Lärare i Svenska som andraspråk samt resurslärare Kråkbergsskolan

Lärare i Svenska som andraspråk samt resurslärare Kråkbergsskolan

Annons: 26031446
Yrke: Lärare i grundskolan, årskurs 7-9
Arbetsgivare: Luleå kommun, Buf Verksamhet 7-9
Arbetets ort: Luleå, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2022-05-31
Publiceringsdatum: 2022-05-04Presentation:


Luleå har både storstadens utbud och småstadens närhet. En hållbar kuststad med nytänkande näringsliv, universitet med forskning i världsklass och en naturnära livsmiljö som ger det bästa av alla årstider.

Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare med ungefär 7 000 medarbetare. Alla våra 300 yrken har något gemensamt; vi har stor betydelse, vi gör skillnad och vi skapar värde och livskvalitet för kommunens 78 500 invånare. Med andra ord så spelar vi en viktig roll. Varje dag, året om, för Luleå. Vill du också spela roll?

Kråkbergsskolan har tagit emot och kommer att ta emot ett antal nyanlända elever. Som lärare i Svenska som andraspråk kommer du att undervisa dessa elever i ordinarie klass i nära samarbete med undervisande lärare, utifrån ordinarie timplan och utökad Sva. Ditt arbete kommer att innefatta mentorskap samt ske i nära samarbete med arbetslagen, Flerspråkcentrum och den lokala elevhälsan. I ditt arbete ingår den spännande utmaningen att tillsammans med övriga på skolan undervisa dessa elever på Kråkbergsskolan.

Välkommen med din ansökan!

ARBETSUPPGIFTER
Din tjänst innebär att du:

• Arbetar med planering, undervisning och bedömning inom Sva samt som resurslärare i samarbete med andra pedagoger på skolan.
• Arbetar i nära dialog med elevhälsan.
• Arbetar som mentor med daglig elevkontakt.
• Verkar för ett gott mottagande samt för väl fungerande utslussning och integration i under-visningsgrupper och på hela skolan.
• Bidrar till skolornas verksamhetsidé och kulturprofil där breda kunskapsområden, undersökande arbetssätt, elevinflytande och arbetslagsarbete är kärnan.

KVALIFIKATIONER
Ett krav för tjänsten är att du är behörig och legitimerad för undervisning i Sva upp till årskurs 9. Bifoga gärna examensbevis och/eller legitimation i ansökan.

Du är engagerad och flexibel samt öppen för många lösningar och arbetssätt. Du kan anpassa, individualisera och variera din undervisning. Du är en tydlig vuxen med social kompetens, gott ledarskap och empati. Du är en utpräglad lagspelare som vill bidra till elevers utveckling genom samspel och dialog med andra. Du är en rak och öppen person med god struktur, organisatorisk förmåga samt handlings- och initiativkraft. Du ser på elevers utveckling utifrån ett helhetsperspektiv. Du är bra på att skapa och behålla goda relationer till elever och vuxna.

Utöver detta ser vi gärna att du:
• Har vana vid arbete med IKT och olika digitala pedagogiska redskap.
• Vill och kan bidra till värdegrundsarbetet på skolan genom ett demokratiskt förhållningssätt och genom att vara en god förebild.
• Det är en stor fördel är om du är flerspråkig.
• Vi kommer att lägga mycket stor vikt vid personlig lämplighet.

Om du erhåller tjänsten ska du uppvisa godkänt utdrag ur belastningsregistret.

ÖVRIGT
Hos oss spelar du roll!
Vi erbjuder en trivsam arbetsmiljö, stimulerande arbetsuppgifter och tillämpar rökfri arbetstid.

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka, vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla. Luleå kommun ser heltid som en rättighet deltid som en möjlighet. Det är meriterande om du har kunskaper i finska, samiska och/eller meänkieli eftersom dessa nationella minoritetsspråk är vanligt i våra verksamheter.

Tips!
Nyfiken på Luleå? flyttatilllulea.se
Följ oss på Luleå kommuns LinkedIn
Nyfiken på jobb? jobbailuleakommun.se