Språklärare i meänkieli och/eller finska Åk 7-9

Språklärare i meänkieli och/eller finska Åk 7-9 [OBS denna annons har utgått]

Annons: 25472639
Yrke: Lärare i grundskolan, årskurs 7-9
Arbetsgivare: Pajala kommun, Sektor Barn och utbildning
Arbetets ort: Pajala, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2022-01-31
Publiceringsdatum: 2021-12-28Presentation:


Pajala är platsen där du kan kombinera en enkel och avskalad, trygg och äventyrlig livsstil med ett intressant och utvecklande arbete. Här finns en stark drivkraft bland människorna där alla har en viktig roll och en möjlighet att påverka. Pajala kommun befinner sig i en expansiv fas med många möjligheter och att bo och jobba här bjuder in till variation och kontraster med en nära natur i ständig förändring och ett rikt kulturliv att både ta del av eller vara en del i.

Var med och forma framtidens landsbygd i norr, välkommen till Pajala och Tornedalen!

För att du ska trivas hos oss är det viktigt att du delar Pajala kommuns värderingar. Dessa kan sammanfattas i tre punkter:
- jag finns till för Pajalas medborgare
- jag är professionell
- jag möter alla människor med öppenhet och respekt

Vi söker språklärare i meänkieli och/eller finska till Pajala Centralskola.

Pajala Centralskola ligger i centralorten Pajala och har ca 230 elever i årskurserna 4-9. På skolan arbetar pedagoger, mentorer, assistenter, studiehandledare, elevhälsa, skolvärd och skolledning i ett nära samarbete för elevernas måluppfyllelse, trygghet och studiero.
Skolan verkar för hälsofrämjande aktiviteter och utvecklar rastaktiviteter och ett relationellt förhållningssätt. Mentorer på skolan jobbar nära undervisande lärare, elever och vårdnadshavare. Skolan är även inne i ett stort utvecklingsarbete: Samverkan för bästa skola tillsammans med Skolverket och Stockholms universitet.

Pajala kommun satsar på att vara en attraktiv arbetsgivare och har som mål att verksamheterna ska ha god tillgång på kompetens. Därför finns det möjlighet för legitimerad grundskollärare att få en skattepliktig bonus på 30 000 kr efter tre års sammanhängande anställning.

ARBETSUPPGIFTER
Undervisning/utbildning av elever med tillhörande arbetsuppgifter.
Som lärare ska du även delta i arbetsplatsträffar, elevhälsoarbete, kompetensutveckling, kollegialt lärande samt i skolans systematiska kvalitetsarbete.

KVALIFIKATIONER
Legitimerad och behörig lärare anställs tillsvidare. Den som saknar behörighet, men har goda kunskaper och intresse i meänkieli eller finska språket kan anställas som vikarie. TJänsten är deltid ca 60% men möjlighet att kombinera med andra ämnen upp till 100% kan finnas. Heltid som norm införs succesivt inom Pajala kommun.

Den som erbjuds anställningen ska lämna ett utdrag ur det register som förs enligt lagen (1998:620) om belastningsregister, med krav i Skollag (2010:800).

ÖVRIGT
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Ansökningar kan inte tas emot på annat sätt. Fyll i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.

Pajala kommun ingår i förvaltningsområdet för meänkieli och finska, därför är det meriterande om du har kunskap i något eller båda av dessa språk.

Vi jobbar aktivt för jämställdhet och mångfald på våra arbetsplatser. Därför ser vi gärna sökande som bidrar till detta.

Annons- och rekryteringsföretag undanbedes. För mer information om oss och vår kommun besök pajala.se