Doktorand i mineralteknik - Noll avfall valorisering

Doktorand i mineralteknik - Noll avfall valorisering [OBS denna annons har utgått]

Annons: 25464231
Yrke: Doktorand
Arbetsgivare: Luleå tekniska universitet
Arbetets ort: Luleå, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2022-01-25
Publiceringsdatum: 2021-12-23

Kvalifikationer

Arbetslivserfarenhet: DoktorandPresentation:


Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,8 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 770 anställda och har 17 200 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.I linje med omställningen till den gröna ekonomin och med en säker och hållbar försörjning av råvaror från primära och/eller sekundära resurser, bygger vår forskning inom mineralteknik på tre pelare: materialkaraktärisering (mineralogiska och partikelanalyser), enhetsoperationer (sönderdelning, separationsprocesser, hantering av fasta material) och systemteknik (modellering och simulering, geometallurgi).

Experimentellt arbete utförs i vårt välutrustade mineralbearbetningslaboratorium med tillgång till spjutspetsinstrument. Inom grundutbildningen bidrar vi till ingenjörsprogram som Hållbar process- och kemiteknik, Geovetenskapliga Resurser, Arktiska Mineralresurser.

PROJEKT BESKRIVNING
I linje med en cirkulär design för ökad råvarueffektivitet kommer i denna studie Zero-waste valorisering av kaliumbärande fältspatisk malm att undersökas för att producera produkter med högt förädlingsvärde. Projektet syftar till en hållbar användning av råvaror genom ett strategiskt tillvägagångssätt, och produktion av kaliumklorid för gödselindustrin, Al2O3 och kiselkarbid (SiC) för slipmedel, och syntetiska silikater för den keramiska industrin från fältspatiska malmer. Arbetet fokuserar på att tillhandahålla nya resurser för kaliumoxid (K2O) och aluminiumoxid (Al2O3), och att producera Si-haltiga produkter från samma malm. Bestämning av CO2-bindningsförmågan hos fältspatiska malmer är det ytterligare målet. Det innovativa föreslagna tillvägagångssättet inkluderar flera processsteg som består av mineralberedning som intensiv malning, hydrometallurgiska metoder inklusive lakning och lösningsrening, och pyrometallurgiska metoder som rostning och sintring. Som en del av konsortiet i EU-projektet kommer doktoranden vid Luleå tekniska universitet huvudsakligen att arbeta med att utveckla metoder och tillvägagångssätt för att ta bort järnet och andra föroreningar, vilket kan negativt påverka renheten hos den Al2O3 som ska produceras i projektet. Dessutom kommer doktoranden att aktivt samarbeta med andra partners i hela projektet, inklusive en livscykelanalys (LCA) tillsammans med Techno-Economic Analysis (TEA) av den föreslagna processen.

ARBETSUPPGIFTER
Anställningen som doktorand innebär både teoretiska studier och experimentellt arbete. Som doktorand utbildas du i vetenskapligt arbete såväl när det gäller att publicera vetenskapliga tidskriftsartiklar som att presentera papers vid nationella och internationella konferenser. Under dina forskarstudier läser du även kurser (obligatoriska och valbara). Härutöver kan du få möjlighet att prova på undervisning. Som forskare är du en naturlig del i många sammanhang, vilket ger dig stora möjligheter att lära dig att driva och hantera utmaningar och problem i en dynamisk miljö.

Huvudsakliga arbetsuppgifter:

- Omfattande litteraturgenomgång om förbehandling och selektiva metoder och tekniker för mineral/metallutvinning.
- Att designa och genomföra mineral/metall extraktionstester med olika metoder och kombinationstekniker.
- Fastställa den bästa processen och kombinationen av olika extraktionsmedel samt de optimala processförhållandena.
- Genomföra en livscykelanalys (LCA) i kombination med en Techno-Economic Analysis (TEA) för den utvecklade processen
- Periodisk rapportering, deltagande i projektspridningsaktiviteter och exploatering

KVALIFIKATIONER
För att vara behörig för anställning krävs civilingenjörsexamen/masterexamen (minst 120 ECTS) inom mineralteknik, kemiteknik, tillämpad kemi eller andra relevanta utbildningsprogram. Du förväntas ha kunskap och erfarenhet av mineralutvinning, utvinningsmetallurgi samt systemanalys. Des vidare är goda kunskaper i engelska, både muntligt och skriftligt, ett krav.

För ytterligare information om det specifika doktorandprogrammet vänligen besök studieplan för tekniskt vetenskapsområde.

Övriga bedömningsgrunder:

- Kännedom om design och arbete med mineralberedning och metallextraktion.
- God förståelse för kemi och mekanismer för metoder för selektiv metallvärdesextraktion
- Förmåga att arbeta och integrera med en liten till medelstor, multidisciplinär forskargrupp

INFORMATION
Tidsbegränsad heltidsanställning under fyra år (upp till maximalt fem år). Institutionstjänstgöring (så som undervisning eller annat institutionsarbete) upp till maximalt 20 % av heltid kan tillkomma. Föreskrifter finns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7. Lokala riktlinjer för lön finns. Tillträde till tjänsten enligt överenskommelse. Tjänstgöringsort: Luleå, Sverige.

För mer information vänligen kontakta:Docent Yousef Ghorbani, 0920-49 3422, yousef.ghorbani@ltu.se, Professor Jan Rosenkranz, 0920-49 2183, jan.rosenkranz@ltu.se

Fackliga företrädare:SACO-S Kjell Johansson, +46 (0)920-49 1529  kjell.johansson@ltu.se, OFR-S Lars Frisk, +46 (0)920-49 1792 lars.frisk@ltu.se

För komplett platsannons vänligen besök ltu.se/ledigajobb

ANSÖKAN
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan. Din ansökan måste innehålla ett personligt brev, CV, skriftligt bevis på dina kunskaper i engelska och kopior av examensbevis och betyg från universitetsutbildningen. Märk din ansökan med referensnumret nedan. Ansökan samt examensbevis måste vara skrivna på svenska eller engelska.

Sista ansökningsdag: 25 januari 2022
Ref nr: 4744-2021