Webbredaktör till Regionbiblioteket, Luleå

Webbredaktör till Regionbiblioteket, Luleå

Annons: 26061973
Yrke: Webbredaktör
Arbetsgivare: Region Norrbotten
Arbetets ort: Luleå, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2022-05-25
Publiceringsdatum: 2022-05-11

Kvalifikationer

Arbetslivserfarenhet: WebbredaktörPresentation:


Regionbibliotekets uppdrag är att arbeta med biblioteksutveckling i samarbete med folkbiblioteken och andra aktörer. Det görs genom strategisk planering och ledning, samordning, projekt och andra utvecklingsinsatser. Regionen och kommunerna driver och utvecklar bibliotekstjänster inom organisationen Biblioteken i Norrbotten och på webbplatserna Bibblo.se och Polarbibblo.

Vi söker
Vi söker dig som har eftergymnasial utbildning med inriktning biblioteks- och informationsvetenskap, alternativt media- och kommunikationsvetenskap eller annan utbildning som vi bedömer likvärdig.
Du har mycket goda kunskaper om och erfarenheter av arbete med digitala publiceringsverktyg och redigeringsprogram, Polarbibblo använder Umbraco. Din vana av att arbeta med illustrationer och av att använda grafisk design på en webbplats är god. På Polarbibblo är allt innehåll riktat till barnen, du kan därför skriva texter som är enkla och begripliga. Du har erfarenhet av arbete med barnkultur och barns skapande, arbete med barnkultur i digitala uttryck är meriterande. Du har erfarenhet av kommunikationsarbete i någon form. Du har mycket god kännedom om de nationella minoritetsspråken i Sverige och urfolkets språk samiska. Erfarenhet av att arbeta med aktiviteter eller utveckling för något eller några av språken är meriterande. Du har erfarenhet av och förmåga att leda och samordna verksamhet eller projekt.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Som person är du strukturerad, ansvarstagande och kan prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt. Du har god förmåga att stödja och inspirera din omgivning och har god kommunikations- och presentationsförmåga. Du är van att arbeta självständigt, men drivs samtidigt av lusten och intresset av att samarbeta med andra för att skapa utveckling.

Det här får du arbeta med
Webbplatsen Polarbibblo stimulerar och främjar barns läsning, skrivande, skapande och därmed barns möjlighet att uttrycka sig och göra sin röst hörd. Arbetet grundar sig i Barnkonventionen för barns rätt till en egen röst och ett eget kulturellt uttryck. Polarbibblo ska vara en plats för barn som vill upptäcka, utveckla eller skapa på ett nationellt minoritetsspråk, på urfolkets språk samiska och på svenska. Användarens upplevelse är central för innehåll och design. Polarbibblo utvecklas i samarbete med personer som har tillhörighet till språken och med organisationer som har i uppdrag att främja biblioteksutveckling för de nationella minoritetsspråken och urfolkets språk.

Som redaktör ingår du i Polarbibblos redaktion för arbete med webbplatsens innehåll, aktiviteter och utveckling utifrån barns perspektiv. Du tar emot, redigerar och publicerar barns bidrag på webbplatsen och för dialog med användarna om det innehåll som skapas. Arbetet innebär ett nära samarbete med övriga i redaktionen samt med andra redaktörer. Redaktörerna kan finnas på folkbibliotek, vara kontrakterade språkarbetare eller personer med uppdrag att arbeta med innehållet. Arbetet bedrivs utifrån verksamhetens mål, språkpolicy och övriga fastställda riktlinjer. Som systemförvaltare är du huvudansvarig för webbplatsens publiceringsverktyg och kringliggande system. Du ansvarar för kontakt och dialog med IT-leverantör. Du ärdrivande i att kartlägga, beskriva och sammanställa behov av systemutveckling, både inom förvaltning och utveckling. Arbetet är iterativt, dvs. prövande, återupprepande och cirkulärt och sker i nära samarbete med ansvarig produktägare inom redaktionen. Du arbetar även med kontroll och tester av systemet. Du ansvarar för att synliggöra och lyfta systemfrågor i redaktionens gemensamma arbete med prioriteringar. I ansvaret ingår även att upprätthålla Polarbibblos grafiska form samt andra fastställda policys på webbplatsen. Arbete med tillgänglighet och barns säkert/GDPR är prioriterat för verksamheten. Polarbibblo finns idag på meänkieli, samiska språk och svenska och ska under de närmaste åren utvecklas på fler nationella minoritetsspråk, som ett första steg på finska och romani chib. Arbetet med Polarbibblo omfattar innehåll och utveckling på samtliga språk på webbplatsen. Du ska självständigt etablera kontakter, skapa nätverk och arbetsgrupper som är viktiga för ditt uppdrag. I uppdraget ingår även planering och beställning av kommunikationsuppdrag till leverantör eller motsvarande. Kommunikationsinsatser gentemot barnen, förmedlare och intressenter ingår.

Det här erbjuder vi dig
- Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa
- Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
- Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/Jobb-och-utbildning/Jobba-hos-oss/
Information om tjänsten
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid, arbetstiden är dagtid. Resor ingår i tjänsten.
Vi tillämpar registerkontroll före beslut om anställning enligt bestämmelser iLagen (2013:852)om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn.
Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.

Välkommen med din ansökan!