Migrationsassistenter till Boden

Migrationsassistenter till Boden [OBS denna annons har utgått]

Annons: 26066202
Yrke: Administrativ assistent
Arbetsgivare: Migrationsverket, Operativ verksamhet, Region nord
Arbetets ort: Boden, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2022-05-23
Publiceringsdatum: 2022-05-11

Kvalifikationer

Arbetslivserfarenhet: Administratör/Administrativ assistentPresentation:


Vi söker migrationsassistenter till Migrationsverket i Boden.

Hos oss får du arbeta med aktuella samhällsfrågor som påverkas av vad som händer i omvärlden. Frågor som berör och engagerar. Ditt arbete präglas av mötet med människor och en lärande miljö.

Vi erbjuder ett jobb som är viktigt på riktigt
Just nu händer det mycket i vår omvärld och många människor söker sig till Sverige. Vi har därför behov av att stärka upp vår verksamhet med fler medarbetare som kan hjälpa till i de delar av verksamheten där behovet för tillfället är som störst. Vår verksamhet är stor och över tid kan det finnas behov av din kompetens även inom andra ärendeslag, till exempel där vi prövar ansökningar från människor som vill komma till Sverige för att studera, arbeta, flytta till nära och kära eller medborgarskap. Oavsett var i verksamheten du kommer att arbeta så har du en betydelsefull roll i att bidra till genomförandet av vårt viktiga samhällsuppdrag. Ditt jobb hos oss är viktigt på riktigt.

Huvudsakliga arbetsuppgifter                                                                                                 
Som assistent i vår verksamhet kan ditt arbete variera med tid och efter behov. Ditt arbete kan exempelvis innebära registrering och hantering av ansökningar samt hantera, scanna och registrera handlingar och akter i dokument- och ärendehanteringssystem. Ditt arbete kan också innebära arbete i reception vårt servicecenter. Därutöver arbetar du med administrativa uppgifter till exempel i samband med möten, resor, bokningar och andra ärenden för sökanden.

I din roll möter du och har samtal med människor som har ett ärende hos Migrationsverket och andra intressenter. Samtalen kan handla om att informera om Migrationsverkets processer eller vägleda och ge service. Du identifierar och hanterar eventuella särskilda behov som sökande kan ha och du möter många vuxna och barn som befinner sig i utsatta situationer.
 
Personliga kompetenser
Du arbetar bra med andra människor och relaterar till dem på ett smidigt sätt. Du är lyhörd och kan kommunicera på ett tydligt sätt. Du har ett gott bemötande, är intresserad av att hjälpa andra och hitta lösningar på utmaningar som kan uppstå. Du har också en god förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet effektivt samtidigt som du kan anpassa dig snabbt efter förändringar som uppstår i arbetet.

Krav

- Gymnasieutbildning eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt
- Erfarenhet av administrativt arbete
- Erfarenhet av arbete med krav på god service
- God kommunikativ förmåga och uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska och engelska
- God IT-vana och har lätt för att sätta dig in i nya system

Meriter

- Erfarenhet av professionellt bemötande i någon form som arbetsgivaren bedömer lämpligt för befattningen

Upplysningar
Anställningsform: Tillsvidareanställning med provanställning eller allmän visstidsanställning tom 1 september 2023
Arbetstider: Kontorsarbetstid, schemalagd arbetstid dagtid/kvällar/helger kan bli aktuellt
Vi tillämpar individuell lönesättning.
Placering: Boden
Tillträde: Omgående enligt överenskommelse

Vill du veta mer
Vill du veta mer om den aktuella rollen och enheten finns kontaktuppgifter till ansvarig enhetschef längre ned.

Ansökan
Välkommen med dina ansökningshandlingar senast den 23 maj 2022. Vi tar emot din ansökan via vårt rekryteringssystem.

På Migrationsverket är vi cirka 5 000 personer som arbetar med en av vår tids stora samhällsfrågor, och med uppgif­ter som rör människors liv och framtid. Varje dag söker sig människor till Sverige för att arbeta, studera, bo eller söka skydd här. Migrationsverkets uppdrag är att pröva ansök­ningar för dem som vill stanna i Sverige. I det större perspektivet bidrar vi till att migrationen till vårt land funge­rar och ett konkurrenskraftigt Sverige. Vi fyller en viktig roll i samhället - vårt jobb är viktigt på riktigt.


I vårt arbete som statstjänstemän handlar vi i enlighet med fattade beslut och visar omdöme vid uttalanden och agerande. Det krävs en hög säkerhets- och sekretessmedvetenhet hos oss och vi vägleds av den statliga värdegrunden och av mod, empati och tydlighet.


Vi använder urvalsfrågor i ansökningsförfarandet. Besvara dessa så utförligt du kan eftersom dina svar avgör om du är kvalificerad att gå vidare i rekryteringen eller inte. Vi använder också ofta tester för att vidare bedöma din skicklighet för den sökta tjänsten. Kallas du till intervju kan du behöva besvara frågor kopplat till säkerhet. 


För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar en jämn könsfördelning och mångfald.


Önskar du komma i kontakt med fackliga företrädare finns kontaktuppgifter till Saco-S, Seko och ST längst ned på vår Lediga jobb-sida på webben https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Jobba-hos-oss/Lediga-jobb.html