Doktorand i signalbehandling

Doktorand i signalbehandling

Annons: 26035634
Yrke: Doktorand
Arbetsgivare: Luleå tekniska universitet
Arbetets ort: Luleå, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2022-06-05
Publiceringsdatum: 2022-05-05

Kvalifikationer

Arbetslivserfarenhet: DoktorandPresentation:


Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 815 anställda och har 19 155 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.


Institutionen för system- och rymdteknik rymmer elva forskningsämnen, däribland ämnet signalbehandling. Aktuell forskning i signalbehandling sker inom ultraljudsbaserad mätteknik och flexibel trådlös kommunikation, båda i nära samarbete med industrin. För att förstärka vår forskning inom oförstörande provning och materialkaraktärisering med hjälp av ultraljud, söker vi nu en doktorand.

Ämnesbeskrivning
Ämnet omfattar signalbehandling med inriktning mot utveckling och optimering av algoritmer för behandling av en- och flerdimensionella signaler som har nära anknytning till tillämpningar och tillämpad forskning.

Projektbeskrivning
Ditt projekt CoMPHyS är en del av Center for Hydrogen Energy Systems Sweden (CH2ESS). CH2ESS är en forsknings- och kunskapssatsning vid Luleå tekniska universitet, i nära samarbete med industri inom vätgasområdet.

En övergång till fossilfri stålproduktion genom HYBRIT-processen kräver att alla delar av vätgasvärdekedjan är väl utvecklade, inklusive lagring och transport av vätgas. Eftersom vätgasmolekyler är ganska små jämfört med andra grundämnen finns det särskilda krav på material som används för att lagra vätgas. Konstruktionen av lagringskärl kräver att flera delar sammanfogas, där den svetsade fogen sannolikt den svagaste punkten. Produktion av tillförlitliga fogar med rätt topografi och mikrostruktur är ofta en underskattad utmaning i många tillämpningar och för tryckkärl avsedda för vätgaslagring är det kritiskt att detta blir rätt.

Säker drift av tryckkärl kräver att nya oförstörande system utvecklas, för övervakning av förändringar i svetsarnas mekaniska egenskaper. Det övergripande målet med projektet är att utveckla algoritmer och instrumentering för långsiktig, kontinuerlig och automatiserad tillståndskontroll av svetsfogar i trycksatta kärl.

För att systemet ska vara praktiskt behöver även dataanalysen automatiseras. Syftet här är att utveckla analysverktyg baserade på artificiell intelligens (AI) och Machine Learning. Sensordata kommer att överföras till molnbaserade AI-system och analyseras. På så sätt kan det övergripande övervakningssystemet dra lärdom av data som samlats in från flera installationer.

Arbetsuppgifter
En doktorandtjänst innebär både teoretiskt och praktiskt arbete. Som doktorand tränas du i vetenskapligt arbete i form av publicering av vetenskapliga artiklar i tidskrifter och vid nationella och internationella konferenser. Du läser även obligatoriska och frivilliga doktorandkurser. Dessutom kan du få möjlighet att prova på lärarrollen. Som forskare arbetar du som en neutral part i många sammanhang vilket ger en fantastisk möjlighet att lära sig att driva utmanande utvecklingsprojekt. Du kommer att delta i “Network of young scientists within Hydrogen” inom CH2ESS och ingå i forskarskolan Creaternity.

Kvalifikationer
Vi söker en ambitiös och kreativ kollega som vill bidra till ledande forskning inom signalbehandling, inriktad mot det ovan beskrivna området, i nära samarbete med forskningsämnet materialteknik.

Du ska ha en masterexamen, civilingenjörsexamen eller motsvarande examen inom teknisk fysik, elektroteknik eller närliggande områden, med inriktning mot signalbehandling, ultraljudsbaserad mätteknik, matematik eller motsvarande. Kunskaper inom materialteknik är meriterande. Du har ett starkt intresse och även gärna erfarenhet i det ovanbeskrivna områdets forskningsprofil, och har lätt att kommunicera och samarbeta i grupp. Vi kommer även ta hänsyn till din förmåga att tillgodogöra dig forskarutbildning.

För ytterligare information om specifik doktorandutbildning se studieplaner för forskarutbildning inom teknisk fakultet.

Information
Anställning som doktorand är tidsbegränsad på 4 år, undervisning och annan institutionstjänstgöring kan tillkomma upp till 20 % av heltid. Tjänstgöringsort: Luleå.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta professor Johan Carlson, 0920-49 2517, Johan.Carlson@ltu.se

Facklig företrädare:
SACO-S Kjell Johansson, 0920-49 1529 kjell.johansson@ltu.se
OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 lars.frisk@ltu.se

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och kopior av verifierade examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.

Sista ansökningsdag: 5 juni 2022
Referensnummer: 1837-2022