Doktorand i mineralteknik-Green flotation

Doktorand i mineralteknik-Green flotation [OBS denna annons har utgått]

Annons: 25450209
Yrke: Doktorand
Arbetsgivare: Luleå tekniska universitet
Arbetets ort: Luleå, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2022-01-20
Publiceringsdatum: 2021-12-21

Kvalifikationer

Arbetslivserfarenhet: DoktorandPresentation:


Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,8 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 770 anställda och har 17 200 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.

I linje med den gröna omställningen och en hållbar försörjning av primära och sekundära råvaror, bygger vår forskning inom mineralteknik på tre pelare: materialkaraktärisering (mineralogiska och partikelanalyser), enhetsoperationer (sönderdelning, separationsprocesser, hantering av fasta material) och systemteknik (modellering och simulering, geometallurgi). Experimentellt arbete utförs i vårt välutrustade mineraltekniska laboratorium med tillgång till de allra senaste instrumenten. Inom grundutbildningen bidrar vi till ingenjörsprogram som Hållbar Process och Kemiteknik, Geovetenskapliga resurser och Arktiska mineralresurse.

Ämnesbeskrivning
Mineralteknik behandlar enhetsoperationer och processer för beredning av fasta, partikulära ämnen, i första hand malmmineral, industrimineral och fasta bränslen men också restprodukter, återvinningsmaterial samt produkter från processindustrin.

Projektbeskrivning
Vi söker en doktorand i mineralteknik. Den forskarstuderande kommer att ansluta sig till en etablerad forskargrupp för att arbeta med ett forskningsprojekt om nya tillvägagångssätt mot gröna flotationsförhållanden (som gör skumflotation till en grön, effektiv anrikningsprocess).

Som den viktigaste mineralförädlingstekniken är skumflotation beroende av effektiva och selektiva flotationsreagenser och hydrodynamiska förhållanden som är anpassade till det specifika mineralsystemet. Eftersom flotationsreagenser mestadels är skadliga eller till och med giftiga, har flotationsseparation delvis skett på bekostnad av miljörisker. Som ett nytt koncept syftar Green flotation "GF" till att bidra till ett mer hållbart tillvägagångssätt inom detta område av mineralförädling. Olika scenarier mot GF kommer att genomföras, som att lägga till nanobubblor i konventionella flotationsceller för att minska reagensförbrukningen och processenergin eller använda mindre giftiga flotationsreagenser. Olika statistiska metoder kommer att utvärdera resultaten.

Arbetet finansieras inom CAMM – Center of Advanced Mining and Metallurgy etablerat vid Luleå tekniska universitet.

Arbetsuppgifter
Anställning som doktorand innebär både teoretiskt och praktiskt arbete. Doktoranden tränas i vetenskapligt arbete i form av publicering av vetenskapliga artiklar i tidskrifter och vid nationella och internationella konferenser. En doktorand läser även obligatoriska och frivilliga doktorandkurser. Dessutom kan du få möjlighet att prova på lärarrollen. Som forskare arbetar du som en neutral part i många sammanhang vilket ger en fantastisk möjlighet att lära sig att driva utmanande utvecklingsprojekt.

Projektet innebär följande aktiviteter:
- Planera och genomföra experimentella tester (flotationstestarbete, mineralogisk karakterisering samt yt- och partikelanalyser).
- Optimering av flotationsregim (såsom hydrodynamiska variabler) för olika flotationsuppsättningar
- Utforska interaktionen mellan olika variabler och deras effekter på processen
- Utvärdera processeffektiviteten för olika malmer
- Rapportering inom projektet

KVALIFIKATIONER
För att vara behörig för anställning krävs civilingenjörsexamen/masterexamen (120 ECTS) inom mineralteknik, naturresursteknik eller motsvarande. Du förväntas ha en gedigen utbildning inom mineralteknik, samt teoretiska kunskaper och experimentell erfarenhet av olika anrikningsmetoder. Kunskaper inom partikelanalys och mineralogisk karakterisering är meriterande. Vidare är goda kunskaper i engelska, både muntligt och skriftligt ett krav.

För ytterligare information om specifik doktorandutbildning se studieplaner för forskarutbildning inom teknisk fakultet.

Information
Tidsbegränsad heltidsanställning under fyra år (upp till maximalt fem år). Instituionstjänstgöring (så som undervisning) kan tillkomma upp till maximalt 20 % av heltid. Lön i enlighet med lokala riktlinjer. Start enligt överenskommelse. Tjänstgöringsort: Luleå, Sverige.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta:Biträdande professor Saeed Chehreh Chelgani, +46-(0)920-49 1494, saeed.chelgani@ltu.se  Dr. Tommy Karlkvist, +46 (0)920 491765, tommy.karlkvist@ltu.se

Fackliga företrädare:
SACO-S Kjell Johansson, +46 (0)920-49 1529 johansson@ltu.se, OFR-S Lars Frisk, +46 (0)920-49 1792 lars.frisk@ltu.se

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och kopior av verifierade examensbevis. Ett skriftligt bevis på goda språkkunskaper i engelska (provningsintyg, relevanta studieutdrag eller ett stödbrev) krävs. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.

Referensnummer: 4587-2021
Sista ansökningsdag: 20 januari 2022