Universitetslektor i pedagogik med inriktning specialpedagogik

Universitetslektor i pedagogik med inriktning specialpedagogik [OBS denna annons har utgått]

Annons: 25445731
Yrke: Universitets- och högskolelektor
Arbetsgivare: Luleå tekniska universitet
Arbetets ort: Luleå, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2022-01-18
Publiceringsdatum: 2021-12-20

Kvalifikationer

Arbetslivserfarenhet: Universitets- och högskolelektorPresentation:


Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,8 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 770 anställda och har 17 200 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.Institutionen hälsa, lärande och teknik vid Luleå tekniska universitet erbjuder utbildningar med examen på kandidat-, magister- och masternivå och i flera ämnen även utbildning på forskarnivå som leder till doktorsexamen. Avdelningen för pedagogik, språk och ämnesdidaktik har en omfattande verksamhet med forskning, utveckling och undervisning inom grundutbildning, uppdragsutbildning och fristående kurser kopplade till lärarutbildning, förskola och skola. Institutionen avser nu att stärka ämneskompetensen inom området pedagogik/specialpedagogik med en universitetslektor i pedagogik med inriktning specialpedagogik.

Ämnesbeskrivning
Pedagogik som vetenskapligt område fokuserar på människans sätt att mot bakgrund av de erfarenheter hon gör, förändra förståelsen av omvärlden samt hennes agerande i denna. Forskningen sker i relation till villkor, innehåll, aktörer och kontexter inom varierande sociala arenor där lärande-, fostrans-, undervisnings- och påverkansprocesser utspelar sig. Forskningen har en inriktning mot olika lärprocesser i formella och icke-formella kontexter.

Arbetsuppgifter
Specialpedagogik är en central del av den utbildningsvetenskapliga kärnan i de olika programmen inom lärarutbildningen, och undervisning inom dessa kurser samt inom universitets specialpedagogprogram och i fristående specialpedagogiska kurser ingår i arbetsuppgifterna. Vidare ingår att delta i uppdragsutbildningar inom det specialpedagogiska området för externa uppdragsgivare. Kommunikation och kommunikativa aspekter, som exempelvis handledning och samtal i olika former, är profilområden inom det specialpedagogiska fältet. Undervisningen knyter an till forskning genom att lärare är engagerade i forskningsprojekt. De specialpedagogiska forskningsprojekt som bedrivits och bedrivs vid avdelningen de senaste åren handlar bland annat om filosofiska samtal i specialpedagogiska verksamheter liksom digitala kommunikationsverktyg i specialpedagogiska verksamheter. Som universitetslektor i pedagogik med inriktning specialpedagogik ingår att undervisa och examinera på grundnivå och avancerad nivå inom det specialpedagogiska området, liksom att handleda studenter på olika nivåer samt doktorander. I arbetsuppgifterna ingår även administration och arbete med pedagogisk utveckling. Den sökande förväntas aktivt delta i institutionens arbete, i program- och kursutveckling samt följa forskningsutvecklingen inom det specialpedagogiska fältet nationellt och internationellt. I tjänsten ingår även att ansvara för och aktivt delta i samverkan med externa aktörer i det omgivande samhället.

Behörig att anställas som universitetslektor är den som

- avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens
- visat pedagogisk skicklighet
- genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande 7,5 hp alternativt på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper

Bedömningsgrunder
För befattningen tillämpas följande bedömningsgrunder:

- Vetenskaplig skicklighet
- Pedagogisk skicklighet

Övriga bedömningsgrunder (i prioriteringsordning):

- Erfarenhet av forskning och undervisning inom det specialpedagogiska fältet i synnerhet inom områden med relevans för det specialpedagogiska profilområdet vid Luleå tekniska universitet.

- Erfarenhet av och förmåga att erhålla externa forsknings- och utvecklingsmedel.

Övriga bedömningsgrunder
Doktorsexamen inom pedagogik eller annat närliggande ämne är särskilt meriterande. Dokumenterad pedagogisk och vetenskaplig skicklighet inom det pedagogiska och specialpedagogiska fältet är också särskilt meriterande. Särskilt meriterande är även erfarenhet av kursledarskap/examinatorskap inklusive utvecklingsarbete och administrativa arbetsuppgifter. Erfarenhet av undervisning och handledning vid universitet/högskola inom det specialpedagogiska fältet på universitetsområdet liksom av nätbaserad undervisning är också särskilt meriterande. Förmåga att etablera och utveckla nationella och internationella kontakter och nätverk är även betydelsefullt vid bedömningen. Förmåga att samverka med det omgivande samhället i forskning och undervisning liksom förmåga att informera om forskning och utvecklingsarbete är meriterande. Lärarexamen eller specialpedagogexamen/speciallärarexamen är också meriterande för tjänsten. God samarbetsförmåga, flexibilitet och förmåga att arbeta självständigt är betydelsefulla egenskaper vid tillsättningen. För tjänsten krävs god förmåga att skriva och undervisa på svenska och engelska.

Information
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Tillträdesdag enligt överenskommelse. Placeringsort: Luleå.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta professor Åsa Gardelli, asa.gardelli@ltu.se 0920-49 2370 eller avdelningschef Maria Johansson, maria.l.johansson@ltu.se 0920-49 1009

Facklig företrädare: SACO-S Kjell Johansson, 0920-49 1529 kjell.johansson@ltu.se och OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 lars.frisk@ltu.se

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och kopior av verifierade examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.

Referensnummer: 4586-2021
Sista ansökningsdag: 18januari 2022