Mark och Exploaterings Ingenjör

Mark och Exploaterings Ingenjör [OBS denna annons har utgått]

Annons: 25461506
Yrke: Drift- och underhållsingenjör, anläggning
Arbetsgivare: StudentConsulting
Arbetets ort: Luleå, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2022-01-23
Publiceringsdatum: 2021-12-22

Kvalifikationer

Arbetslivserfarenhet: Drift- och underhållsingenjör, anläggningPresentation:


Är du en erfaren Ingenjör inom mark och exploatering och vill vara en del av Luleås utveckling? Då har vi tjänsten för dig!

Luleå växer! Blickarna vänds norrut och stora saker är på gång i vår kommun. Nu skruvar vi upp planeringstakten och möjliggör för 100 000 Luleåbo år 2040. Vill du få en nyckelroll i planeringen och byggandet av framtidens Luleå är det på Stadsbyggnadsförvaltningen du ska söka jobb! På Stadsbyggnadsförvaltningen är du en del av ett sammanhang som värnar hållbarhet och tar ansvar för helheten. Du kommer få ta ett stort ansvar med goda möjligheter att påverka och se resultat på nära håll.

Vi planerar för 100 000 Lulebor år 2040. För oss innebär det att vi är med och skapar attraktiva och hållbara miljöer med dagens och framtidens Lulebor i fokus. Hos oss pågår samhällsutvecklingsprojekt geografiskt i hela kommunen och i olika skalor. Vi söker dig som är intresserad av att jobba med något av följande;

• Industrins omställning till grön produktion på Luleå Industripark
• Norrbotniabanan
• Kronan – Luleås nya stadsdel
• Resecentrum och Östra stranden
• Hertsöheden – 2000 nya bostäder
• Centrumutveckling och en välmående landsbygd

Om arbetsplatsen:
Luleå förenar storstadens utbud med småstadens närhet. En hållbar kuststad som står inför stor utveckling med nytänkande näringsliv, universitet med forskning i världsklass, positivt samarbetsklimat och en naturnära livsmiljö som ger det bästa av alla årstider.

Luleå är en växande stad där den gröna strukturen och livet mellan husen värderas högt. Vi lyfter de olika årstidernas kvaliteter för att skapa variation och nya upplevelser. Sommartid ger de ljusa nätterna, blomsterfägringen och den ständiga närheten till vatten en unik stämning. På vintern ser vi kyla, snö och mörker som en möjlighet att skapa plats för ljus, lek och rekreation.

En kraftigt ökad tillväxttakt ställer stora krav på att skapa och utveckla attraktiva livsmiljöer. Ett viktigt område är därför stadsutveckling och utformning av det offentliga rummet.

Avdelning Stadsplanering och infrastrukturdrift inom Stadsbyggnadsförvaltningen består av kompetenser inom arkitektur, landskapsarkitektur, samhällsplanering, exploatering, projektledning, stads- och trafikplanering samt drift och underhåll. Avdelningen ansvarar för utveckling och utformning av allmän plats samt för planarbete och utredningar i samband med ny exploatering och förädling av redan befintliga områden. Avdelningen tar ansvar för att skapa hållbara, vackra och tillgängliga platser och stråk för medborgare och besökare.

Vi söker nu en mark- och exploateringsingenjör.

Arbetsuppgifter
Som mark- och exploateringsingenjör kommer du att arbeta tillsammans med fem andra mark- och exploateringsingenjörer. Du medverkar i kommunens stora exploateringsprojekt och kommer att företräda kommunen i samarbete med fastighetsägare, exploatörer och andra intressenter genom hela samhällsbyggnadsprocessen från idé och planering vid till exempel detaljplanering till genomförande och byggklar mark.

Tillsammans med dina kollegor ansvarar du för kommunens markförsörjning, köp och försäljning av fastigheter, förhandling och upprättande av avtal och överenskommelser för nyttjanderätter, ledningsrätter, arrenden och markregleringar. Du företräder kommunen i bygglovsyttranden, Lantmäteriärenden, exploateringsavtal och markanvisningar.

Ansvarar och samordnar exploateringsverksamheten i kommunen för att tillhandahålla byggbar mark för bostäder och arbetsplatser är andra arbetsuppgifter. Exploateringskalkyler skulle kunna vara ytterligare en del av ditt arbete.

Din roll som mark- och exploateringsingenjör innebär kontakter med fastighetsägare, exploatörer och tjänstemän. Som person är du utåtriktad, social, tydlig och har lätt för att samarbeta. I tjänsten ingår att upprätta juridiska dokument vilket ställer krav på att uttrycka sig väl på svenska både i tal och i skrift. Vid eventuella förhandlingar är pedagogisk förmåga, smidighet och diplomati är egenskaper som vi värdesätter.

På Stadsbyggnadsförvaltningen är engagemang, ansvar och kompetens nyckelord för framgång. Vi strävar efter att hålla hög servicenivå och kvalitet, både internt och externt.

Din profil
Vi söker dig som har några eller många års erfarenhet inom området och relevant universitets- eller högskoleutbildning med inriktning mot samhällsbyggnad, lantmäteri, fastighetsjuridik, eller annan utbildning som tillsammans med erfarenhet kan bedömas likvärdig av arbetsgivaren.

Som person är du utåtriktad och är lätt att samarbete med. Du är tydlig i din kommunikation och lätt för att uttrycka dig i tal och skrift. En del av arbetet innefattar muntliga föredragningar för politiker och allmänhet vid informationsmöten och därför är det av stor vikt att du har ett förtroendegivande sätt och är trygg som person.

Det är meriterande om du har kunskap om lagar och förordningar inom fackområdet, i synnerhet (JB, FBL, AL och PBL).

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

B-körkort

För frågor om tjänsten kontakta exploateringschef Charlotte Reinholdt, 0920-45 32 31.

Facklig företrädare:
Michael Öhman
Sveriges ingenjörer
0920-45 39 63

Om företaget
Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi rekryterat över 11 000 personer det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.se