Postdoktor i entreprenörskap och innovation

Postdoktor i entreprenörskap och innovation [OBS denna annons har utgått]

Annons: 25461325
Yrke: Forskarassistent
Arbetsgivare: Luleå tekniska universitet
Arbetets ort: Luleå, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2022-02-10
Publiceringsdatum: 2021-12-22

Kvalifikationer

Arbetslivserfarenhet: ForskarassistentPresentation:


– företagsutveckling i små och medelstora företag

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,8 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 770 anställda och har 17 200 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.

Ämnesbeskrivning
Entreprenörskap och innovation omfattar organisationsutveckling med särskilt fokus på företagsutveckling baserad på innovativa produkter, tjänster, produktionslösningar eller sätt att leda och organisera verksamheten.

Forskningsgruppen samarbetar med stora nationella och internationella företag, små och medelstora företag (SMEs), policyskapare och andra forskargrupper. Forskningsresultat tas fram i nära samarbete med industri och andra samhällsaktörer.

Projektbeskrivning
Vi letar nu efter en postdokor som ska bedriva forskning i NorrlandsNavet, ett forskningscenter för utveckling av små och medelstora företag (SMEs) i norra Sverige. NorrlandsNavet ska vara det utvecklingscenter där företagens utmaningar adresseras. Samtidigt som stora industrietableringar nu initieras är demografin, med en åldrande befolkning och utflyttning av yngre arbetskraft, en stor utmaning. SMEs har en avgörande roll för att agera på framväxande möjligheter och bidra till en attraktiv arbetsmarknad.

NorrlandsNavet arbetar aktivt med att kontakta regionens företag, branschorganisationer och regionala aktörer för att identifiera utmaningar för företagens innovation och tillväxt. Forskare inom Norrlandsnavet - vilket spänner över fler forskningsfält än enbart entreprenörskap och innovation - bidrar med kunskap som ska vara till direkt nytta för SMEs.

Denna tjänst fokuserar specifikt på forskning inom entreprenörskapsfältet. Relevanta ämnen inkluderar, men är inte begränsade till, följande exempel:

- Entreprenöriell finansiering
- Ledning och ledarskap för innovation och tillväxt i SMEs
- Strategier och konkurrensfördelar för innovation och tillväxt i SMEs
- Interorganisatoriska samarbeten för innovation och tillväxt i SMEs

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består huvudsakligen av:

- Kontakta SMEs i regionen och utföra forskning i nära samarbete med dem
- Initiera, designa och genomföra datainsamling
- Samförfatta artiklar inom entreprenörskap med andra verksamma forskare i entreprenörskap och innovation
- Vara en samarbetspartner för övriga entreprenörskapsforskare vid ämnet
- Skriva forskningsansökningar för att utöka gruppens externa medel för entreprenörskapsrelaterad forskning
- Planera och genomföra kunskapsöverföring till samverkande SMEs
- Planera och genomföra populärvetenskapliga spridningsaktiviteter (t.ex.. webinarier, populärvetenskapliga artiklar, workshops, presentationer)
- Utveckla och undervisa grundutbildningskurser för företagsekonomer och/eller industriella ekonomer

Kompetens och erfarenhet
Tjänsten kräver en doktorsexamen. Doktorsexamen ska företrädesvis vara inom entreprenörskap, innovation, management eller någon annan underkategori inom företagsekonomi.

Förväntningar på kandidaten:

- Förmåga att självständigt designa och genomföra vetenskapligt arbete
- Förmåga att publicera forskning i vetenskapliga tidskrifter
- Erfarenhet från samarbete med omgivande samhälle
- Flytande engelska i muntlig och skriftlig kommunikation

Goda kunskaper i svenska är meriterande. Sökanden som avlagt doktorsexamen under de senaste tre åren kan komma att prioriteras vid tjänstetillsättning.

Information
Tidsbegränsad anställning på heltid (100 %) i 2 år, med möjlighet till förlängning med högst ett år. Placeringsort: Luleå

För ytterligare information är du välkommen att kontakta professor Sara Thorgren, 0920-49 23 42, sara.thorgren@ltu.se

Fackliga företrädare: SACO-S Kjell Johansson, 0920-49 1529 kjell.johansson@ltu.se och OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 lars.frisk@ltu.s

Ansökan
Du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev med en beskrivning över hur din erfarenhet kopplar till företagsutveckling i små- och medelstora företag (1-2 A4-sidor) samt CV/meritförteckning, examensbevis, diplom och betyg. Bifoga även 2-3 akademiska artiklar och/eller avhandling som visar din vetenskapliga kompetens. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Ansökan samt examensbevis måste vara skrivna på svenska eller engelska.

Referensnummer: 4727-2021
Sista ansökningsdag: 10 februari 2022