OBS! Förlängd ansökningstid Enhetschef till naturmiljöenheten

OBS! Förlängd ansökningstid Enhetschef till naturmiljöenheten [OBS denna annons har utgått]

Annons: 25923588
Yrke: Enhetschef, offentlig förvaltning
Arbetsgivare: Länsstyrelsen i Norrbottens län, Naturmiljö
Arbetets ort: Luleå, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2022-05-16
Publiceringsdatum: 2022-04-11

Kvalifikationer

Arbetslivserfarenhet: Enhetschef, offentlig förvaltningPresentation:


Vill du vara med att leda en enhet med ett tydligt uppdrag och som i det dagliga arbetar med hållbar utveckling i länet?

Länsstyrelsen arbetar för att Norrbotten ska utvecklas. Det gör vi på uppdrag av regeringen och vårt ansvarsområde är brett – myndighetsutövning, utveckling, förvaltning och samordning av länets olika intressen inom många områden. Det vi gör skapar samhällsnytta, och vi ser till att nationella mål och beslut får genomslag i länet. Vi har stor kunskap och många specialister. Vi kan och förstår Norrbottens olika intressen. Med vår bredd och sakkunskap kan vi göra samlade bedömningar för Norrbottens bästa. Tillsammans gör vi skillnad genom att bidra till en hållbar utveckling.

Som medarbetare på Länsstyrelsen kan vi erbjuda dig:
• meningsfulla och utvecklande arbetsuppgifter
• möjlighet att bidra till samhällsnytta
• kompetenta och engagerade kollegor
• goda utvecklingsmöjligheter och en hållbar arbetsmiljö
• individanpassade anställningsvillkor, möjlighet till distansarbete och hälsofrämjande aktiviteter.

Inom miljöavdelningen finns åtta enheter med ansvar för bland annat naturvård, rovdjur, jakt, fiske och rennäring, vattenförvaltning samt förvaltning av skyddade områden på statens mark. Avdelningen samordnar det externa och det interna arbetet för att nå miljömålen och deltar i Länsstyrelsens gemensamma arbete för att nå en hållbar utveckling. Avdelningen har kontor i Luleå och Jokkmokk och många medarbetare arbetar i fält med inventering, förvaltning och tillsyn.

ARBETSUPPGIFTER
Som enhetschef på Naturmiljöenheten har du ett intresse för natur och friluftsliv och du kommer att arbeta med att driva enhetens områden framåt tillsammans med enhetens för närvarande 12 medarbetare. Naturmiljöenheten handlägger ärenden för prövning, samråd och tillsyn inom i första hand miljöbalksområdet. Som enhetschef på naturmiljöenheten kommer du att företräda Länsstyrelsen i olika nationella och regionala nätverk och du har möjlighet att initiera och medverka i interna och externa samarbetsprojekt.

Rollen innebär att du har verksamhets-, personal- och budgetansvar samt är beslutande i enhetens ärenden. Du ansvarar för planering, prioritering, samordning och uppföljning av verksamheten i enlighet med Länsstyrelsens övergripande mål. För att nå förväntade resultat driver och utvecklar du verksamheten på ett effektivt och rättssäkert sätt tillsammans med dina medarbetare. Vidare stödjer och motiverar du medarbetarna i deras utveckling och säkerställer att arbetet genomförs i konstruktiv dialog med andra aktörer. Samverkan och samarbete med andra enheter inom Länsstyrelsen är en förutsättning.

Förutom enhetens medarbetare har du även stöd och samarbete från avdelningens övriga chefer i miljöavdelningens ledningsgrupp och länsstyrelsens chefsgrupp samt stödfunktioner som HR och ekonomi.

Naturmiljöenheten handlägger ärenden för prövning, samråd och tillsyn inom i första hand miljöbalksområdet, till exempel dispenser inom skyddade områden, Natura 2000-tillstånd, artskyddsdispenser, terrängkörning på barmark, markavvattningstillstånd med mera. Enheten arbetar också med den regionala förvaltningen av länets stora rovdjur. I uppdraget ingår att skriva förvaltningsplaner och handlägga ärenden om licensjakt och skyddsjakt. Enheten ansvarar även för reglering av snöskotertrafik och med att samordna länets arbete mot spridningen av invasiva främmande arter. Enheten ansvarar också för att samordna och leda det regionala arbetet med att förverkliga regeringens friluftslivspolitik.

Ansvarsområdena kan komma att ändras och andra arbetsområden tillkomma för att främja din utveckling men också för att våra uppdrag förändras över tid.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har:
• erfarenhet av arbete i ledande befattning,
• relevant akademisk utbildning för tjänsten eller annan utbildning som Länsstyrelsen bedömer likvärdig,
• kunskap och erfarenhet av ekonomisk uppföljning,
• har god kommunikativ förmåga och kan uttrycka dig vårdat enkelt och begripligt på svenska i såväl tal som skrift.

Genom ditt tydliga och inspirerande ledarskap samt kommunikationsförmåga har du förmåga att skapa ett gott samarbetsklimat, både inom den egna verksamheten och i relation till andra verksamhetsområden samt aktörer. Du är strategisk, analytisk och har en förmåga att se övergripande samband mellan verksamhetsområden. Vidare är du trygg i att fatta beslut och skapa struktur. Du är en god
företrädare för ett modernt ledarskap där du kan motivera, lyssna och tillvarata medarbetarnas kompetens och skapa
team- och helhetskänsla inom enheten.

Det är en fördel om du har:
• erfarenhet från myndighet eller annan offentlig verksamhet
• kunskap om Norrbottens natur och rennäringens förutsättningar
• kunskap om miljöbalken

Länsstyrelsen fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Tjänsten är säkerhetsklassad enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Detta innebär att slutkandidaten innan en eventuell anställning kommer att genomgå en säkerhetsprövning som beroende på tjänst innefattar säkerhetssamtal,
registerkontroll och- eller särskild personutredning.
.

ÖVRIGT
Vi ser mångfald bland våra medarbetare som en självklarhet. Vi sätter också stort värde på dina kunskaper i lulesamiska, nordsamiska, meänkieli och finska eftersom de nationella minoritetsspråken finns representerade i vårt län.

I och med denna annons så har Länsstyrelsen slutligt bestämt val av annonsmedia.