Biträdande professor i reglerteknik med inriktning mot cirkulära system

Biträdande professor i reglerteknik med inriktning mot cirkulära system [OBS denna annons har utgått]

Annons: 25536703
Yrke: Professor
Arbetsgivare: Luleå tekniska universitet
Arbetets ort: Luleå, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2022-02-15
Publiceringsdatum: 2022-01-19

Kvalifikationer

Arbetslivserfarenhet: ProfessorPresentation:


Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,8 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 770 anställda och har 17 200 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.Reglerteknikgruppen vid Institutionen för system- och rymdteknik vid Luleå tekniska universitet är sedan lång tid etablerad inom reglering och optimering av de komplexa dynamiska system som återfinns i exempelvis gruv- och processindustri. Dessa industrier genomgår nu en revolution när det gäller hållbarhet bland annat i och med de planerade etableringarna av anläggningar för fossilfri stålproduktion i regionen. Ämnet reglerteknik avser att spela en viktig roll när det gäller att förverkliga hållbarhet och cirkularitet i dessa industrier men även i ett bredare perspektiv som inkluderar fler verksamheter som är potentiella producenter eller konsumenter av resursströmmar, såsom restvärme och avlopp. Vi tror att det reglertekniska perspektivet med att studera komplexa, dynamiska system är nödvändigt för att kunna sträva mot cirkularitet i samhällets komplexa mångfald av resursflöden. Forskningsgruppen söker därför en kunnig och engagerad person för en tjänst som biträdande professor inom detta framtidsområde.

Ämnesbeskrivning
Reglerteknik omfattar analys och syntes av modeller och modellbaserade algoritmer för reglering, skattning och övervakning i komplexa dynamiska system.

Arbetsuppgifterna inkluderar ansvar för:

- Utveckla, administrera och undervisa i kurser i reglerteknik på grundnivå och avancerad nivå
- Handleda masterstudenter och doktorander
- Leda och delta i forskningsprojekt
- Leda och medverka i anslagsansökningar för att finansiera nya forskningsprojekt
- Utföra lednings- och administrativa uppdrag

Du förväntas delta i gruppens gemensamma utveckling av utbildnings- och forskningsområdet, samt samarbeta i forskargrupper både inom institutionen, universitetet och med andra universitet, högskolor och andra externa parter både nationellt och över hela världen.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som biträdande professor är den som visat såväl vetenskaplig skicklighet som pedagogisk skicklighet. Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska som den vetenskapliga skickligheten. För att uppfylla kraven för att anställas som biträdande professor ska den sökande

- varit verksam som självständig forskare, normalt under minst tre år efter avlagd doktorsexamen

- bedrivit nationellt eller internationellt erkänd forskning i samverkan med aktörer utanför det egna lärosätet samt uppvisat en forskningsprofil med tydlig progression efter avhandlingsarbetet. Här ingår en total vetenskaplig produktion som motsvarar minst två doktorsavhandlingar

- uppvisa dokumenterad erfarenhet av handledning på forskarutbildningsnivå och agerat som biträdande handledare för minst en doktorand under minst två år om det inte finns synnerliga skäl för annat

- uppvisa dokumenterad pedagogisk skicklighet och god samverkan med det omgivande samhället i utbildningssammanhang i syfte att bidra till utbildningens relevans och förberedelse för arbetslivet

- genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande 7,5 hp, alternativt på annat sätt ha förvärvat motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrunder
Följande bedömningsgrunder används för anställningen:

- Vetenskaplig kompetens inom reglerteknik
- Pedagogisk skicklighet

Övriga bedömningsgrunder (viktas lika):

- Erfarenhet av att leda forskningsprojekt
- Erfarenhet av att söka finansiering
- Förmåga att interagera och samarbeta

Den sökande förväntas ha goda kunskaper i svenska och engelska och kunna uttrycka sig i både tal och skrift på dessa språk. Specifikt krävs att den sökande kan undervisa på svenska.

Anställningsperiod
Anställningen är tillsvidare med placering i Luleå.

Information
För mer information, kontakta avdelningschef Andreas Johansson andreas.johansson@ltu.se

Facklig företrädare: SACO-S Kjell Johansson, 0920-49 1529 kjell.johansson@ltu.se och OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 lars.frisk@ltu.se

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och kopior av verifierade examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska. Läs gärna mer på instruktioner för sökande.

Referensnummer: 4679-2021
Sista ansökningsdag: 15 februari 2022