Doktorand i mineralteknik - sönderdelning

Doktorand i mineralteknik - sönderdelning [OBS denna annons har utgått]

Annons: 25451633
Yrke: Doktorand
Arbetsgivare: Luleå tekniska universitet
Arbetets ort: Luleå, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2022-01-16
Publiceringsdatum: 2021-12-21

Kvalifikationer

Arbetslivserfarenhet: DoktorandPresentation:


Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,8 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 770 anställda och har 17 200 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.I linje med den gröna omställningen och en hållbar försörjning av primära och sekundära råvaror, bygger vår forskning inom mineralteknik på tre pelare: materialkaraktärisering (mineralogiska och partikelanalyser), enhetsoperationer (sönderdelning, klassering, anrikning, avvattning) och systemteknik (modellering och simulering, geometallurgi). Experimentellt arbete utförs i vårt välutrustade mineraltekniklaboratorium med tillgång till spjutspetsinstrument. Inom grundutbildningen bidrar vi till ingenjörsprogram som Hållbar process- och kemiteknik, Geovetenskapliga Resurser, Arktiska Mineralresurser.

ÄMNESBESKRIVNING
Mineralteknik behandlar enhetsoperationer och processer för beredning av fasta, partikulära material, i första hand malmmineral, industrimineral och fasta bränslen, men också restprodukter, återvinningsmaterial samt produkter från processindustrin.

PROJEKTBESKRIVNING
Vi söker en doktorand i mineralteknik. Den forskarstuderande kommer att ansluta sig till en etablerad forskargrupp för att arbeta med ett forskningsprojekt om nya tillvägagångssätt mot effektiv sönderdelning och modellering relaterade till autogenmalning. Projektet kommer att undersöka last- och brottmekanismer I combination med malmmineralogi för att förutsäga malningsprestandan.

Arbetet finansieras inom CAMM – Center of Advanced Mining and Metallurgy etablerat vid Luleå tekniska universitet.

ARBETSUPPGIFTER
Anställning som doktorand innebär både teoretiskt och praktiskt arbete. Du tränas i vetenskapligt arbete i form av publicering av vetenskapliga artiklar i tidskrifter och vid nationella och internationella konferenser. Som doktorand läser du även obligatoriska och frivilliga doktorandkurser. Dessutom kan du få möjlighet att prova på lärarrollen. Som forskare arbetar du som en neutral part i många sammanhang vilket ger en fantastisk möjlighet att lära sig att driva utmanande utvecklingsprojekt.

Arbetet innebär i huvudsak följande aktiviteter:

- Analys och utvärdering av sönderdelningstester och processmodellering relaterade till autogenmalning
- Designa och utveckla nya experimentella tester (sönderdelningstester, mineralogisk och partikel karaktärisering)
- Undersöka sambandet mellan mineralogi, partikelstorleksreducering och frimalning för modelleringsändamål
- Test verifiering och validering
- Rapportering inom projektet

KVALIFIKATIONER
För att vara behörig för anställning krävs civilingenjörsexamen/masterexamen (120 ECTS) inom mineralteknik, naturresursteknik eller motsvarande. Du förväntas ha en gedigen utbildning inom mineralteknik, samt teoretiska kunskaper och experimentell erfarenhet av olika sönderdelningsmetoder. Kunskaper inom partikelanalys och mineralogisk karakterisering ses som meriterande. Vidare måste du ha goda kunskaper i engelska i både tal och skrift.

För ytterligare information om specifik doktorandutbildning se studieplaner för forskarutbildning inom teknisk fakultet.

INFORMATION
Tidsbegränsad heltidsanställning under fyra år (upp till maximalt fem år). Institutionstjänstgöring (så som undervisning) kan tillkomma upp till maximalt 20 % av heltid. Föreskrifter finns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7. Lön enligt lokala kollektivavtal. Start enligt överenskommelse. Tjänstgöringsort: Luleå, Sverige.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta: Biträdande professor Mehdi Parian, +46-(0)920-49 2556, mehdi.parian@ltu.se, Professor Jan Rosenkranz, +46-(0)920-49 2183, jan.rosenkranz@ltu.se

Fackliga företrädare: SACO-S Kjell Johansson, +46 920-49 1529 kjell.johansson@ltu.se,OFR-S Lars Frisk, +46 920-49 1792 lars.frisk@ltu.se

ANSÖKAN
Du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar ett motivationsbrev, CV, skriftligt intyg över dina språkkunskaper i engelska och kopior av verifierade examensbevis och betyg från universitetsutbildningen. Märk din ansökan med nedanstående referensnummer.

Sista ansökningsdag: 16 januari 2022
Ref nr: 4590-2021