Verksamhetsutvecklare och utbildare i antidiskrimineringsfrågor [OBS denna annons har utgått]

Annons: 25998825
Yrke: Utbildningsledare
Arbetsgivare: Sensus
Arbetets ort: Luleå, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2022-05-15
Publiceringsdatum: 2022-04-28

Kvalifikationer

Arbetslivserfarenhet: UtbildningsledarePresentation:


Sensus studieförbund region Norrland är huvudman för antidiskrimineringsbyrån Rättighetscentrum Norrbotten. Byrån arbetar för lika rättigheter och mot diskriminering och kränkande behandling. Det gör vi genom utbildning, information och opinionsbildning och genom att erbjuda kostnadsfri juridisk rådgivning och stöd till personer som upplever sig diskriminerade.

Rättighetscentrum Norrbotten söker nu en verksamhetsutvecklare och utbildare i likabehandlings- och antidiskrimineringsfrågor. I uppdraget ingår även att förebygga diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter genom att bidra till byråns kommunikation, offentliga arrangemang och opinionsbildning.

Arbetsuppgifter:

• Utveckla och genomföra utbildningar med utgångspunkt i aktuell diskrimineringslagstiftning och likabehandlingsfrågor
• Arbeta utåtriktat för att boka utbildningar
• Utforma och genomföra offentliga arrangemang
• Medverka i byråns kommunikationsarbete

Du kommer att ingå i en arbetsgrupp som gemensamt ansvarar för verksamhetens olika områden: information, opinionsbildning, utbildning och ärendehantering.

Kvalifikationer:

• Relevant akademisk utbildning
• Erfarenhet av att utbilda och föreläsa
• Erfarenhet av arbete med att förebygga diskriminering
• God kunskap om mänskliga rättigheter, diskriminering och normkritik
• Svenska som arbetsspråk i tal och skrift
• Goda färdigheter i Officepaketet och i övrigt god IT-kompetens

Det meriterande om du har erfarenhet av att:

• Arbeta opinionsbildande mot media, genom sociala medier och genom publika arrangemang
• Skapa och underhålla nätverk och etablera nya samarbeten
• Jobba självständigt med att planera och genomföra verksamhet

Sensus vill ha mångfald på riktigt och värdesätter därför en blandning av perspektiv, förmågor, bakgrunder och erfarenheter

Tjänsten är en projektanställning fram till årsskiftet. Vi erbjuder heltid och hoppas att du kan arbeta minst halvtid. Placeringsort Luleå med möjlighet till överenskommelse om arbete hemifrån eller på annat Sensuskontor beroende på din bostadsort. Resor, helg- eller kvälltjänstgöring förekommer. Tillträde snarast efter överenskommelse.

Kollektivavtal finns mellan IDEA och Unionen

Intresserad?
Istället för ett personligt brev vill vi att du bifogar ett word- eller pdf-dokument med svar på två frågor. Dokumentet kan bifogas under ”Övriga dokument”. Bifoga även CV.

Efter att vi har tittat på svaren gör vi ett första urval. Därefter läser vi de CV som tillhör sökande som valts ut utifrån svaren på frågorna. Vi kontaktar sedan sökande till intervju.

Frågor:
Antidiskrimineringsbyråernas syfte är att arbeta mot diskriminering och för inkludering. Vi är därför intresserade av att få en bild av dina erfarenheter och kunskaper på området.

Besvara frågorna med max 250 ord/fråga


• Vad är viktiga delar i ett antidiskriminerings- och likabehandlingsarbete för dig? Beskriv ett exempel på arbete med dessa frågor som du har varit med
• I byråernas uppdrag ingår att utbilda i diskrimineringslagstiftningen, likabehandling och normkritik. Beskriv på vilket sätt du skulle lägga upp en sådan utbildningsinsats. Ge gärna exempel på dina egna erfarenheter av att utbilda.

Sista ansökningsdatum är 15 maj. Ansökningar kommer att granskas löpande. Intervjuer kommer att äga rum senast vecka 23 men kan även ske tidigare.Frågor om tjänsten
Stina Carlsson, Verksamhetsledare, Rättighetscentrum Norrbotten, 0920-25 99 85

Regionchef, Sensus Norrland, Birgitta Sedin, 0660-26 60 91

Facklig representant, Unionen, David Bergquist, 090-14 37 67