Universitetsadjunkt i nationalekonomi

Universitetsadjunkt i nationalekonomi [OBS denna annons har utgått]

Annons: 25514447
Yrke: Universitets- och högskoleadjunkt
Arbetsgivare: Luleå tekniska universitet
Arbetets ort: Luleå, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2022-02-28
Publiceringsdatum: 2022-01-13

Kvalifikationer

Arbetslivserfarenhet: Universitets- och högskoleadjunktPresentation:


Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,8 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 770 anställda och har 17 200 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.Forskningsämnet nationalekonomi vid Luleå tekniska universitet har ett 15-tal medarbetare och ingår i Avdelningen för samhällsvetenskap vid Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle. Avdelningen utgörs förutom av nationalekonomi av forskningsämnena statsvetenskap, historia och rättsvetenskap. Forskningen vid de olika ämnena inom avdelningen fokuserar på olika samhällsvetenskapliga aspekter inom miljö- och naturresursområdet.

Nationalekonomiämnet är en del av ”Academy of Natural Resource Governance”, en av universitets strategiska satsningar mot nydanande utbildningar, och är även med och leder en av universitetets strategiska satsningar inom forskning, ”Naturresurser för hållbar samhällsomvandling”. Enheten är därför i en expansiv fas och har behov av att förstärka ämnets undervisningskapacitet.

Ämnesbeskrivning
Nationalekonomi analyserar frågor kring hur samhället organiseras för att hushålla med begränsade resurser. Forskningen är inriktad mot naturresurs-, energi och miljöekonomi. Den tillämpar mikroekonomiska teorier för att analysera energi- och råvarumarknaders funktionssätt samt hur dessa påverkas av olika politiska beslut och styrmedel.

Arbetsuppgifter
Förutom undervisning ingår i anställningen också därtill hörande arbetsuppgifter som examination, kursansvar, kursutveckling och handledning, liksom att aktivt delta i ämnets utvecklingsarbete rörande undervisning. Det är en fördel om du har en bred nationalekonomisk kompetens och tidigare erfarenhet av undervisning i ämnet. Undervisningen bedrivs på både svenska och engelska. Placeringsort är Luleå, men undervisning på andra orter och distansutbildningar kan också förekomma.

Kvalifikationer
Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som:

- avlagt högskoleexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande
- visat pedagogisk skicklighet

Övriga kvalifikationer

- Dokumenterad kompetens och erfarenhet av att bedriva undervisning inom nationalekonomi.
- Dokumenterade resultat av pedagogiska insatser, t ex kursutvärderingar, kursplaner, studiehandledningar eller dylikt.
- Förmåga att undervisa på såväl svenska som engelska.

Därutöver ska hänsyn tas till andra sakliga grunder som till exempel universitetets jämställdhetsmål.

Information
Tjänsten är tidsbegränsad under 2 år på heltid (100%). 6 månaders provanställning kan komma att tillämpas. Tillträde enligt överenskommelse. Tjänsten är placerad vid Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle vid universitetsområdet i Luleå. Provföreläsning tillämpas.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta: Jerry Blomberg, avdelningschef, 0920-49 2335,  jerry.blomberg@ltu.se eller Jesper Stage, professor och ämnesföreträdare, 0920-49 3445, jesper.stage@ltu.se

Fackliga företrädare: SACO-S Kjell Johansson, 0920-49 1529 kjell.johansson@ltu.se och OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 lars.frisk@ltu.se

Ansökan
Du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och examensbevis. Ansökan ska vara skriven på svenska eller engelska. Examensbevis ska vara vidimerade och översatta till svenska eller engelska. Till ansökan bifogas examensarbete och eventuella övriga vetenskapliga arbeten som den sökande vill åberopa till stöd för sin ansökan.

Sista ansökningsdag: 28 februari 2022
Referensnummer: 96-2022