Handläggare inom samhällsplanering

Annons: 26037593
Yrke: Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning
Arbetsgivare: Sametinget
Arbetets ort: Kiruna, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2022-05-29
Publiceringsdatum: 2022-05-05

Kvalifikationer

Arbetslivserfarenhet: Handläggare, offentlig förvaltning/Utredare, offentlig förvaltningPresentation:


Sametinget är ett folkvalt samiskt parlament och en statlig myndighet sedan 1993.

Sametingets uppgift är att främja och utveckla en levande samisk kultur, medverka i samhällsplanering och bevaka att samiska behov beaktas.

Sametinget ska verka för en levande kultur och ta initiativ till verksamheter och föreslå
åtgärder som främjar denna kultur. Sametinget ska medverka i
samhällsplaneringen och bevaka att samiska behov beaktas, däribland
rennäringens intressen vid utnyttjande av mark och vatten. Som
samhällsplanerare kommer du ingå i vår samhällsplaneringsfunktion tillsammans
med samhällsplanerare, GIS-experter samt juridisk kompetens. 

Arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill arbeta med handläggning av remisser och uppdrag samt omvärldsbevakning inom områdena klimat, samhälle och miljö. Du kommer också delta i olika samråd, projekt och konferenser. En stor del av arbetet kommer att omfattas av ärendeberedning i samband med den nyinrättade konsultationsordningen. 

Kvalifikationer
Du har akademisk examen inom samhällsplanering eller miljö- och naturområdet. Du har tidigare erfarenhet av liknande uppgifter och har erfarenhet av arbete i offentlig förvaltning. En god kännedom om det samiska samhället och kulturen är nödvändig. Kunskap i det samiska språket är meriterande. 

Personliga egenskaper
Vi söker dig som är självgående och har god samarbetsförmåga. Det är viktigt att du kan uttrycka dig väl i både tal och skrift. Vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper. 

Vi erbjuder
Vi erbjuder alla anställda får 2 h friskvård i veckan samt ett friskvårdsbidrag.
Sametinget erbjuder även ett mycket förmånligt restidsavtal. Det finns även möjlighet till delvis distansarbete och vi tillämpar flexibel arbetstid. Som anställd får du också ta del av andra statliga förmåner så som subventionerad sjukvård, ersättning för receptbelagda läkemedel och föräldrapenningtillägg.

Placeringsort
Vid något av Sametingets kontor i Giron/Kiruna, Jåhkåmåhkke/Jokkmokk eller Staare/Östersund.

Kontaktinformation
Lars-Ove Sjajn, Avdelningschef rennäring, 098078023

Laila Öberg Ben Ammar, Saco-S Sámediggi Searvi, 0980-78024

Marie Enoksson, ST-Sápmi, 0980-78042

Arbetsplats
Adolf Hedinsvägen 58

981 33 Kiruna