Speciallärare/Specialpedagog till försteläraruppdrag på Montessoriskolan Lu

Speciallärare/Specialpedagog till försteläraruppdrag på Montessoriskolan Lu

Annons: 26043523
Yrke: Speciallärare
Arbetsgivare: Luleå kommun, Buf Verksamhet F-6
Arbetets ort: Luleå, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2022-05-29
Publiceringsdatum: 2022-05-06Presentation:


Luleå har både storstadens utbud och småstadens närhet. En hållbar kuststad med nytänkande näringsliv, universitet med forskning i världsklass och en naturnära livsmiljö som ger det bästa av alla årstider.

Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare med ungefär 7 000 medarbetare. Alla våra 300 yrken har något gemensamt; vi har stor betydelse, vi gör skillnad och vi skapar värde och livskvalitet för kommunens 78 500 invånare. Med andra ord så spelar vi en viktig roll. Varje dag, året om, för Luleå. Vill du också spela roll?

Montessori Luleå finns på Bergviken, ett stenkast från Luleås stadskärna (läs mer om vackra Luleå på lulea.se). Skolan är en kommunal verksamhet med hela kommunen som upptagningsområde vilket innebär att vårdnadshavare aktivt söker vår skola för sina barn. Vi erbjuder skolverksamhet från 6-16 år och vi har för närvarande 280 elever i skolan. Vi har mycket hög behörighet bland lärarna på skolan, och nu kan vi erbjuda en plats för just dig!

Vi inspireras av Montessoripedagogiken som sedan lång tid tillbaka är en internationellt erkänd metod där man utgår från varje enskild individs inre drivkraft att lära sig nya saker. Alla elever ges tillfälle att ha inflytande över sitt lärande, de får träna sig i att göra bra val och att ta ansvar. Vårt mål är att varje elev ska bli sitt eget bästa. Lärarens roll är framför allt att handleda eleven i sitt lärande genom att inspirera och varsamt få eleven att ta steget vidare i kunskapsutvecklingen.

Se gärna vår presentationsfilm: https://www.youtube.com/watch?v=a0QP28DldBI&t=159s

Vi söker nu ytterligare en förstelärare till oss. Tjänsterna som förstelärare är tidsbegränsade i tre år (2021-2023). Om du erhåller befattningen och redan har en tillsvidareanställning i Luleå kommun behåller du din tillsvidareanställning och får ett tidsbegränsat förordnande som förstelärare.

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker nu en speciallärare eller specialpedagog till ett försteläraruppdrag hos oss. Du får vara med och forma en skola som möter elevernas olikheter, skapa en utbildning som är hanterbar och begriplig för alla elever under hela dagen.

På skolan finns tre speciallärare/specialpedagoger. Alla tre speciallärare/specialpedagoger har ett nära samarbete och träffas en gång i veckan tillsammans med kurator, skolsköterska, rektor eller biträdande rektor. Här fokuserar vi på att följa upp pågående processer, djupdyka i specialpedagogiska frågor samt ta stöd av varandra kollegialt.
I detta nära samarbete kommer du att vara en viktig del i arbetet med att stärka elevernas möjlighet att öka måluppfyllelsen. Större delen av din tid går till undervisning av elever i behov av särskilt stöd som behöver hjälp för att nå kunskapskraven.

Den lokala elevhälsan ger stöd till lärare genom konsultation och handledning för att tidigt undanröja hinder för lärande, därför behövs en förmåga att skapa förtroende, visa förståelse för de utmaningar som finns och samtidigt ha modet att våga utmana. Här får du använda dig av din samarbetsförmåga och bidra till tvärprofessionella analyser.

Det är viktigt att du känner dig trygg i rollen och kan få eleverna att känna sig trygga med dig. Arbetet kräver att du är strukturerad och har förmåga att på förtroendegivande sätt möta både elever, lärare och vårdnadshavare. Det pedagogiska stödet kan framför allt ges genom att stötta elevens hela lärandesituation samt att föreslå åtgärder som gynnar elevens utveckling och lärande. Du anser att eleverna är det viktigaste på en skola och vill skapa goda förutsättningar för dem att utvecklas.


KVALIFIKATIONER
Vi vill att du som söker tjänsten:

• har lärarlegitimation
• är utbildad speciallärare eller specialpedagog
• har minst fyra års väl vitsordat arbete med undervisning
• har goda kunskaper gällande elevers språkutveckling
• håller dig uppdaterad gällande aktuell skolforskning
• är väl förtrogen med gällande styrdokument och riktlinjer
• har god samarbetsförmåga, initiativförmåga, flexibilitet samt helhetstänk
• är strukturerad och ansvarstagande
• skapar goda relationer och är professionell i mötet med elever, vårdnadshavare och personal
• har god erfarenhet av att handleda personal
• vill vara med och driva utvecklingen framåt i tätt samarbete med ledning och övriga medarbetare

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Om du erhåller tjänsten ska du uppvisa godkänt utdrag ur belastningsregistret.

ÖVRIGT
Hos oss spelar du roll!
Vi erbjuder en trivsam arbetsmiljö, stimulerande arbetsuppgifter och tillämpar rökfri arbetstid.

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka, vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla. Luleå kommun ser heltid som en rättighet deltid som en möjlighet. Det är meriterande om du har kunskaper i finska, samiska och/eller meänkieli eftersom dessa nationella minoritetsspråk är vanligt i våra verksamheter.

Tips!
Nyfiken på Luleå? flyttatilllulea.se
Följ oss på Luleå kommuns LinkedIn
Nyfiken på jobb? jobbailuleakommun.se