Universitetslektor i fysioterapi

Universitetslektor i fysioterapi

Annons: 25990701
Yrke: Universitets- och högskolelektor
Arbetsgivare: Luleå tekniska universitet
Arbetets ort: Luleå, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2022-05-31
Publiceringsdatum: 2022-04-27

Kvalifikationer

Arbetslivserfarenhet: Universitets- och högskolelektorPresentation:


Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 815 anställda och har 19 155 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.Befattningen som universitetslektor i fysioterapi är placerad vid Institutionen för hälsa, lärande och teknik, Avdelningen för hälsa, medicin och rehabilitering. Vid avdelningen bedrivs utbildningar för arbetsterapeut- och fysioterapeutexamen, kandidatutbildningar i hälsovägledning och psykologi, samt kurser i medicinsk vetenskap. Forskning och forskarutbildning bedrivs inom ämnena arbetsterapi, fysioterapi och teknisk psykologi.

Ämnesbeskrivning
I ämnet fysioterapi ses rörelse som ett medel för hälsa och livskvalitet. Forskning inom fysioterapi handlar om rörelsen och dess samband med kropp, funktion, upplevelse, lärande och interaktion. Det vetenskapliga underlaget omfattar biomekaniska, fysiologiska, psykologiska, sociala och existentiella perspektiv.

Arbetsuppgifter
Anställning som universitetslektor i fysioterapi innefattar att tillsammans med kollegiet ansvara för utvecklingen av ämnet på grundnivå, avancerad nivå och forskarutbildningsnivå. Anställningen omfattar kursansvar, undervisning, seminarieverksamhet, handledning och examinationer. Dessutom egen forskning, handledning av forskarstuderande, medverkan vid forskningsansökningar och byggande av forskningsnätverk. I anställningen ingår också att aktivt delta i samverkan med det omgivande samhället. Specifikt för denna befattning är att bedriva och utveckla undervisning och forskning i fysioterapi för att främja rörelse och hälsa i hög ålder och vid neurologiska tillstånd och funktionsnedsättningar.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor är den som:

- Avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens
- Visat pedagogisk skicklighet
- Genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande 7.5 hp alternativt på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper

Bedömningsgrunder
För befattningen tillämpas följande bedömningsgrunder:

- Vetenskaplig skicklighet
- Pedagogisk skicklighet
- Övriga bedömningsgrunder

Övriga bedömningsgrunder (viktas lika)

- Doktorsexamen inom fysioterapi.
- Är legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast.
- Skicklighet och dokumenterad erfarenhet av planering, genomförande och utveckling av undervisning, handledning och examination i fysioterapi, särskilt avseende främjandet av rörelse och hälsa i hög ålder och vid neurologiska tillstånd och funktionsnedsättningar.
- Kvalitet och originalitet inom forskning i fysioterapi med inriktning mot rörelse och hälsa under åldrandet samt vid neurologiska tillstånd och funktionsnedsättningar.
- Förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt på engelska och svenska.
- Erfarenhet av att söka externa forsknings- och utvecklingsmedel.
- Förmåga att informera om forskning och utvecklingsarbete.
- Samarbetsförmåga och social kompetens

Information
Befattningen är en tillsvidareanställning på heltid och placerad vid universitetets verksamhetsort i Luleå.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta avdelningschef Katarina Mikaelsson, 0920-493823, katarina.mikaelsson@ltu.se.
Du är också välkommen att bekanta dig med ämnets undervisning och forskning via Forskning - Fysioterapi Luleå tekniska universitet, där du återfinner länkar för närmare presentationer av utbildning och forskning.

Facklig företrädare: SACO-S Kjell Johansson, 0920-49 15 29, kjell.johansson@ltu.se och OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 lars.frisk@ltu.se

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar de ansökningshandlingar som efterfrågas, bland annat examensbevis (vidimerade och översatta till svenska eller engelska), pedagogisk egenreflektion och publikationer, etc. Följ länken Instruktioner för sökande för kompletta instruktioner. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.

Referensnummer: 1330-2022
Sista ansökningsdag: 31 maj, 2022