Postdoktor i Drift och underhållsteknik

Postdoktor i Drift och underhållsteknik

Annons: 26049718
Yrke: Forskarassistent
Arbetsgivare: Luleå tekniska universitet
Arbetets ort: Luleå, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2022-05-31
Publiceringsdatum: 2022-05-09

Kvalifikationer

Arbetslivserfarenhet: ForskarassistentPresentation:


med inriktning mot tillståndsbaserat underhåll och maskininlärning

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 815 anställda och har 19 155 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.

Drift och underhåll är ett snabbt växande forskningsområde och en viktig område inom många industrier där underhållskostnaderna en av de största enskilda kostnadsposterna. Ett effektivt underhåll kan generera inkomster för industrin genom bättre anläggningsutnyttjande och högre tillgänglighet. Genom välplanerat underhåll kan även externa och interna operativa risker kontrolleras och minimeras.

Ämnesbeskrivning
Drift och underhållsteknik omfattar utveckling av metoder, modeller och verktyg för att säkerställa hög driftsäkerhet och effektivt underhåll av såväl befintliga som nya system och anläggningar.

Ämnesområdet/avdelningen Drift- och underhållsteknik är multidisciplinärt till sin natur, och innehåller många vetenskapliga discipliner och nya framväxande teknologier. Avdelningens aktiviteter är anpassade till att hitta synergier med andra ingenjörsdiscipliner och bygga nätverk med många aktiva forskargrupper, lokalt och globalt. Avdelningen har varit framgångsrik med att erhålla anslag från EU och svenska forskningsfinansiärer som VINNOVA och SSF. Divisionen har lanserat en vetenskaplig tidskrift ”International Journal of System Assurance Engineering and Management” publicerad av Springer. Etableringen av SKF- University Technology Center för avancerad tillståndsövervakning har gett divisionen en välbehövlig plattform för utveckling av prediktiva teknologier. Vid avdelningen finns ett eUnderhållslab och ett tillståndsövervakningslabb med tillhörande testanläggning för järnvägskomponenter. Avdelningen är dessutom fullt kompetent och tekniskt utrustad för att utföra forskningsarbete inom de framväxande områdena big data, prediktiv och preskriptiv analys.

Projektbeskrivning
I denna anställning kommer du att arbeta i ett eller flera projekt inom området tillståndsbaserat underhåll, tillståndsövervakning och maskininlärning. Projektet kommer främst att fokusera på järnvägsapplikationer för att underlätta autonom inspektion av infrastrukturtillgångar. Aspekter relaterade till järnvägsfordonens tillstånd och prediktioner om framtida tillstånd kan också ingå i projekten.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna kommer att bedrivas inom nationella och internationella forskningsprogram och kommer därför att rapporteras enligt anslagsprogrammens rapporteringsförfarande.Förutom de projektrelaterade aktiviteterna förväntas kandidaten sprida resultaten via publiceringar i vetenskapliga tidskrifter, konferensbidrag, tekniska rapporter och projektspecifika resultat eller demonstratorer. Arbetet kan även innefatta arbetsuppgifter relaterade till utbildning och handledning av doktorander, magister- och kandidatstudenter.

Kvalifikationer
För att vara behörig till anställning krävs doktorsexamen eller motsvarande utländsk examen inom områdena drift- och underhållsteknik med inriktning mot tillståndsövervakning. Det är meriterande om din examen är avlagd högst tre år före sista ansökningsdag för denna anställning. Om det finns särskilda skäl kan den komma ifråga som avlagt doktorsexamen tidigare, exempelvis vid olika typer av lagstadgade ledigheter.

Du ska ha erfarenheter inom ämnen relaterade till mätteknik, signalbehandling, vibrationsanalys, virvelströmsmätning, maskininlärning och praktiskt fältarbete. Erfarenheter från järnvägsapplikationer inom dessa områden är meriterande. Du bör också kunna tala och skriva flytande på engelska.

Övrigt
Tidsbegränsad heltidstidsanställning under två år med placering i Luleå.

För ytterligare information om tjänsten, vänligen kontakta biträdande professor Matti Rantatalo, 0920-49 2104, matti.rantatalo@ltu.se

Fackliga företrädare: SACO-S Kjell Johansson, 0920-49 1529, kjell.johansson@ltu.se eller OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 lars.frisk@ltu.se.

Ansökan
Vi ser helst att du söker denna tjänst genom att klicka på ansökningsknappen nedan. Ansökan ska innehålla CV, personligt brev och kopior på verifierade examensbevis från gymnasiet och universitet. Märk din ansökan med referensnumret nedan. Din ansökan inklusive diplom ska skrivas på engelska eller svenska.

Referensnummer: 1822-2022
Sista ansökningsdag: 31 maj 2022