Projektledare VA med känsla för samverkan

Projektledare VA med känsla för samverkan [OBS denna annons har utgått]

Annons: 25484213
Yrke: Projektledare, bygg och anläggning
Arbetsgivare: ByHart AB
Arbetets ort: Luleå, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2022-01-18
Publiceringsdatum: 2022-01-03

Kvalifikationer

Arbetslivserfarenhet: Projektledare, bygg och anläggningPresentation:


Vi söker nu en projektledare till Lumire, affärsområde VA.

Om Luleå Miljöresurs AB

Luleå Miljöresurs AB (Lumire) är från och med årsskiftet 2021/2022 ditt kommunala bolag för återvinning, avfall och vatten- och avloppsfrågor. Lumire ägs av Luleå kommunföretag. Vi säkerställer att du har ett friskt och välsmakande dricksvatten i kranen och att ditt avfall tas om hand, återbrukas eller återvinns med den bästa tekniken. Vi hanterar närmare 55 000 ton avfall per år som vi samlar in från 38 000 hushåll och 700 företag i Luleå, vi driver de fyra återvinningscentralerna i Luleå och avfallsanläggningen i Sunderbyn. Vi deltar i stor utsträckning till att forma den framtida staden och landsbygden och är därmed en viktig förutsättning för Luleås tillväxt. Vi är Norrbottens största livsmedelsproducent och levererar 8 miljoner kubikmeter dricksvatten årligen. Inom avloppsverksamheten renar vi årligen 10 miljoner kubikmeter spillvatten samt producerar 2 miljoner kubikmeter grön biogas.

Genom att samordna vatten- och avfallsfrågorna i samma bolag blir vi en starkare aktör inom hållbar miljöteknik och samhällsbyggnad. Efter årsskiftet kommer vi tillsammans att vara cirka 150 anställda.

Om affärsområde Vatten och avlopp

Inom affärsområde Vatten och avlopp tar vi tillsammans ansvar för att på ett hållbart och kostnadseffektivt sätt:

• tillhandahålla rent och hälsosamt dricksvatten till våra kunder
• avleda och rena spillvatten på ett miljö- och hälsomässigt sätt
• bidra till kommunens ansvar att avleda dag- och dräneringsvatten
• drifta, förvalta och utveckla VA-infrastrukturen såsom ledningsnät och processanläggningar
• ta ut avgifter för att täcka kostnaderna för vattentjänsterna
• bidra till Luleå kommuns utveckling genom en långsiktig VA-planering.

Uppdragsbeskrivning Projektledare

Luleå har tagit klivet in i en mycket spännande och utmanande tid med stort fokus på hållbar och attraktiv stads- och landsbygdsutveckling där Lumire utör en stor och viktig del. Lumire driver ständigt nya projekt inom vatten- och avloppsområdet, men även kommungemensamma infrastrukturprojekt. Projekt i alla storlekar hanteras, just nu pågår exempelvis Östra länken, som är ett av de större projekten i Luleås historia och beräknas vara klart 2026. I samband med verksamhetsövergången har affärsområde VA inrättats, där enheten Projekt är en av tre enheter. Projektenheten kommer, när du är på plats, att bestå av 5 projektledare samt projektchef.

Ditt uppdrag

Inom affärsområde VA har vi ett gemensamt och tydligt fokus på, kvalitet, produktivitet/kostnadseffektivitet, utveckling och samverkan. I uppdraget som projektledare ingår att du;

• Tar ett självständigt helhetsansvar för att upphandla, leda och driva stora likväl som små projekt, men också för att genomföra och medverka i bolagets samverkansentreprenader tillsammans med dina kollegor.
• Ansvarar för att genomföra projekt utifrån beslutad omfattning och inom beslutade tids- och kostnadsramar.
• Har ekonomiskt ansvar för projektens genomförande och följer kontinuerligt upp verksamheten mot uppsatta mål. Det innebär att du fattar beslut om åtgärder inom projektets ramar samt ansvarar för att krav uppfylls enligt gällande regelverk.

Ditt arbete är del av en nära samverkan med näringslivet, entreprenörer och andra verksamheter inom kommunkoncernen. Dialogen och samråd med berörda intressenter är central i alla delar av ditt arbete.

Vi söker dig

Vi söker dig som har en förmåga att driva frågor självständigt och med entusiasm, men ser samtidigt med självklarhet mervärdet i att samarbete med andra. Du värdesätter och vårdare ett gott arbetsklimat. Du har ett ödmjukt förhållningssätt till att lära av andras kunskap och erfarenhet, liksom du har en pedagogisk förmåga att lära och förmedla dina lärdomar till dina kollegor i teamet. Du tycker om att se möjligheter att förbättra och du hittar vägar för att också genomföra dessa förbättringar. Det får gärna vara komplexa utmaningar som på nya sätt och metoder får sin lösning.

Du tar dig an nya uppdrag genom att analysera, planera och arbeta strukturerat. Som en del i det inhämtar du information och söker samverkan med andra yrkesgrupper, verksamheter eller samarbetspartners. Uppdraget kräver att du är bekväm med att förhandla och upphandla, och att då kunna ta och tuffa beslut med god affärsetik och med avsikt att bibehålla goda relationer.

Du kommer att ansvara för relativt höga ekonomiska investeringsramar, och har därför ett gott affärsmässigt sinne och hög integritet. Ditt tillvägagångssätt kännetecknas av ansvar.

Din utbildningsbakgrund finner vi på högskole-, universitets- eller motsvarande nivå inom den tekniska delen av utbildningskartan. Alternativt har du en yrkeserfarenhet som arbetsgivaren bedömer vara likvärdig. Du har även ett antal års arbetserfarenhet inom relevant sektor. Har du erfarenhet från samverkansentreprenad är det meriterande.

För att trivas och klara uppdraget på ett framgångsrikt sätt tror vi att du har erfarenhet av projektledning och entreprenader, särskilt uppdragsledning/projektering inom VA- projekt.

Oavsett vilken roll våra medarbetare har på Lumire så trivs den som navigerar efter hållbarhet, cirkularitet, design, miljö, och drivs av att skapa mervärde för kunder.

God kommunikation är central i uppdraget som projektledare. Det är därför ett krav att du talar och skriver flytande svenska, samt kan göra dig förstådd och förstår engelska. Andra språk är meriterande.

Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.

Körkort krävs då du behöver kunna transportera dig med bil i tjänsten.

Ansökan

Sista ansökningsdag är 18 januari 2022.

Anställningsform: Tillsvidare (provanställning kan tillämpas).
Arbetstid: Heltid (100%).
Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse
Lönevillkor: Enligt överenskommelse

Eftersom vi bedriver och du kommer att arbeta i en säkerhetsklassad verksamhet, krävs det att du innan anställning genomgår godkänd säkerhetsprövning.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta projektchef Malin Suneson Malin.Suneson@lumire.se eller Lovisa Rosén på ByHart, via Lovisa.Rosen@byhart.se.

Varmt välkommen med din ansökan!