jag ha mina barn. Med det sagt vill vi välkomna dig till vårt gäng! För visst vill Du också ha ett av världens viktigaste jobb?

ARBETSUPPGIFTER
Som medarbetare hos oss ska Du självständigt och tillsammans med kollegor samt rektor arbeta med utveckling av förskolan utifrån läroplanens mål och intentioner. Du ska vara väl förtrogen med styrdokumenten som du kopplar till barns lärande och vår verksamhet genom ett tema-/projekterande arbetssätt och pedagogisk dokumentation. Fokus ligger särskilt på lärmiljöer, språkutveckling/Bornholms-modellen/TRAS, matematik/naturvenskap/teknik/MIO, it/digitala verktyg/IST, estetiska ämnen och social kompetens. Allt arbete med barnen och de vuxnas samarbete ska genomsyras av förskolans värdegrund, normer och värden.

Viktigt är att du önskar samverka, har en helhetssyn och är engagerad och lösningsinriktad på ett positivt sätt. Du ska vara flexibel och trygg i din yrkesroll samt beredd att ta ansvar och initiativ att driva förskolans utveckling framåt.

Kristallkulans förskola har öppet kl.06.00-18.30 om behov finns och du förväntas kunna arbeta alla skift och med barn i alla åldrar

KVALIFIKATIONER
Vi söker Dig som är legitimerad förskollärare och som är positiv, kreativ och brinner för barns lärande. Du har förmåga att arbeta strukturerat och flexibelt när situationen så kräver. Du bemöter vårdnadshavare, barn, kollegor och rektor med respekt och lyhördhet. Du har ett ekonomiskt ansvarstagande förhållningssätt. Det är mycket viktigt att du kan samarbeta och jobba i arbetslag.

Du ska vara flexibel, brinna för barns lärande och undervisning i förskola, vara öppen för nya arbetssätt och bidra till att skapa en arbetsplats med en trevlig, glad och positiv arbetsmiljö.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

ÖVRIGT
Välkommen att arbeta hos oss i ett nära samarbete med övriga kollegor och rektor.

Vänligen bifoga lärarlegitimation eller examensbevis. Utdrag ur belastningsregistret måstes uppvisas före anställning i förskola och grundskola.

Vi värdesätter en jämn ålders- och könsfördelning samt mångfald inom alla yrkesområden.

Vi har rökfri arbetstid och vi erbjuder en friskvårdstimme i veckan.

När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringssystem. Support i e-rekryteringssystemet kan du få via 0771-693 693 Frågor om tjänsten besvaras av kontaktpersonerna i annonsen.

Inför rekryteringsarbetet har Bodens kommun tagit ställning till rekryteringskanaler. Vi tackar vänligt men bestämt nej till all kontakt med mediasäljare, rekryteringssajter eller liknande i denna rekrytering.