Förskollärare, heltid tillsvidare [OBS denna annons har utgått]

Annons: 26006695
Yrke: Lärare i förskola/Förskollärare
Arbetsgivare: Mimers Vittjärv AB
Arbetets ort: Boden, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2022-05-20
Publiceringsdatum: 2022-04-29Presentation:


Vittjärvsgårdens förskola är en fristående förskola 7 km från Boden.

Vi har tre avdelningar placerade i två hus och en stor gård. Vi har tillgång till skog och sjö på promenadavstånd från gården. Våra avdelningar är Oden med 5-åringar och Hugin och Munin med barn 1-4 år.

Förskolans avdelningar arbetar mot gemensamma kvalitetsmål och har ett gemensamt övergripande tema. Allt arbete med barnen och de vuxnas samarbete ska genomsyras av förskolans värdegrund, normer och värden. Vi arbetar med NVC som förhållningssätt och temaarbetet bygger på Bifrost och är indelat i verkstäder med ateljé, språk och rörelse. Vi arbetar mycket med språket och använder oss av Bornholmsmodellen för att utveckla och inspirera språkligt.