Biträdande samhällsplanerare [OBS denna annons har utgått]

Annons: 25510094
Yrke: Samhällsplanerare
Arbetsgivare: Trafikverket
Arbetets ort: Luleå, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2022-02-06
Publiceringsdatum: 2022-01-12

Kvalifikationer

Arbetslivserfarenhet: SamhällsplanerarePresentation:


Som biträdande samhällsplanerare på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur.Biträdande samhällsplanerare

Arbetsuppgifter


I rollen som biträdande samhällsplanerare på Trafikverket arbetar du tillsammans med samhällsplanerare inom Region Nord. Rollen innebär egna utpekade uppdrag att arbeta med där du bistår våra samhällsplanerare i deras arbete gentemot regionens kommuner.

Dina huvuduppgifter är att:

 • lämna yttranden enligt plan- och bygglagen och Miljöbalken.
 • delta i andra aktörers planering för att påverka val av åtgärder utifrån fyrstegsprincipen och ett långsiktigt hållbart transportsystem.
 • delta i arbetet med att ta fram underlag för åtgärdsvalsstudier på systemnivå utifrån identifierade behov och brister.
 • delta i framtagande av övergripande behovs- och målbilder tillsammans med våra samarbetspartner genom att arbeta i tidiga skeden som underlag för respektive aktörs planering.
 • ge inspel till regionens bristlista och bristbeskrivningar.

Övrig information


I den här rekryteringen använder vi oss av webbaserade urvalstester. Vi använder främst mejl (från mejladress: noreply@heroma.se) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss!

Intervjuer kommer att hållas via Skype under v 9.Kvalifikationer


Vem är du?

Som biträdande samhällsplanerare kommer du att arbeta självständigt men även tillsammans med andra vilket ställer krav på eget driv och förmåga att planera och strukturera ditt arbete, samtidigt som du ska ha god samarbetsförmåga. Du har en analytisk problemlösningsförmåga och en pedagogisk kommunikation.

Vi söker dig som

 • har högskoleutbildning, minst 180 hp (120 p) inom samhällsplanering/fysisk planering eller annan utbildning som vi bedömer är relevant
 • har aktuell erfarenhet från hantering av ärenden kopplade mot Miljöbalken och Plan- och Bygglagen (PBL)
 • kan uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift
 • har B-körkort

Det är meriterande om du

 • har erfarenhet från arbete med åtgärdsvalsstudier/har kunskap inom ÅVS-metodiken (åtgärdsvalsstudier)
 • har erfarenhet från arbete med analyser, utredningar och kontakter med externa intressenter
 • har erfarenhet av GIS (geografiska informationssystem)

Ansökan


De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. 

Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.

Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

På Planering är du ingången till Trafikverket för dem som vi finns till för: medborgare och näringsliv. Omvärldens tillgång till våra servicetjänster och till oss som myndighet är viktig. Det är därför vi vill ta vara på digitaliseringens möjligheter till fullo. Vi behöver smarta e-tjänster och effektiv hantering av både ärenden och dokument.

På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

#LI-MH1