Arbetsledare Luleå/Kalix

Annons: 26080274
Yrke: Arbetsledare, skogsbruk
Arbetsgivare: Skogsstyrelsen
Arbetets ort: Luleå, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2022-05-29
Publiceringsdatum: 2022-05-13Presentation:


Beskrivning

Skogsstyrelsen bedriver från och med 2020 på uppdrag av regeringen och i samarbete med andra myndigheter så kallade "Naturnära jobb".

Dessa arbeten riktar sig till personer som omfattas av arbetsmarknadsåtgärder. Naturnära jobb innebär samhällsnyttiga arbetsuppgifter i skog och mark.

Arbetsuppgifter

Som arbetsledare planerar, utvecklar och leder du arbetet för ca 8–16 medarbetare. I gruppen kan ingå 1–2 lagbasar som utgör ett stöd för arbetsledaren i den dagliga arbetsledningen. Man planerar arbete med övriga arbetsledare och arbetar efter behov i Luleå eller Kalix.

Som stöd för arbetsledaren finns en gruppchef och en matchningsresurs som arbetar med individens utveckling och framtid.

Den största delen av arbetet sker i fält, där arbetsuppgifter för arbetslagen exempelvis kan vara att utföra röjning för att förstärka och underhålla natur- och kulturvärden, åtgärder för att öka allmänhetens tillgänglighet till tätortsnära skogar och naturreservat, frihuggning av grova lövträd, inventering av till exempel invasiva arter och vattentrummor samt enklare snickeriarbeten. Utbildning av olika slag för de anställda i arbetslagen utgör en stor del av verksamheten.

Kvalifikationer

Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbetsledning eller handledning av personer som behöver stort stöd i sin utveckling och hjälp med integrering på arbetsmarknaden. Behörighet för röj-och motorsågsarbete samt arbete inom skyddade områden som natur- och kulturreservat är meriterande.

Det är meriterande om du talar och skriver något mer språk utöver svenska och engelska som till exempel arabiska, somaliska, dari, pashto eller tigrinja.

Vi fäster stor vikt vid de personliga egenskaperna som god kommunikations-och samarbetsförmåga samt förmåga att strukturera, organisera och driva arbetet framåt. Du bör trivas med varierande arbetsuppgifter, i första hand utomhus.

B-körkort är ett krav.

Villkor

Visstidsanställning till och med 2022-12-31 med eventuell möjlighet till förlängning. Heltid, fast månadslön, kollektivavtal finns. Placering i Luleå. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.

Vid frågor kontakta:

Gruppchef, Enes Catibusic 0950–576 968

Matchningsresurs, Camilla Wennberg, 0920–238 215

Skogsstyrelsen anser att en mångfald bland medarbetarna bidrar till att utveckla såväl verksamhet som gemenskap på arbetsplatsen. Läs gärna mer om oss på vår hemsida www.skogsstyrelsen.se.

 

Om Skogsstyrelsen

Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor om skog. Vi arbetar på medborgarnas uppdrag för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Skogsstyrelsen arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation, friluftsliv och kulturmiljöer samt att öka medvetenheten om skogens betydelse. Vårt arbete grundar sig i de statliga värderingarna och våra värdeord är objektivitet, respekt, fri åsiktsbildning, demokrati, legalitet samt effektivitet och service.


Skogsstyrelsen anser att en mångfald bland medarbetarna bidrar till att utveckla såväl verksamhet som gemenskap på arbetsplatsen. Läs gärna mer om oss på vår hemsida www.skogsstyrelsen.se