DEVELOPMENT ENGINEER MINING DIGITIZATION

DEVELOPMENT ENGINEER MINING DIGITIZATION

Annons: 25911757
Yrke: Utvecklingsingenjör, gruv
Arbetsgivare: Kiruna/Malmberget
Arbetets ort: Kiruna, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2022-05-22
Publiceringsdatum: 2022-04-07Presentation:


About the company / business

We are looking for you who want to drive and develop LKAB's future in the digitization of our mines. We are looking for development engineers in the digitization of mine planning for our operations. Location Kiruna or Malmberget. The Automation & Power section (JTE) has the task of leading and developing strategic technology and process development in automation and power for LKAB. Development is carried out on assignment in close collaboration with internal stakeholders.

Om tjänsten

För oss inom JTE är det viktigt att ha ett välkomnande, nyfiket, accepterande och öppet klimat. Därför söker vi just dig som motiveras och utvecklas i sådan atmosfär.

Som utvecklingsingenjör kommer du att arbeta med att utveckla och på sikt förvalta gruvplaneringsprocess med avseende på arbetssätt och verktyg.

Du kommer att kunna tillämpa arbetsprocesser och verktyg i digitalisering av våra gruvor i Malmfälten.

Som utvecklingsingenjör har du nära dialog med interna intressenter. Arbetet kan ske i mindre självstyrande team alternativt team bestående av kollegor från övrig verksamhet.

Vi tycker att det är viktigt att man inte är ensam om uppdraget, teamarbete stärker individen och gruppen. Att vara drivande samtidigt lyhörd är viktiga egenskaper. Du ska vara väl förtrogen med att uttrycka dig i skrift och tal samt behärska och/eller utveckla nödvändiga hjälpmedel i ditt arbete.

About the work mission

For us at JTE, it is important to have a welcoming, curious, accepting and open climate. That is why we are looking for you who is motivated and wants to develop in such an atmosphere. As a development engineer, you will work on developing the mine planning process with regard to working methods and tools. You will be able to apply work processes and tools in the digitization of our mines at Kiruna, Malmberget and Svappavaara. You will have a close dialogue with internal stakeholders. The work can take place in smaller self-governing teams or teams consisting of colleagues from other working areas. We think it is important that you are not alone in the assignment, teamwork strengthens the individual and the group.

Dina kvalifikationer

Vi söker efter dig som har en civil- eller högskoleingenjörsexamen inom gruv- eller data alternativt annan erfarenhet som kan likställas med kompetenskraven för tjänsten.

Du har erfarenhet Deswik programvara, datakonvertering, support och administration. Du vill utveckla arbetssätt för framtidens gruvplaneringsprocess.

Färdigheter som är avgörande för uppdraget är:

• Språkkunskaper i både svenska och/eller engelska

• Kunskaper i Deswik -gruvprogramvarupaketet är avgörande

• Möjlighet att träna andra

• Samarbets- och lagarbete

Du ser möjligheter inom digitalisering av gruva och hur detta kan utveckla framtidens modellbaserade arbetssätt. Du ska gärna ha några års yrkeserfarenhet inom området, är strukturerad samt har en god samarbets- och initiativförmåga kommer även du som är ny på arbetsmarknaden efter avslutade studier passa för tjänsten.

Körkort behörighet B är ett krav för alla våra tjänster.

Your qualifications

We are looking for you who have a master's or university degree in mining or data or other experience that can be equated with the competence requirements for the position.

You have experience in Deswik software, converting data sets from other software packages, and able to support and train others in the Deswik.Suite.

You want to develop working methods for the future mining planning process.

Skills that are crucial for the assignment are:

• Language skills in Swedish and/or English.

• Knowledge of the Deswik.Suite software is crucial. Experience with Deswik.MDM is an advantage.

• Ability to train others

• Cooperation and teamwork

You see opportunities in digitization of the mine and how this can develop the model-based working methods of the future. You should like to have a few years' professional experience in the area, you are structured and have a good ability to collaborate and take initiative.

Even you who are new to the labor market after completing your studies will be suitable for the position.

Driver's license B is a requirement for all our services.

Commitment, Innovation and Responsibility are important keywords for you in your daily work.

With us at LKAB, it is important to have an inclusive climate where everyone feels welcome and we look forward to the new thoughts, ideas and perspectives that you have with you.

För oss på LKAB är det viktigt att vi har välmående medarbetare, därför erbjuder vi förmåner som studiestöd och tandvård, friskvård med möjlighet till varierande aktiviteter inom Kiruna och Malmberget samt andra aktiviteter inom LKAB:s föreningar inom ex friluftsliv eller konst.

We offer

For us at LKAB, it is important that we have prosperous employees, therefore we offer benefits such as student support and dental care, wellness with the opportunity for various activities within Kiruna and Malmberget and other activities within LKAB's associations in eg outdoor life or art.

We offer

For us at LKAB, it is important that we have prosperous employees, therefore we offer benefits such as student support and dental care, wellness with the opportunity for various activities within Kiruna and Malmberget and other activities within LKAB's associations in eg outdoor life or art.

Övrig informaton

Övrig information Har vi väckt ditt intresse för att arbeta hos LKAB? Vi hoppas det! Varmt välkommen med din ansökan senast 22 maj 2022.

Rekryteringen sker löpande vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.

Frågor om tjänsten? För mer information om tjänsten kontakta sektionschef Per Tomas Uusitalo, tel: 0980-78358, mail: per.tomas.uusitalo@lkab.com.

Fackliga kontakter:

Kiruna/SvappavaaraSakari Alanko, Unionen, 0980-725 08Björn Åström, Sveriges Ingenjörer, 0980-72903

Other information

Have we aroused your interest in working at LKAB? We hope so! A warm welcome with your application no later than 22 maj 2022.

Recruitment takes place on an ongoing basis, which means that the position can be filled before the last application date.

Questions about the work mission? For more information about the position, contact section manager Per Tomas Uusitalo, tel: +46980-78358, email: per.tomas.uusitalo@lkab.com .