Utvecklingsledare inom social hållbarhet - jämställdhet

Utvecklingsledare inom social hållbarhet - jämställdhet [OBS denna annons har utgått]

Annons: 25562866
Yrke: Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning
Arbetsgivare: Länsstyrelsen i Norrbottens län, Social hållbarhet
Arbetets ort: Luleå, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2022-02-16
Publiceringsdatum: 2022-01-26

Kvalifikationer

Arbetslivserfarenhet: Handläggare, offentlig förvaltning/Utredare, offentlig förvaltningPresentation:


Vill du arbeta på en av länets mest spännande arbetsplatser?

Länsstyrelsen arbetar för att Norrbotten ska utvecklas. Det gör vi på uppdrag av regeringen och vårt ansvarsområde är brett myndighetsutövning, utveckling, förvaltning och samordning av länets olika intressen inom många områden. Det vi gör skapar samhällsnytta, och vi ser till att nationella mål och beslut får genomslag i länet. Vi har stor kunskap och många specialister. Vi kan och förstår Norrbottens olika intressen. Med vår bredd och sakkunskap kan vi göra samlade bedömningar för Norrbottens bästa. Tillsammans gör vi skillnad genom att bidra till en hållbar utveckling.

Som medarbetare på Länsstyrelsen kan vi erbjuda dig:
• meningsfulla och utvecklande arbetsuppgifter
• möjlighet att bidra till samhällsnytta
• kompetenta och engagerade kollegor
• goda utvecklingsmöjligheter och en hållbar arbetsmiljö
• individanpassade anställningsvillkor, möjlighet till distansarbete och hälsofrämjande aktiviteter.

Länsstyrelsen har i uppdrag att främja och samordna arbetet med att nå de nationella jämställdhetspolitiska målen, i enlighet med strategin för jämställdhet i Norrbotten. Uppdraget ligger på enheten social hållbarhet och vi är i dagsläget cirka 15 medarbetare. Tillsammans arbetare vi strategiskt och utvecklingsinriktat med flera politikområden inom social hållbarhet, såsom jämställdhet, integration, folkhälsa och mänskliga rättigheter.

ARBETSUPPGIFTER
Vill du arbeta med och bidra till Länsstyrelsens och länets jämställdhetsutveckling? Då kan det vara dig som vi söker som vår nya kollega.

Den gröna industriomställningen och nyetableringar som Norrbotten står inför ger länet goda möjligheter att växla upp länets jämställdhetsambitioner och sträva mot målet om ett jämställt, jämlikt och hållbart län. Genom samverkan på nationell, regional och lokal nivå, genom strategiska initiativ och delaktighet och genom att ge stöd till kommuner, myndigheter och andra aktörer, kommer du att verka för att integrera jämställdhet och driva på länets jämställdhetsutveckling.

Du kommer att sammankalla och leda nätverk, planera, genomföra och följa upp kunskapshöjande insatser, forum för dialog och erfarenhetsutbyte såväl internt på länsstyrelsen som externt ute i länet. I din roll ingår även processledning, samverkan och stöd till jämställdhetsintegrering. Vidare kommer du att omvärldsbevaka, utreda, ta fram och följa upp olika underlag, handlingsplaner och strategier inom området. Vidare kommer du att bidra i framtagandet, genomförandet och uppföljningen av jämställdhetsstrategin som redovisas årligen till Regeringskansliet

Arbetet är i ständig utveckling och utifrån Länsstyrelsen uppdrag och din kompetens kan även arbete inom andra delar av enhetens område bli aktuellt. Du behöver därför kunna hantera förändringar och vara öppen för nya arbetsuppgifter. Det ger dig samtidigt också möjligheter att utvecklas och både bredda och fördjupa din kompetens hos oss.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har:
• akademisk utbildning inom samhällsvetenskap eller beteendevetenskap eller annan för tjänsten relevant utbildning som vi bedömer som likvärdig,
• god kunskap om jämställdhetsintegrering och erfarenhet av att arbeta med att tillämpa och stötta i jämställdhetsintegrering,
• erfarenhet av att samordna arbetsuppgifter av komplex och strategisk karaktär,
• erfarenhet att driva kvalificerade utvecklings- och förändringsprocesser,
• god förmåga att kommunicera vårdat, enkelt och begripligt både muntligt och skriftligt på svenska,
• körkort för personbil.

Det är en fördel om du har

• relevant erfarenhet av arbete inom offentlig förvaltning,
• vana att tala inför större grupper.
• erfarenhet att planera och genomföra utbildningar,
• kunskap om länet och de regionala förhållandena inom social hållbarhet.

Som person är samarbete självklart och du förstår vikten av såväl internt som extern samverkan för att nå goda resultat i ditt arbete. Samtidigt är du självständig och kan ta egna initiativ. Vidare har du helhetssyn i ditt arbete, är analytisk, strukturerad och har god förmåga att driva processer framåt till avslut.

Länsstyrelsen fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Arbetsprov kan bli aktuellt för dig som kallas på intervju.

Då vissa tjänster hos Länsstyrelsen i Norrbotten ställer krav på säkerhetsprövning kan du innan en anställning behöva genomgå en säkerhetsprövning som bland annat innebär samtal och registerkontroll. I vissa fall ställs krav på svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster. .

ÖVRIGT
Vi ser mångfald bland våra medarbetare som en självklarhet. Vi sätter också stort värde på dina kunskaper i lulesamiska, nordsamiska, meänkieli och finska eftersom de nationella minoritetsspråken finns representerade i vårt län.

I och med denna annons så har Länsstyrelsen slutligt bestämt val av annonsmedia.