Universitetslektor i tillämpad matematik

Universitetslektor i tillämpad matematik

Annons: 25454207
Yrke: Universitets- och högskolelektor
Arbetsgivare: Luleå tekniska universitet
Arbetets ort: Luleå, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2022-02-11
Publiceringsdatum: 2021-12-21

Kvalifikationer

Arbetslivserfarenhet: Universitets- och högskolelektorPresentation:


-med inriktning mate-matisk statistik

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,8 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 770 anställda och har 17 200 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.

Ämnet Tillämpad matematik innefattar matematik, matematisk statistik och beräkningsmatematik och finns på institutionen för Teknikvetenskap och matematik. För närvarande består avdelningen/ämnet av 14 anställda lärare och forskare. Ämnet har ett omfattande undervisningsuppdrag på grundnivå och avancerad nivå. Forskningen och forskarutbildningen bedrivs främst inom matematisk analys med fokus på områdena partiella differentialekvationer och funktionalanalys med tillämpningar mot t.ex. tribologi, strömningslära, kompositmekanik och konstruktionsteknik, samt matematisk statistik.

Vi har nu behov av ytterligare medarbetare inom matematikundervisningen och den forskning som vi bedriver inom matematisk statistik. Därför vill vi nu rekrytera en universitetslektor med forskningsinriktningen matematisk statistik.

Ämnesbeskrivning
Tillämpad matematik omfattar matematisk analys, beräkningsmatematik samt sannolikhetsteori och statistik. Forskningen sker i huvudsak inom olika matematiska frågeställningar uppkomna i kontaktytorna mellan matematik och teknikvetenskaperna.

Arbetsuppgifter
Som universitetslektor vid ämnet Tillämpad matematik består dina huvudsakliga arbetsuppgifter av undervisning och forskning. Förutom att undervisa våra studenter förutsätts det att du tar initiativ för att utveckla våra kurser och undervisningsformer. Du förväntas även att vara en aktiv forskare och publicera resultaten i vetenskapliga tidskrifter. I arbetsuppgifterna ingår det också att delta i forskningsprojekt och handleda doktorander. Du förutsätts delta i universitetets utvecklingsarbete, bidra till att externa forskningsmedel tillförs ämnet och delta i/visa intresse för lednings- och administrativa uppdrag.

Behörig att anställas som universitetslektor är den som:

- avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens
- visat pedagogisk skicklighet
- genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande 7,5 hp alternativt på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrunder
För befattningen tillämpas följande bedömningsgrunder:

- Pedagogisk skicklighet
- Vetenskaplig skicklighet inom matematisk statistik
- Övriga bedömningsgrunder (viktas lika):

- kunna undervisa på svenska
- kunna undervisa på inledande kurser i matematik
- förmåga att erhålla externa forsknings- och utvecklingsmedel
- administrativ skicklighet som är av betydelse med hänsyn till ämnesinnehåll och till de arbetsuppgifter som ingår i anställningen

Anställningsperiod
Anställningen är tillsvidare heltid med placering i Luleå.

Information
För ytterligare information är du välkommen att kontakta; Ämnesföreträdare Peter Wall, tel 0920-49 12 40, peter.wall@ltu.se

Fackliga företrädare:SACO-S Kjell Johansson, 0920-49 1529 kjell.johansson@ltu.se, OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792, lars.frisk@ltu.se

Ansökan
Du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar de ansökningshandlingar som efterfrågas, bland annat examensbevis (vidimerade och översatta till svenska eller engelska), pedagogisk egenreflektion och publikationer, etc. Följ länken Instruktioner för sökande för kompletta instruktioner. Skriv din ansökan på engelska eftersom vi använder engelsktalande sakkunniga.

Referensnummer: 4455-2021
Sista ansökningsdag: 11 februari 2022