Sjuksköterska, semestervikariat till Björknäsgården

Sjuksköterska, semestervikariat till Björknäsgården

Annons: 25527058
Yrke: Sjuksköterska, grundutbildad
Arbetsgivare: Boden
Arbetets ort: Boden, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2022-05-31
Publiceringsdatum: 2022-01-17Presentation:


Kom och jobba med världens härligaste team i sommar! Vi söker sjuksköterska för semestervikariat till Björknäsgården, Norlandia Care.


Om Norlandia Care

Norlandia erbjuder individanpassade och kvalitativa tjänster inom förskolor, patienthotell och äldreomsorg. Med fokus på kundens förutsättningar, behov och önskemål utvecklar och realiserar vi dagens och framtidens tjänster med ett professionellt ledarskap och ett innovativt arbetssätt.

Norlandia är medlem i Vårdföretagarna och anslutna till kollektivavtal bransch äldreomsorg (F). Medlemskapet innebär att vi arbetar i enlighet med Vårdföretagarnas krav på kvalitet, trygghet och transparens.


Om Norlandia Björknäsgården

Norlandia Björknäsgården är ett äldreboende i Boden. 1 november 2019 slog Norlandia upp portarna och välkomnade Bodens seniorer till en toppmodern fastighet med 126 trivsamma lägenheter, generösa gemensamhetsutrymmen och en vidsträckt utemiljö. Norlandia är på uppdrag av Boden Kommun ansvarig för driften av verksamheten. Under ledning av verksamhetschef kommer enhetschefer, omsorgspersonal, sjuksköterskor, aktivitetsansvarig, arbetsterapeut och fysioterapeut erbjuda en god, säker och individanpassad vård och omsorg. Vårt ledord och gemensamma målsättning är ett gott liv – varje dag!


Om tjänsten

Vi söker nu sjuksköterskor som vill agera semestervikarie hos oss under sommaren 2022. Vi har nya lokaler och ges möjlighet att jobba med en digitaliserad äldreomsorg.


Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Tidigare erfarenheter och utbildningar inom äldreomsorg är meriterande.

Du har ett genuint intresse för att arbeta i en äldreomsorg som utgår från individen i ett helhetsperspektiv. Du trivs i din yrkesroll, är engagerad och bidrar till ett gott arbetsklimat. Du samverkar i olika team och är driven och aktiv i verksamhetens utvecklingsarbete. Du har ett flexibelt och kreativt arbetssätt samt en förmåga att leda omvårdnadspersonalen.


Sjuksköterskans huvudsakliga ansvarsområde är att ansvara upp till och med sjuksköterskenivå för de boende som bor på Björknäsgården.

Arbetsuppgifterna består bland annat i att:


• Agera som omvårdnadsansvarig sjuksköterska

för ett visst antal boenden

• Arbeta förebyggande och hälsobefrämjande

• Identifiera och arbeta utifrån den äldres behov,

önskemål och resurser samt stärka dennes

identitet och välbefinnande

• Omsätta kunskaper om funktionsnedsättning

vid sjukdom och hög ålder till

omvårdnadsåtgärder som är evidensbaserade

och anpassade till den äldres situation. Utarbeta hälsoplaner

• Kunna bedöma samt utföra vissa undersökningar och behandlingar. Initiera,

ordinera och genomföra undersökning utifrån sitt kompetensområde

• Trygg och säker läkemedelsbehandling

• Säkerställa att vård i livets slutskede ges enligt den palliativa vårdfilosofin,

specifikt anpassad till den äldre personens livssituation

• Medverka i kvalitets- och säkerhetsarbete, avvikelsehantering samt informerar om

allvarliga händelser enligt Lex Maria

• Följa de riktlinjer, rutiner och vårdprogram som används inom enheten

• Utveckla en god vårdmiljö och arbeta systematiskt för att förhindra vårdskador

• Informera boende och eventuellt dess närstående om insatser enligt HSL

• Informera, handleda och undervisa medarbetare om insatser enligt HSL


Vi söker vikarier för tjänster som innefattar:


• Natt

• Dag

Arbetstiden är förlagd dag, kväll, helg. Du som sjuksköterska kan påverka ditt schema efter dina önskemål och behov.

Norlandia är medlem i Vårdföretagarna och anslutna till kollektivavtal bransch äldreomsorg (F) Medlemskapet innebär att vi arbetar i enlighet med Vårdföretagarnas krav på kvalitet, trygghet och transparens.


Vid alla nyanställningar måste ett utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister lämnas in. Observera att kuvertet inte får vara öppnat när vi tar emot det. För att underlätta hanteringen av din ansökan kan du själv i förväg begära ett utdrag, se länk via hemsida: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/

Lön: Vi tillämpar sommaravtal under juni-juli-augusti, vilket resulterar i en högre ersättning än normalt för våra sommarvikarier.

Tillträde: Enligt överenskommelse

Intervjuer och anställningar sker löpande.