Specialpedagog/ speciallärare till Östra skolan

Specialpedagog/ speciallärare till Östra skolan

Annons: 26077313
Yrke: Speciallärare
Arbetsgivare: Luleå kommun, Buf Verksamhet F-6
Arbetets ort: Luleå, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2022-06-08
Publiceringsdatum: 2022-05-13Presentation:


Luleå har både storstadens utbud och småstadens närhet. En hållbar kuststad med nytänkande näringsliv, universitet med forskning i världsklass och en naturnära livsmiljö som ger det bästa av alla årstider.

Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare med ungefär 7 000 medarbetare. Alla våra 300 yrken har något gemensamt; vi har stor betydelse, vi gör skillnad och vi skapar värde och livskvalitet för kommunens 78 500 invånare. Med andra ord så spelar vi en viktig roll. Varje dag, året om, för Luleå. Vill du också spela roll?

Östra skolan är en F-6 skola som ligger centralt placerad i centrala Luleå. I vår skola går i dagsläget cirka 350 elever. På Östra skolan får du utvecklas tillsammans med trygga kollegor som vill göra skillnad. Det finns ett stort engagemang för elevens bästa och vår arbetsmiljö präglas av trivsel och öppenhet. Vi arbetar för att stärka alla elevers lärande och vi tror på undervisningens kraft för att lyckas med det.

Vår skola präglas av mångfald och vi som arbetar här står upp för en miljö som bygger på trygghet, respekt, tolerans och alla människors lika värde. Vi har via våra förstelärare en medveten satsning på undervisning i svenska som andraspråk, språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen.

Inflytande och jämställdhet är viktiga frågor för oss och något som vi fokuserar extra på i samverkan med våra elever. Detta såväl i lärandesituationer som i vårt väl fungerande elevråd. Kunskaper inom de olika ämnena görs tillgängliga via de digitala plattformar som skolans pedagoger är väl förtrogna med. Digitalisering är ett verktyg som kan såväl förenkla som inspirera till lärande och därför också ett område som vi ständigt strävar efter att utveckla. Detta utan att för den skull göra avkall på den mer traditionella undervisningen. Vi har som målsättning att kunskap och inlärning ska tillgängliggöras med varierande metoder för alla våra elevers bästa, oavsett vilka förutsättningar och förmågor som den enskilda eleven förfogar över.

Våra lokala elevhälsoteam består av rektorer, skolsköterska, kurator, speciallärare/specialpedagog, samt SVA-lärare. Vi har ett gott samarbete inom teamen samt med våra engagerade lärare. Tillsammans verkar vi för att varje elev ska må bra och nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling.

ARBETSUPPGIFTER
Du kommer att arbeta och samverka tillsammans med vår speciallärare som arbetar med åk 4 - 6, samt samverka med mentorer för förskoleklass åk 3 och med elever i behov särskilt stöd.

KVALIFIKATIONER
Du har lärarlegitimation med behörighet för årskurs 1 - 3 och det är meriterande om du har bred specialpedagogisk kompetens. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Om du erhåller tjänsten ska du uppvisa godkänt utdrag ur belastningsregistret.

ÖVRIGT
Hos oss spelar du roll!
Vi erbjuder en trivsam arbetsmiljö, stimulerande arbetsuppgifter och tillämpar rökfri arbetstid.

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka, vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla. Luleå kommun ser heltid som en rättighet deltid som en möjlighet. Det är meriterande om du har kunskaper i finska, samiska och/eller meänkieli eftersom dessa nationella minoritetsspråk är vanligt i våra verksamheter.

Tips!
Nyfiken på Luleå? flyttatilllulea.se
Följ oss på Luleå kommuns LinkedIn
Nyfiken på jobb? jobbailuleakommun.se