Professor tillika ämnesföreträdare i forskningsämnet design

Professor tillika ämnesföreträdare i forskningsämnet design [OBS denna annons har utgått]

Annons: 25430313
Yrke: Professor
Arbetsgivare: Luleå tekniska universitet
Arbetets ort: Luleå, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2022-01-31
Publiceringsdatum: 2021-12-15

Kvalifikationer

Arbetslivserfarenhet: ProfessorPresentation:


Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,8 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 770 anställda och har 17 200 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.Bakgrund
Forskningsämnet design är inne i en expansiv fas och är i behov av att rekrytera en professor tillika ämnesföreträdare med uppgift att leda ämnets fortsatta utveckling inom såväl utbildning som forskning. Ämnets forskning och utbildning syftar till att bredda kunskapen kring hur design kan tillämpas, hur den kan bidra till att lösa samhällsproblem och hur design som disciplin kan utvecklas för att möta behoven i en föränderlig värld. Ämnet kombinerar tekniska, samhälleliga och konstnärliga aspekter och utvecklar kunskap för en mängd olika tillämpningsområden. Några exempel är hur funktionalitet, attraktivitet, kommunikation och användarvänlighet påverkar människans upplevelse och interaktion med fysiska och digitala produkter, tjänster, miljöer och system. Våra forskningsprojekt är ofta av tillämpad karaktär där designteori och -metod tillämpas, ofta i direkt samarbete med målgrupper och intressenter och resultaten kan påverka flera nivåer av vårt samhälle. Ämnet har en viktig roll i flera av universitetets utbildningar, främst inom programmen Teknisk design och Grafisk design, men även Arkitektur. Ämnet representerar en diversifierad grupp med forskare, doktorander och lärare på vetenskaplig såväl som konstnärlig grund. Ämnesgruppen har medarbetare som är såväl yrkesaktiva professionella designer som tillför relevant och aktuell kunskap, som medarbetare med internationell erfarenhet från utbildning och forskning inom teknik, design och konstnärliga områden.

Ämnesbeskrivning
”Design omfattar vetenskapliga och konstnärliga frågeställningar om hållbar design av teknik, kommunikation, tjänster, miljöer och system med utgångspunkt i individens och samhällets förutsättningar och utmaningar.”

Arbetsuppgifter
I befattningen som professor med uppdrag som ämnesföreträdare har du ett övergripande ansvar för att leda och utveckla ämnets utveckling innefattande forskning, forskarutbildning samt utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Du förväntas följa ämnets internationella utveckling, att handleda doktorander samt delta i och bedriva undervisning. Din uppgift är dessutom att vidareutveckla samverkan inom avdelningen och med andra områden vid universitetet, samt att stärka kopplingen till relevanta nationella och internationella forskningsmiljöer. Du kommer att inneha en ledarroll där du förväntas attrahera externa medel för såväl egen forskning som för att främja miljön vid ämnet i stort. En av dina arbetsuppgifter är att bygga ett starkt forskningsämne där doktorander, medarbetare och studenter växer. Befattningen som professor tillika ämnesföreträdare är en tillsvidareanställning.

Behörig att anställas som professor är den som:
visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet. Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska som den vetenskapliga skickligheten. För att uppfylla kraven för att anställas som professor ska den sökande

* uppvisa akademiskt ledarskap, samt förmåga att driva och utveckla forskning inom ämnet i samverkan med det omgivande samhället

* vara framstående inom sitt ämnesområde och uppvisa en originell och nyskapande vetenskaplig verksamhet av god internationell standard, här ingår en total vetenskaplig produktion som motsvarar minst tre doktorsavhandlingar

* ha dokumenterat sin erfarenhet av att söka och beviljas externa medel för forsknings- och utvecklingsprojekt

* uppvisa dokumenterad erfarenhet av handledning på forskarutbildningsnivå och ska om inte synnerliga skäl finns ha varit huvudhandledare för minst en doktorand fram till doktorsexamen. Handledartiden ska omfatta merparten av doktorandens forskarutbildning

* uppvisa dokumenterad pedagogisk skicklighet och god samverkan med det omgivande samhället i utbildningssammanhang i syfte att bidra till utbildningens relevans och förberedelse för arbetslivet

Bedömningsgrunder
För befattningen tillämpas följande bedömningsgrunder:

* vetenskaplig skicklighet
* pedagogisk skicklighet
* förmåga att leda och utveckla verksamhet

övriga bedömningsgrunder (viktas lika):

* förmåga och erfarenhet att utveckla och leda medarbetare
* förmåga och erfarenhet av att samverka med det omgivande samhället
* förmåga och erfarenhet av att erhålla externa forsknings- och utvecklingsmedel
* förmåga och erfarenhet av att samverka och skapa nätverk med andra forskare
* goda kunskaper i svenska och/eller engelska i tal och skrift

Information
Vi söker en professor tillika ämnesföreträdare för tillsvidareanställning på heltid med placering i Luleå. Tillträde enligt överenskommelse. För ytterligare upplysningar är du välkommen att kontakta avdelningschef Jörgen Normark, 0920-49 1480 eller jorgen.normark@ltu.se.

Fackliga företrädare:SACO-S Kjell Johansson 0920-49 1529 kjell.johansson@ltu.se, OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 lars.frisk@ltu.se

Ansökan 
Du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar de ansökningshandlingar som efterfrågas, bland annat examensbevis (vidimerade och översatta till svenska eller engelska), pedagogisk egenreflektion och publikationer, etc. Följ länken Instruktioner för sökande för kompletta instruktioner. Skriv gärna din ansökan på engelska eftersom engelsktalande sakkunniga kan förekomma.

Sista ansökningsdag:  31 januari, 2022
Referensnummer: 4302-2021