Professor tillika ämnesföreträdare i reglerteknik

Professor tillika ämnesföreträdare i reglerteknik

Annons: 26096451
Yrke: Professor
Arbetsgivare: Luleå tekniska universitet
Arbetets ort: Luleå, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2022-09-16
Publiceringsdatum: 2022-06-03

Kvalifikationer

Arbetslivserfarenhet: ProfessorPresentation:


Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 815 anställda och har 19 155 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.Ämnet reglerteknik är ett av Luleå tekniska universitets äldre forskningsämnen och har stor betydelse för flertalet utbildningar och strategiska forskning- och innovationsområden. Ämnet leds för närvarande av en ämnesföreträdare som planerar för pensionering och rekrytering av ny ämnesföreträdare möjliggör ett kontrollerat skifte. Ämnet förväntas leda utbildning, forskning och forskarutbildning inom ämnet samt att driva och utveckla forskningssamarbeten med andra delar av universitet likväl som med andra universitet och forskningsaktörer, både nationellt och internationellt.

Placeringen av professuren är vid Institutionen för system- och rymdteknik där universitetet samlat forskning och utbildning inom rymdteknik, reglerteknik, data- och systemvetenskap. Institutionens omsättning är ca 280 mkr, varav utbildningen står för en tredjedel och externa medel för forskning för två tredjedelar. Institutionen har väl utvecklade samarbeten med forskningsinstitut, näringslivsparter, universitet och andra myndigheter. Miljön vid institutionen är öppen, dynamisk och samlar forskare från ett tjugotal olika nationaliteter samt doktorander och studenter från hela världen.

Arbetsuppgifter
I befattningen som professor och ämnesföreträdare ingår huvudansvar för ämnets utveckling innefattande forskning, forskarutbildning samt utbildning på grundnivå och avancerad nivå.  Dessutom ingår att utveckla samverkan med såväl övriga delar av universitetet som med nationella och internationella forskningsmiljöer samt med omgivande samhälle och näringsliv. Som ämnesföreträdare leder, utvecklar och inspirerar du gruppen i dess utveckling, och du förväntas attrahera externa medel både på egen hand och i samverkan med andra.

Behörighetskrav enligt högskoleförordningen och anställningsordningen
Behörig att anställas som professor är den som visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet. Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska som den vetenskapliga skickligheten. För att uppfylla kraven för att anställas som professor ska den sökande

- uppvisa akademiskt ledarskap, samt förmåga att driva och utveckla forskning inom ämnet i samverkan med det omgivande samhället.
- vara framstående inom sitt ämnesområde och uppvisa en originell och nyskapande vetenskaplig verksamhet av god internationell standard, här ingår en total vetenskaplig produktion som motsvarar minst tre doktorsavhandlingar.
- ha dokumenterat sin erfarenhet av att söka och beviljas externa medel för forsknings- och utvecklingsprojekt.
- uppvisa dokumenterad erfarenhet av handledning på forskarutbildningsnivå och ska om inte synnerliga skäl finns ha varit huvudhandledare för minst en doktorand fram till doktorsexamen. Handledartiden ska omfatta merparten av doktorandens forskarutbildning.
- uppvisa dokumenterad pedagogisk skicklighet och god samverkan med det omgivande samhället i utbildningssammanhang i syfte att bidra till utbildningens relevans och förberedelse för arbetslivet. 

Bedömningsgrunder
För befattningen tillämpas följande bedömningsgrunder
* vetenskaplig skicklighet
* pedagogisk skicklighet
* förmåga att leda och utveckla verksamhet

* övriga bedömningsgrunder (viktas lika)
     - förmåga att erhålla externa forsknings- och utvecklingsmedel
     - förmåga att samverka med det omgivande samhället
     - erfarenhet av ledande uppdrag

Information
För ytterligare upplysningar är du välkommen att kontakta: Prefekt Jonas Ekman 0920-49 28 28 jonas.ekman@ltu.se
Fackliga företrädare: SACO-S Kjell Johansson 0920-49 1529 kjell.johansson@ltu.se OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 lars.frisk@ltu.se

För komplett platsannons vänligen besök ltu.se/ledigajobb

Ansökan
Du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar de ansökningshandlingar som efterfrågas, bland annat examensbevis (vidimerade och översatta till svenska eller engelska), pedagogisk egenreflektion och publikationer, etc. Följ länken Instruktioner för sökande för kompletta instruktioner. Skriv gärna din ansökan på engelska eftersom vi använder engelsktalande sakkunniga.

Sista ansökningsdag: 16 september, 2022
Referensnummer: 3453-2021