Prefekt till Institutionen för hälsa, lärande och teknik

Prefekt till Institutionen för hälsa, lärande och teknik

Annons: 25912202
Yrke: Utbildningschef
Arbetsgivare: Luleå tekniska universitet
Arbetets ort: Luleå, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2022-05-22
Publiceringsdatum: 2022-04-08

Kvalifikationer

Arbetslivserfarenhet: UtbildningschefPresentation:


Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 815 anställda och har 19 155 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.Institutionen för hälsa, lärande och teknik (HLT) har cirka 220 anställda och bedriver forskning inom nio forskningsämnen inom områdena hälsa och lärande som är uppdelade på tre avdelningar med sin verksamhet placerad i Luleå. Universitetet söker nu en prefekt som ska leda institutionens arbete för att skapa de bästa förutsättningarna för utbildning, forskning och samverkan.

Luleå tekniska universitet utbildar drygt 2500 helårsstudenter varje år inom bland annat arbetsterapi, fysioterapi, sjuksköterskeprogram och lärarprogram där en stor del av utbildningarna genomförs i distansform. Universitetets forskning och utbildning är samhällsaktuell och efterfrågad och universitetet är i ständig utveckling för att svara mot den efterfrågan som finns inom samhällssektorn hälsa och lärande. HLTs omsättning är närmare 300 mkr varav ca 220 mnkr är relaterat till utbildning.

Institutionen inrymmer gränsöverskridande forskning inom hälsa och lärande samt forskning med en teknisk inriktning. Vid institutionen finns två forskarskolor med olika inriktningar. Här finns även laborativa miljöer med artificiell intelligens, robotik och sensorer. Läs mer om verksamheten på: www.ltu.se/org/hlt

Arbetsuppgifter
Vid Luleå tekniska universitet har prefekten en nyckelroll och ingår i universitetets ledning. Prefekten rapporterar direkt till rektor och är en del av rektorns strategiska råd tillsammans med universitetets fyra övriga prefekter. Prefekten är chef för institutionen, ska leda samt fördela arbetsinsatser och har ansvar för verksamhetens resurser, resultat och utveckling. Uppdraget innebär ansvar för att institutionens utbildningsåtagande och forskning är av hög kvalitet samt för utveckling av en stimulerande och kreativ miljö för anställda och studenter.

Universitetet lägger stor vikt vid ett ledarskap som främjar mod, närhet och tillit. Prefektens engagemang, skicklighet och ansvar är mycket betydelsefullt för hela universitetets framtida utveckling. I uppdraget ingår att aktivt arbeta för att universitetets vision, strategier och mål uppfylls.

Universitetets vision och målbild framgår på:  www.ltu.se/ltu/Vision-och-strategi-2030

Kvalifikationer
Luleå tekniska universitet söker dig med starkt engagemang, integritet och beslutsförmåga som kan inspirera samt skapa goda relationer till medarbetare och externa intressenter. Förmåga att leda en organisation i ständig utveckling är av stor betydelse. Du ska ha lägst doktorsexamen eller motsvarande kompetens, ha väl dokumenterad erfarenhet av verksamhetsledning vilken ska ha inneburit personal- såväl som ekonomiskt verksamhetsansvar. Du har erfarenhet av att leda, organisera, utveckla och genomföra utbildnings- och forskningsverksamhet.

Universitetet kommer lägga stor vikt vid att du som ledare är transparent, kommunikativ, har god självkännedom samt har förmåga att hantera olika perspektiv och eventuella motsättningar. Goda kunskaper i svenska och engelska är ett krav.

Övrigt
Uppdraget som prefekt är ett heltidsuppdrag som är tidsbegränsat till fyra år med möjlighet till förlängning. För extern sökande erbjuds en tillsvidareanställning i kombination med uppdraget.

Information
I denna rekrytering samarbetar Luleå tekniska universitet med Cesab Rekrytering. För mer information om befattningen är du välkommen att kontakta Executive Search Konsult, Tomas Blomster, 076-636 57 60.

För frågor som rör prefektuppdraget kontakta: Pär Weihed, prorektor, 0920-49 39 87, par.weihed@ltu.se

Fackliga företrädare: SACO-S Kjell Johansson, 0920-49 15 29, kjell.johansson@ltu.se, OFR-S Lars Frisk, 0920-49 17 92, lars.frisk@ltu.se

Ansökan
Ansökan till befattningen sker via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev, referenser, samt CV/meritförteckning och kopior av verifierade examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Ansökan samt examensbevis måste vara skrivna på svenska eller engelska.

Sista ansökningsdag: 22 maj 2022
Referensnummer: 1170-2022