Biträdande universitetslektor i statsvetenskap

Biträdande universitetslektor i statsvetenskap [OBS denna annons har utgått]

Annons: 25541858
Yrke: Universitets- och högskolelektor
Arbetsgivare: Luleå tekniska universitet
Arbetets ort: Luleå, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2022-02-10
Publiceringsdatum: 2022-01-20

Kvalifikationer

Arbetslivserfarenhet: Universitets- och högskolelektorPresentation:


Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,8 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 770 anställda och har 17 200 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.Det statsvetenskapliga ämnet vid Luleå tekniska universitet är inne i en expansiv fas och behöver därför rekrytera en biträdande lektor med expertis inom styrning och förvaltning av resurser. Tjänsten kommer huvudsakligen att omfatta arbete med två externfinansierade forskningsprojekt som fokuserar på den gröna omställningen och ett hållbart resursutnyttjande: “Clean-Mineral: Climate friendly mineral supply chains in transition to the green economy” (Formas) samt "Measuring Urban Sustainability in Transition: Co-Designing Future Arctic Cities in the Anthropocene" (National Science Foundation).

Som biträdande lektor i statsvetenskap blir du en del av forskningsmiljön inom Avdelningen samhällsvetenskap med ca femtio medarbetare. Forskningen vid avdelningen fokuserar främst på olika samhällsvetenskapliga aspekter inom miljö- och naturresursområdet, såväl inom- som flervetenskapligt. Vi strävar efter att ha en tydlig internationell prägel på vår forskning.

Ämnesbeskrivning
Statsvetenskap är det vetenskapliga studiet av politik och politiska system och omfattar såväl empiriska som teoretiska studier. Forskningen är inriktad mot frågor som rör hur naturresurser, energi och miljörelaterade konflikter och överenskommelser hanteras av såväl enskilda människor och intressegrupper som av politiska och administrativa system. Dominerande forskningsområden är offentlig politik och förvaltning, institutionell analys, jämförande politik, opinionsstudier och politisk teori.

Arbetsuppgifter
Som biträdande universitetslektor kommer du, i nära samarbete med projektledaren, att ansvara för ovan nämnda projekts koordinering och vetenskapliga genomförande samt för kommunikation med externa parter och slutförandet av projektleveranser.

Tjänsten som biträdande universitetslektor i statsvetenskap innefattar även institutionstjänstgöring i form av undervisning på grundläggande och avancerad nivå och/eller handledning av doktorander. Den sökande förväntas att aktivt delta i det kollegiala arbetet vid ämnet och avdelningen samt att aktivt söka externa forskningsanslag.

Behörighet
För att vara behörig ska den sökande ha en doktorsexamen eller motsvarande utländsk examen i statsvetenskap. I första hand kommer den i fråga som har avlagt doktorsexamen inom högst fem år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl menas ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag, eller liknande omständigheter.

Bedömningsgrunder
För befattningen tillämpas följande bedömningsgrunder:

* Vetenskaplig skicklighet

* Övriga bedömningsgrunder (utan inbördes rangordning)


• Forskningserfarenhet efter doktorsexamen
• Erfarenhet av flervetenskapliga och internationella samarbeten
• Kommunikationsförmåga på engelska,
• Erfarenhet av att presentera forskning vid internationella konferenser samt för projektfinansiärer och -partners
• Goda metodkunskaper, särskilt jämförande fallstudier, intervjuer, textanalys och statistisk analys
• God kännedom om den om statsvetenskaplig litteratur kopplad till miljö- och naturresursfrågor samt teoretiska ramverk som fångar samspelet mellan institutioner och aktörer. Tidigare forskning om styrning, legitimitet och acceptans samt SLO-perspektiv är meriterande då de ovan nämnda forskningsprojekten utgår från dessa perspektiv.
• Erfarenhet av att ta fram policyrekommendationer och forskningsbaserade verktyg riktade till beslutsfattare och industri
• Dokumenterad erfarenhet av att framgångsrikt söka forskningsfinansiering
• Erfarenhet av undervisning i statsvetenskap på grund- och avancerad nivå.

Prövning till universitetslektor
En biträdande universitetslektor ska efter ansökan befordras till universitetslektor och en anställning tillsvidare; Om han/hon har behörighet för anställning som lektor och vid en prövning bedöms lämplig för en sådan anställning enligt angivna bedömningsgrunder.

Information
Tjänsten avser anställning på heltid och är tidsbegränsad till fyra år, med placering i Luleå.

För ytterligare upplysningar är du välkommen att kontakta professor Simon Matti, simon.matti@ltu.se, 0920-49 2331

Fackliga företrädare: SACO-S Kjell Johansson, 0920-49 1529 kjell.johansson@ltu.se och OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 lars.frisk@ltu.se

Ansökan
Du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar de ansökningshandlingar som efterfrågas, bland annat examensbevis (vidimerade och översatta till svenska eller engelska), pedagogisk egenreflektion och publikationer, etc. Följ länken Instruktioner för sökande för kompletta instruktioner. Både ansökan och examensbevis ska vara skriven på svenska eller engelska.

Sista ansökningsdag: 10 februari 2022
Referensnummer: 119-2022