Doktorand i specialpedagogik

Doktorand i specialpedagogik

Annons: 26068224
Yrke: Doktorand
Arbetsgivare: Luleå tekniska universitet
Arbetets ort: Luleå, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2022-06-01
Publiceringsdatum: 2022-05-12

Kvalifikationer

Arbetslivserfarenhet: DoktorandPresentation:


Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 815 anställda och har 19 155 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.Institutionen för hälsa, lärande och teknik vid Luleå tekniska universitet erbjuder utbildningar med examen på kandidat-, magister- och masternivå och i flera ämnen även utbildning på forskarnivå som leder till doktorsexamen. Avdelningen för pedagogik, språk och ämnesdidaktik vid institutionen har en omfattande verksamhet med forskning, utveckling och undervisning inom grundutbildning, utbildning på avancerad nivå, uppdragsutbildning och fristående kurser kopplade till lärarutbildning och specialpedagogprogram liksom till förskola och skola. Forskningsämnet Pedagogik söker doktorander i Pedagogik med inriktning specialpedagogik. Som doktorand blir du en del av forskningsmiljön inom Avdelningen för pedagogik, språk och ämnesdidaktik. Inom avdelningen bedrivs såväl inomvetenskapliga som tvärvetenskapliga projekt där forskare arbetar tillsammans med forskare i institutionens övriga ämnen, liksom med andra forskare inom och utom universitetet.

Ämnesbeskrivning
Pedagogik som vetenskapligt område fokuserar på människans sätt att mot bakgrund av de erfarenheter hon gör, förändra förståelsen av omvärlden samt hennes agerande i denna. Forskningen sker i relation till villkor, innehåll, aktörer och kontexter inom varierande sociala arenor där lärande-, fostrans-, undervisnings- och påverkansprocesser utspelar sig. Forskningen har en inriktning mot olika lärprocesser i formella och icke-formella kontexter.

Arbetsuppgifter
Som doktorand i Pedagogik med inriktning specialpedagogik ska du, förutom att bedriva forskarstudier, bidra till verksamhetsutveckling inom det specialpedagogiska fältet. Specialpedagogikens tvärvetenskapliga karaktär involverar en rad kunskapsområden som bl.a. pedagogik och lärande, filosofi, psykologi, sociologi, fysisk miljö och hälsovetenskap. Specialpedagogiken kan placeras i skärningspunkten mellan dessa fält. En mångfald av forskningsobjekt kan inordnas under det specialpedagogiska paraplyet. Den specialpedagogiska forskning som bedrivs vid Avdelningen för pedagogik, språk och ämnesdidaktik handlar bl.a. om delaktighet och inkludering, filosofiska samtal i specialpedagogiska verksamheter samt barn och elever med särskild begåvning. Under studietiden förväntas du vara en del av forskningsmiljön vid avdelningen. Det innebär att du tränar på vetenskapligt arbete med publicering av vetenskapliga artiklar i internationella tidskrifter och vid nationella och internationella konferenser, och kan även innebära att du deltar i något projekt som bedrivs vid avdelningen. För din forskarutbildning upprättas en individuell studieplan som följs upp kontinuerligt.

Kvalifikationer
För att antas till utbildning på forskarnivå i Pedagogik med inriktning specialpedagogik vid Luleå tekniska universitet ska du uppfylla kraven på grundläggande och särskild behörighet samt bedömas ha sådan förmåga i övrigt som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen. Goda kunskaper i svenska och i engelska, både muntligt och skriftligt, är också ett krav. Meriterande är lärarutbildning, erfarenhet av undervisning inom det specialpedagogiska fältet i förskola/skola samt erfarenhet av handledning inom det specialpedagogiska fältet. Särskilt meriterande är specialpedagog-/speciallärarutbildning, kunskaper och erfarenheter med relevans för de specialpedagogiska forskningsområden som fokuseras vid avdelningen samt erfarenhet av undervisning inom det specialpedagogiska fältet vid högskola/universitet.

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

1. avlagt en magisterexamen/master, eller
2. slutfört studier om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
3. på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper, antingen i Sverige eller utomlands.

För ytterligare information om specifik doktorandutbildning se: studieplaner för forskarutbildning inom filosofisk fakultet

Information
Anställning som doktorand är på heltid under 5 år, undervisning och annan institutionstjänstgöring kan tillkomma upp till 20 % av heltid. Tjänstgöringsort är Luleå. Tillträde så snart som möjligt. Forskarutbildningen är campusförlagd och kan inte läsas på distans. Lönen följer Luleå tekniska universitets lönetrappa för doktorander.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta: professor Åsa Gardelli, 0920-49 2370, asa.gardelli@ltu.se eller avdelningschef Maria Johansson, 0920-49 1009, maria.l.johansson@ltu.se.

Facklig företrädare: SACO-S Kjell Johansson, 0920-49 1529 kjell.johansson@ltu.se och OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 lars.frisk@ltu.se

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev (max 1 sida), CV/meritförteckning, forskningsskiss/forskningsidé över tänkt avhandlingsområde (max 2 sidor), uppsatser/övriga publikationer (bifogas som fulltext i pdf-format) och kopior av verifierade examensbevis. Kontaktuppgifter till två referenspersoner Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.

Sista ansökningsdag: 1 juni 2022
Referensnummer: 1942-2022