Doktorand i energiteknik

Doktorand i energiteknik [OBS denna annons har utgått]

Annons: 25852783
Yrke: Doktorand
Arbetsgivare: Luleå tekniska universitet
Arbetets ort: Luleå, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2022-05-15
Publiceringsdatum: 2022-03-28

Kvalifikationer

Arbetslivserfarenhet: DoktorandPresentation:


-med inriktning termokemisk omvandling av snabbväxande lövträd

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,8 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 770 anställda och har 17 200 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.

Vill du forska om innovativa lösningar för ett nytt hållbart skogligt försörjningssystem för biomassa? Vill du undersöka hur detta försörjningssystem för biomassa påverkar processer som levererar högvärdiga material och energibärare? Om ditt svar är ja, ta chansen att doktorera inom en dynamisk, internationell forskningsmiljö. Avdelningen för energivetenskap vid Luleå tekniska universitet söker tre doktorander inom energiteknik, som ska jobba inom det nya kompetenscentret TREES FOR ME.

TREES FOR ME
Klimatförändringen utsätter våra skogar för risker och för närvarande är produktionen av skogsbiomassa varken säker, hållbar eller tillräcklig för att möta framtida krav från både energi- och processindustrin, eller för att möta samhällets mål för biodiversitet och rekreation. TREES FOR ME (TFM) är ett kompetenscentrum för snabbväxande lövträd (poppel, asp, hybridasp, björk), i syfte att uppnå mer hållbara skogar, material och energi. Femtio partnerorganisationer som representerar universitet och forskningsinstitut, samt företag och offentlig sektor kommer att samarbeta för att tillsammans hitta lösningar att motverka några av dessa framtida risker för skogens hälsa. Centrets mål är att utveckla vetenskapsbaserade och innovativa lösningar samt bygga framtida kompetens inom ett nytt skoglig försörjningssystem för biomassa som kan användas till högvärdiga material- och energiprodukter. Totalt kommer 13 doktorander att rekryteras till centret, som kommer att samarbeta med intressenter som representerar hela den skogsbaserade värdekedjan, för att bygga spetskompetens och kunskap för svensk energi- och skogssektor.

Projektbeskrivning
Det övergripande syftet med din forskning är att föreslå effektiva och hållbara termokemiska omvandlingsprocesser för snabbväxande lövträd. Du kommer att undersöka hur trädarter, skogsskötsel och hantering av råvaran påverkar termokemiska omvandlingsprocesser bl. a. bränslesammansättning, termofysiska egenskaper, bränsleomvandling samt egenskaper hos material och energiprodukter.  Termokemiska omvandlingsprocesser innebär huvudsakligen förbränning, förgasning och pyrolys. Baserat på resultaten av din forskning kommer du att föreslå lämpliga användningsområden och processförhållanden för olika sorters snabbväxande lövträd.

Ditt arbete kommer att utföras i nära samarbete med skogsforskare från SLU inom TFM, och med doktoranderna inom systerprojekten vid energiteknik, som fokuserar på askbildningsprocesser och systemanalys av värdekedjor. Du kommer att delta i urvalet av råmaterial och vid fältbesök för insamling av det, samt utföra karaktärisering och termokemiska omvandlingsexperiment. Du kommer också att delta i industriella försök vid fullskaliga anläggningar hos energiföretag.

Du kommer att delta i gemensamma kurser, seminarier, mm inom TFM, varav några kommer att ske i andra delar av Sverige än Luleå

Kompetens och erfarenhet
Vi söker en entusiastisk kandidat med förmåga att arbeta både självständigt och som del i ett team. Du ska ha en civilingenjörs- eller magisterexamen inom kemiteknik, processteknik, energiteknik, maskinteknik, eller likvärdigt. Vi välkomnar även sökanden med beräknad examen under våren 2022.

Ytterligare krav

- Mycket goda muntliga och skriftliga kunskaper i engelska.
- Goda färdigheter i termokemisk omvandlingsteknik.
- Goda färdigheter i akademiskt skrivande.
- Förmåga att arbeta självständigt och ta egna initiativ, samt att på egen hand sätta dig in i nya frågeställningar.

Följande kompetenser och kunskaper är meriterande

- Analyser av biomassa som bränsle och material.
- Reaktionskinetik
- Kemiteknisk process- och energimodellering.
- Värme- och masstransport

Se även allmän studieplan för forskarutbildning inom energiteknik.

De flesta medarbetarna vid ämnet Energiteknik är för närvarande män, därför ser vi gärna kvinnliga sökande.

Information
Doktorandtjänsten är en tidsbegränsad heltidsanställning under 4 år, undervisning och annan institutionstjänstgöring kan tillkomma upp till 20 % av heltid. Du kommer vara anställd vid Luleå tekniska universitet och vara placerad i Luleå, Sverige.

För ytterligare information, kontakta:Professor Kentaro Umeki, +46 (0)920-49 2484, kentaro.umeki@ltu.se, Professor Marcus Öhman, Avdelningschef, +46 (0)920-49 1977, marcus.ohman@ltu.se, Docent Henrik Böhlenius, +46 (0)40-41 5178, henrik.bohlenius@slu.se, SLU Alnarp

Facklig företrädare: SACO-S Kjell Johansson, 0920-49 1529 kjell.johansson@ltu.se och OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 lars.frisk@ltu.se

För komplett platsannons vänligen besök ltu.se/ledigajobb

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa, exempelvis kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.

Referensnummer: 1135-2022
Sista ansökningsdag: 15 maj 2022