Miljöjurist till Vattenmyndigheten, vikariat

Miljöjurist till Vattenmyndigheten, vikariat [OBS denna annons har utgått]

Annons: 25432207
Yrke: Miljöjurist
Arbetsgivare: Länsstyrelsen i Norrbottens län, Vatten- och fiskeenheten
Arbetets ort: Luleå, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2022-01-14
Publiceringsdatum: 2021-12-15

Kvalifikationer

Arbetslivserfarenhet: MiljöjuristPresentation:


Vill du arbeta på en av länets mest spännande arbetsplatser?

Länsstyrelsen arbetar för att Norrbotten ska utvecklas. Det gör vi på uppdrag av regeringen och vårt ansvarsområde är brett myndighetsutövning, utveckling, förvaltning och samordning av länets olika intressen inom många områden. Det vi gör skapar samhällsnytta, och vi ser till att nationella mål och beslut får genomslag i länet. Vi har stor kunskap och många specialister. Vi kan och förstår Norrbottens olika intressen. Med vår bredd och sakkunskap kan vi göra samlade bedömningar för Norrbottens bästa. Tillsammans gör vi skillnad genom att bidra till en hållbar utveckling.

Som medarbetare på Länsstyrelsen kan vi erbjuda dig:
• meningsfulla och utvecklande arbetsuppgifter
• möjlighet att bidra till samhällsnytta
• kompetenta och engagerade kollegor
• goda utvecklingsmöjligheter och en hållbar arbetsmiljö
• individanpassade anställningsvillkor och hälsofrämjande aktiviteter.

En viktig roll är att vara Vattenmyndighet för Bottenvikens vattendistrikt. Länsstyrelsen i Norrbotten är en av fem länsstyrelser som har ett särskilt utpekat uppdrag att vara Vattenmyndighet. På Vattenmyndigheten i Bottenviken arbetar ca 13 personer inom olika kompetensområden. Arbetet utgår ifrån EU:s ramdirektiv för vatten där det långsiktiga målet är att uppnå en god vattenstatus på alla inlands-, grund- och kustvatten.

Vattenmyndigheten samordnar arbetet med vattenförvaltning i Bottenvikens vattendistrikt som omfattar två län, 28 kommuner, gränsöverskridande avrinningsområden mot Norge samt Torneälvens avrinningsområde som delas med Finland. Vattenmyndigheten deltar också i den gemensamma organisation som finns mellan de fem vattenmyndigheterna och samverkar med nationella myndigheter och organisationer. Läs mer om vattenmyndigheterna på www.vattenmyndigheterna.se.

ARBETSUPPGIFTER
Visst vill du jobba för hållbara vatten? Nu söker vi en vikarierande miljöjurist till Vattenmyndigheten i Bottenviken. I arbetet som miljöjurist ingår bland annat att, tillsammans med dina kollegor, utreda frågor kring mänsklig påverkan på vattnets kvalitet, övervakning, kartläggning och analys av vattenkvaliteten samt åtgärdsprogram men med fokus på tillämpning och beslut om miljökvalitetsnormer och andra juridiska frågor. En viktig del av arbetet är att utreda och skriva yttranden i pågående ärenden i domstolarnas tillståndsprövningar samt i kommunala planärenden i frågor gällande miljökvalitetsnormer.

En annan central arbetsuppgift för dig kommer att vara att ansvara för Vattenmyndighetens arbete i processerna för omprövning av vattenkraftens miljövillkor, inte minst genom att delta i samverkan och dialog med myndigheter, kommuner, verksamhetsutövare, organisationer och allmänhet kring de förslag till beslut som vi tar fram. I det arbetet ingår även att planera och genomföra möten, seminarier och utbildningar.

Arbetet som miljöjurist spänner över många olika sak- och kompetensområden och förutsätter förmåga till ett helhetsperspektiv och ett tvärsektoriellt tänkande. Då arbetet är i ständig utveckling behöver du som miljöjurist kunna hantera förändringar och vara öppen för nya arbetsuppgifter. Du har därmed stora möjligheter att utvecklas och både bredda och fördjupa din kompetens hos oss. Vi har även goda möjligheter att anpassa inriktningen på dina arbetsuppgifter till dina erfarenheter, kunskaper och intresseområden.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som brinner för vattenfrågor och som vill arbeta med att samverka för bättre vattenmiljöer. Som person är du utåtriktad och engagerad och trivs med att arbeta tillsammans med andra. Det är av yttersta vikt att du kan ha flera bollar i luften samtidigt.

Vi söker dig som har:
• har akademisk examen i juridik eller rättsvetenskap kompletterad med kurser i miljöjuridik eller motsvarande utbildning som bedöms likvärdig,
• har en mycket god kommunikativ förmåga och erfarenhet av att samarbeta med många aktörer,
• har goda färdigheter i att presentera skriftligt såväl som muntligt på svenska och engelska,
• är van att arbeta självständigt och att ta egna initiativ och identifiera nödvändiga processer/steg i arbetet.

Det är ytterligare en fördel om du:
• har förmåga att anlägga ett brett samhällsperspektiv i arbetet,
• har erfarenhet av strategiskt samverkansarbete,
• har erfarenhet av arbete inom statlig myndighet eller kommun.

Länsstyrelsen fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Då vissa tjänster hos Länsstyrelsen i Norrbotten ställer krav på säkerhetsprövning kan du innan en anställning behöva genomgå en säkerhetsprövning som bland annat innebär samtal och registerkontroll. I vissa fall ställs krav på svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster. .

ÖVRIGT
Vi ser mångfald bland våra medarbetare som en självklarhet. Vi sätter också stort värde på dina kunskaper i lulesamiska, nordsamiska, meänkieli och finska eftersom de nationella minoritetsspråken finns representerade i vårt län.

I och med denna annons så har Länsstyrelsen slutligt bestämt val av annonsmedia.