Upphandlingsjurist till Länstrafiken i Västerbotten, Piteå

Upphandlingsjurist till Länstrafiken i Västerbotten, Piteå

Annons: 25927089
Yrke: Affärsjurist
Arbetsgivare: Randstad
Arbetets ort: Piteå, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2022-05-31
Publiceringsdatum: 2022-04-11

Kvalifikationer

Arbetslivserfarenhet: AffärsjuristPresentation:


Arbetsbeskrivning

Nu finns möjligheten till en spännande tjänst för dig som vill leda upphandlingsprojekt i ett väletablerat företag där du får varierande arbetsuppgifter i en utvecklande framtid!

Tjänsten som upphandlingsjurist tillhör organisatoriskt huvudkontoret i Lycksele, men mycket stor del av arbetet kommer kunna ske på distans. Vi vill att du bor i Norr- eller Västerbotten.

Kollektivtrafiken är en viktig bransch för framtiden och den utveckling som sker i norra Sverige. Vi vill skapa ett hållbart Norrland, där människor vill leva och bo, men ändå kunna resa till jobbet på ett för vårt klimat hållbart sätt. 

Länstrafiken Västerbotten och Norrbotten har gått samman för ett gemensamt arbete vid upphandlingar och avtalsfrågor inom alla områden som berör kollektivtrafiken, dvs trafik, IT-system, osv.  Rutiner inför upphandlingar, kravställning och rutiner för uppföljning av ingångna avtal ska ske gemensamt i syfte att strategiskt och kompetensmässigt effektivisera upphandling- och avtalsuppföljningsområdet. Ett begränsat antal upphandlingar sker gemensamt, men flertalet kommer ske i respektive organisations namn, men rutinerna ska vara gemensamma. 

Länstrafiken Västerbotten och Norrbotten upphandlar och förvaltar några hundratal avtal inom många olika avtalsområden med ett stort antal leverantörer, framför allt inom trafikområdet, både inom allmän och särskild kollektivtrafik. Avtalen konkurrensutsätts regelbundet i nya upphandlingar.


Ansvarsområden

Upphandlingarna genomförs i projektform, där olika kompetenser ingår i projektgrupperna. I varje upphandlingsprojekt genomförs en förstudie där interna och externa referensgrupper kan ingå. Dit bjuds deltagare in för att tydliggöra behovet inför upphandlingen. I förstudiearbetet ingår också en marknadsanalys där dialog förs med olika branschaktörer för att fånga upp marknadens synpunkter och förslag inom det aktuella upphandlingsområdet.

I båda våra organisationer har kommuner och regionerna stort inflytande på kollektivtrafiken, så dialog med representanter från dessa sker i stor utsträckning.

Rutinerna inför start av nya trafikavtal behöver utvecklas inom både organisationerna, så även löpande kvalitetsuppföljning. Våra avtal är ofta långa, så goda relationer med våra leverantörer är centralt.

Arbetsuppgifter:
• Säkerställa de juridiska delarna i våra upphandlingsprojekt
• Upphandla såväl trafikavtal som andra typer av avtal, framför allt kopplat till IT-området och som ska leda till ökad digitalisering av kollektivtrafiken 
• Tillsammans med kollegor inom våra organisationer strukturera processen för att skapa system för att följa upp ingångna avtal på alla områden 
• Löpande hantera olika typer av avtalsfrågor
• Delta i olika typer av nätverk där upphandlings- och avtalsfrågor diskuteras
• Säkerställa uppfyllnad av inköpspolicyer och inköpsprocedurer, etiska krav samt efterlevnad av relevanta lagar och regler
• I andra juridiska frågor som kan vara aktuella i offentliga bolag utgöra stöd för ledningen
• Utbilda kollegor i olika typer av juridiska frågor

Du arbetar nära en upphandlings- och avtalsansvarig med mångårig erfarenhet från branschen i dina projekt och rapporterar direkt till VD för Länstrafiken Västerbotten.

Vissa upphandlingsprojekt kan ha ytterligare medlemmar, som andra kollektivtrafikmyndigheter eller Länstrafikbolag. Du kan också komma att medverka i nationella upphandlingar exempelvis inom ramen för vår branschorganisation Svensk kollektivtrafik. 

Då tjänsten ställer höga krav på affärsmässig etik kommer vi genomföra kontroller i bland annat kronofogdemyndighetens register innan den tillsätts. 


Kvalifikationer

Som upphandlingsjurist hos oss har du god förmåga att hålla tidplaner och strukturera dina arbetsuppgifter. Du kan skifta fokus mellan olika upphandlingsområden allt efter vad arbetsuppgifterna kräver och har lätt för att samarbeta. Du bidrar med stort intresse för utvecklingsfrågor som ger engagemang och delaktighet i gruppen. Länstrafiken är en organisation som är under ständig utveckling och du behöver därför med lätthet kunna ställa om efter nya förutsättningar. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Krav:
• Akademisk examen inom juridik
• Erfarenhet av praktiskt arbete med upphandling inom offentlig sektor
• Mycket god svenska i tal och skrift
• God vana av Officepaketet

Meriterande:
• Djupa kunskaper inom lagen om offentlig upphandling (LOU/LUF)
• Inköpserfarenhet
• Erfarenhet av avtalshantering
• Projektledning, eller annan typ av ledarerfarenhet 
• Erfarenhet av e-avrop eller Tendsign
• Certifiering inom upphandling


Ansökan

Sista ansökningsdag: 2022-05-31, urval och intervjuer kommer att ske löpande, ansök gärna så snart som möjligt.

Omfattning: Heltid, tillsvidareanställning

Ort: Du kommer organisatoriskt att tillhöra huvudkontoret i Lycksele, men en mycket stor del av arbetet kommer kunna ske på distans. Vi vill att du bor i Norr- eller Västerbotten.

Arbetstider: Dagtid

För information: I den här rekryteringen samarbetar vi med Randstad rekrytering. Du är välkommen att ställa dina frågor till rekryteringskonsult Kristina Karlsson 070-577 34 61 kristina.karlsson@randstad.se


Om företaget

Länstrafiken i Västerbotten är ett bolag som ägs av Region Västerbotten. Länstrafikens uppdrag är att upphandla och genom avtal med trafikföretag bedriva kollektivtrafik i Västerbotten. I Länstrafikens verksamhet finns även dotterbolaget Bussgods i Norr. Bussgods bedrivs på persontrafikens villkor vilket innebär att gods skickas med den befintlig kollektivtrafik som ger minimal miljöpåverkan. Länstrafiken arbetar för att kollektivtrafiken ska vara en självklar del av resandet i ett hållbart Västerbotten.
Länstrafiken har en kundservice för den allmänna kollektivtrafiken och en beställningscentral för serviceresor i Umeå, Lycksele och Skellefteå. I Lycksele finns Länstrafikens huvudkontor.
Läs gärna mer på www.tabussen.nu