Teknisk chef

Teknisk chef [OBS denna annons har utgått]

Annons: 25439867
Yrke: Specialistofficer
Arbetsgivare: Försvarsmakten
Arbetets ort: Boden, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2022-01-16
Publiceringsdatum: 2021-12-17

Kvalifikationer

Arbetslivserfarenhet: SpecialistofficerPresentation:


Om enheten

Du tillhör Norra militärregionens stab som är placerad i Boden. Arbetet innebär stor variation i arbetsuppgifterna. Du  har bland annat ansvaret för funktionen teknisk tjänst vid underställda hemvärnsförband.

Norra Militärregionen (MR N) stab är ett krigsförband lokaliserat i Boden. Sedan februari 2020 är även förbandet en egen organisationsenhet (OrgE). Staben består av kontinuerligt tjänstgörande officerare och civila. Vid höjd beredskap kompletteras staben med tidvis tjänstgörande och hemvärnssoldater. Chefen för MR N med regionalstab leder underställda förband, samverkar med regionala aktörer, leder säkerhets- underrättelsetjänsten samt stödjer operativ- taktisk chef som löser uppgifter inom regionen.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Som teknisk chef vid MR N är du placerad på avdelningen J4. Avdelningen ansvarar för att stödja de Norra hemvärnsförbanden avseende materielförsörjning, förnödenhetsförsörjning och teknisk tjänst. Avdelningen planerar, samordnar och funktionsleder den logistiska verksamheten i Norra militärregionen. Som tekniks chef ansvarar du för samordning och prioritering av Teknisk tjänst inom MR N. Du är delaktig i stabens övriga arbete och förbandets utvecklig. I arbetsuppgifterna ingår även att kunna verka som Vakthavande Befäl vid MRN. Befattningen medför goda möjligheter för kompetensutveckling inom den tekniska tjänsten samt stabstjänst.

Kvalifikationer


• Officersexamen
• Lägst utnämnd nivå OR8, OF2-3
• God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska
• B-körkort

Meriterande


• Tjänstgöring i teknisk tjänst
• Systemsäkerhets utbildning
• Erfarenhet av arbete i PRIO samt LIFT
• Erfarenhet av arbete i ISUS och SWECCIS
• Förarbevis tung lastbil
• Tjänstgöring i internationell insats
• Militära förarbevis

Personliga egenskaper

Som person är du ansvarsfull, noggrann och initiativrik. Du har förmåga att kunna växla mellan att arbeta självständigt och arbeta i grupp, hög förmåga att hantera flera olika uppgifter samtidigt som stundtals är under tidspress.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

För att myndighetens uppdrag skall vara framgångsrik förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund och uppförande kod som Försvarsmakten står för. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet samt främjar demokrati och mänskliga rättigheter.

Övrigt

Befattningen är militär tillsvidareanställning med placering i säkerhetsklass och krigsplacering. Tillträde enligt överenskommelse.

Militärregionen värdesätter de kvalitéer som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika bakgrund och livserfarenhet. Tre timmars friskvårdstid per vecka samt flextids- och semesteravtal följer med anställningen. Tjänsteresor inom landet och inom region MR N förekommer.  Arbetsuppgifterna kan förändras över tid.

Upplysningar
Vill du veta mer om befattningen är du välkommen att kontakta, Chef J4 Mikael Hjulbäck 070-309 00 65 alternativt C J1 Anders Häggberg 070-544 13 72

Fackliga representanter, vilka nås via Försvarsmaktens växel 0921-34 80 00:
Seko FM Margareta Ryding
Försvarsförbundet Jessica Wuopio
OFR/O Sven-Olov Grenholm

Välkommen med din ansökan innehållande CV och ansökningsbrev senast 2022-01-16.

Vi vill att du i din ansökan motiverar varför du anser dig vara lämplig för befattningen.


Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Norra militärregionen (MR N) ansvarar för markterritoriell ledning i de fyra nordliga länen.

Regionen består av en stab och fem utbildningsgrupper. Verksamheten finns från Kiruna i norr till Härnösand i söder. Vid MR N finns sju hemvärnsbataljoner och flera stödfunktioner.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.