Vattenhandläggare till Miljöanalysenheten

Vattenhandläggare till Miljöanalysenheten

Annons: 26076897
Yrke: Limnolog
Arbetsgivare: Länsstyrelsen i Norrbottens län, Miljöanalys
Arbetets ort: Luleå, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2022-06-03
Publiceringsdatum: 2022-05-13

Kvalifikationer

Arbetslivserfarenhet: LimnologPresentation:


Vill du arbeta på en av länets mest spännande arbetsplatser?

Länsstyrelsen arbetar för att Norrbotten ska utvecklas. Det gör vi på uppdrag av regeringen och vårt ansvarsområde är brett – myndighetsutövning, utveckling, förvaltning och samordning av länets olika intressen inom många områden. Det vi gör skapar samhällsnytta, och vi ser till att nationella mål och beslut får genomslag i länet. Vi har stor kunskap och många specialister. Vi kan och förstår Norrbottens olika intressen. Med vår bredd och sakkunskap kan vi göra samlade bedömningar för Norrbottens bästa. Tillsammans gör vi skillnad genom att bidra till en hållbar utveckling.

Som medarbetare på Länsstyrelsen kan vi erbjuda dig:
• meningsfulla och utvecklande arbetsuppgifter
• möjlighet att bidra till samhällsnytta
• kompetenta och engagerade kollegor
• goda utvecklingsmöjligheter och en hållbar arbetsmiljö
• individanpassade anställningsvillkor, möjlighet till distansarbete och hälsofrämjande aktiviteter.

Miljöanalysenhetens viktigaste uppdrag är att beskriva miljötillståndet i Norrbotten. Som stöd för detta bedriver enheten långsiktig regional miljöövervakning, bedömer vattens ekologiska och kemiska status samt samordnar arbetet med de regionala miljömålen. Enheten bistår med underlag som underlättar vattenförvaltningen samt medverkar med sin expertkunskap i miljöprövningar.

Miljöanalysenheten driver även ett antal projekt med fokus på kartläggning av miljötillståndet eller åtgärder i vatten, ofta i samarbete med både regionala aktörer och andra länder, samt verkar i internationella samarbetsforum inom Nordkalotten och Barents. Idag drivs redan beviljade projekt på enheten, allt från enstaka åtgärder till stora multinationella projekt på 3-5 år där EU medfinansierar.

ARBETSUPPGIFTER
Länsstyrelsen söker en medarbetare med erfarenhet av arbete med bedömning av vattenmiljöer. Arbetet består i att kartlägga miljötillstånd, påverkan och åtgärdsbehov i länets vattenmiljöer. Det handlar om att genomföra miljöövervakning, beskriva miljötillståndet, samt samverka internt och externt i vattenfrågor. Det finns även möjlighet att driva projekt med inriktning på miljöunderlag och åtgärder kring miljöproblem i vatten.

Arbetet är varierande och du kommer ingå i ett erfaret team, där ni delar på arbetsuppgifterna och utbyter erfarenheter. Alla i teamet har olika roller och expertis.

Vi söker nu en medarbetare som ska arbeta med olika förekommande uppgifter som:
• Statusklassificering, påverkansanalys och åtgärdsbehov enligt Havs- och Vattenmyndigheten föreskrifter
• Arbeta med miljöövervakningsprogram
• Miljömålsbedömning av miljökvalitetsmål
• Delta i interna samråd gällande vattenfrågor
• Samverkan med vattenråd och andra externa aktörer
• Vid behov söka externa medel för och driva projekt

Arbetet innehåller många stimulerande uppgifter och goda möjligheter till personlig utveckling. Vi har ett öppet arbetsklimat och värnar vår arbetsglädje och laganda.


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har:
• relevant naturvetenskaplig akademisk utbildning, gärna ekotoxikolog eller motsvarande tex limnolog eller marinbiolog med inriktning eller fördjupning inom miljögifter,
• god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska,
• körkort för personbil.

Som person är du analytisk, engagerad och tar initiativ. Du är van att arbeta självständigt och identifiera nödvändiga processer/steg i arbetet. Vi jobbar i team och förutsätter att du kan samarbeta för att vi tillsammans ska nå våra mål.

Det är ytterligare en fördel om du har:
• erfarenhet av ansökningar och/eller -anmälningar för miljötillstånd eller vattenverksamhet,
• erfarenhet av arbete inom statlig myndighet eller kommun,
• erfarenhet av arbete med miljökonsekvensbeskrivningar,
• erfarenhet av arbete med miljöskyddsfrågor, tex förorenade områden eller industri,
• erfarenhet av recipientkontroll i vattenmiljöer,
• utbildning och erfarenhet av arbete med GIS.

Länsstyrelsen fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper

Då vissa tjänster hos Länsstyrelsen i Norrbotten ställer krav på säkerhetsprövning kan du innan en anställning behöva genomgå en säkerhetsprövning som bland annat innebär samtal och registerkontroll. I vissa fall ställs krav på svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster. .

ÖVRIGT
Vi ser mångfald bland våra medarbetare som en självklarhet. Vi sätter också stort värde på dina kunskaper i lulesamiska, nordsamiska, meänkieli och finska eftersom de nationella minoritetsspråken finns representerade i vårt län.

I och med denna annons så har Länsstyrelsen slutligt bestämt val av annonsmedia.