Återvinnings- och avfallschef till Luleå Miljöresurs (Lumire)

Återvinnings- och avfallschef till Luleå Miljöresurs (Lumire)

Annons: 26113301
Yrke: Affärsområdeschef
Arbetsgivare: Terminalen Executive and Specialist Search
Arbetets ort: Luleå, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2022-08-08
Publiceringsdatum: 2022-05-20

Kvalifikationer

Arbetslivserfarenhet: AffärsområdeschefPresentation:


Luleå Miljöresurs AB (Lumire) är från och med årsskiftet 2021/2022 ditt kommunala bolag för vatten och avlopp samt avfall och återvinning. Lumire ägs av Luleå kommunföretag och vi är idag cirka 180 anställda i bolaget. Vi säkerställer att du har ett friskt och välsmakande dricksvatten i kranen och att ditt avfall och avlopp tas om hand. Vi deltar i stor utsträckning till att forma den framtida staden och landsbygden och är därmed en viktig förutsättning för Luleås tillväxt.

Vi är Norrbottens största livsmedelsproducent och levererar 8 miljoner kubikmeter dricksvatten årligen. Inom avloppsverksamheten renar vi årligen 10 miljoner kubikmeter spillvatten samt producerar 2 miljoner kubikmeter grön biogas. Vi hanterar närmare 55 000 ton avfall per år som vi samlar in från 38 000 hushåll och 700 företag i Luleå, vi driver de fyra återvinningscentralerna i Luleå och avfallsanläggningen i Sunderbyn.
Genom att samordna vatten- och avfallsfrågorna i samma bolag är vi idag en stark aktör inom hållbar miljöteknik och samhällsbyggnad.

Luleå Miljöresurs står inför en spännande framtid där vi vill utveckla återvinnings- och avfallsverksamheten. Vill du vara med på resan mot det cirkulära samhället? Då är du den vi söker för denna befattning.

Ditt uppdrag
Luleå har tagit klivet in i en mycket spännande och utmanande tid med stort fokus på hållbarhet och utveckling där Lumire utgör en viktig del.

I rollen blir du ansvarig för att Luleås avfall tas om hand, återbrukas eller återvinns på bästa möjliga sätt. Lumire hanterar närmare 55 000 ton avfall per år som vi samlar in från 38 000 hushåll och 700 företag i Luleå. Vi driver fyra återvinningscentraler och två avfallsanläggningar. Genom att delta och aktivt driva frågor inom samhällsutvecklingen med stort engagemang för hållbarhetsfrågor bidrar vi och du till att forma den framtida staden och landsbygden.

Inom Lumire har vi ett gemensamt och tydligt fokus på kvalitet, produktivitet/kostnadseffektivitet, utveckling och samverkan.

I uppdraget ingår att du:

- Tar ett helhetsansvar för att utveckla, leda och driva det strategiska återvinnings- och avfallsarbetet inom Lumire men också för att samverka med ledningen samt andra interna- och externa intressenter för att nå gemensamma mål.
- Ansvarar för att utveckla och följa upp både befintliga och nya kunder och samarbetspartners inom området.
- Ansvarar för rapportering och tillstånd för verksamheten.
- Leder arbetet inom verksamheten och har det övergripande ansvaret för frågor rörande optimering av drift och underhåll, anläggningsutformning vid ny- eller ombyggnation samt övriga anläggningsrelaterade frågor.
- Ansvarar för att genomföra projekt inom verksamheten utifrån beslutad omfattning och inom beslutade tids- och kostnadsramar.

Till din hjälp har du en egen ledningsgrupp bestående av fyra direktrapporterande driftchefer och en affärschef som i sin tur leder ca 50 personer i olika kompetensområden.

Du ingår i Lumires ledningsgrupp och rapporterar direkt till företagets VD.

Vem är du
Vi söker dig som på ett nyfiket sätt vill utveckla verksamheten vidare och därigenom bidra till den gröna omställningen.

Du har förmåga att driva frågor med entusiasm och samtidigt med självklarhet ser mervärdet i att samarbeta med andra. Vi önskar att du har tillräcklig erfarenhet av ledningsfrågor för att kunna bidra till enhetens strategiska arbete, har en teknisk nyfikenhet och kan bidra med lösningar som är både kreativa, kostnadsmedvetna som lever upp till organisationens krav på kvalitet och säkerhet.
Din utbildningsbakgrund finner vi antagligen inom högskole-, universitets- eller motsvarande nivå inom relevanta områden. Alternativt har du en yrkeserfarenhet som kan bedömas vara likvärdig.

Oavsett vilken roll våra medarbetare har på Lumire så trivs den som navigerar efter ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet och drivs av att skapa mervärde för kunder.

Vi söker en engagerad och utåtriktad person med intresse och förmåga att bygga och utveckla lag. Du har erfarenhet av ledarskap och att leda andra ledare.
Några nyckelord som blivande referenspersoner skulle framhålla om dig är ett gott ledarskap, en god kommunikativ förmåga, erfarenhet av strategiskt- och operativt arbete samt ekonomiskt intresse och förståelse.

För att trivas och bemästra uppdraget på ett framgångsrikt sätt tror vi att du är intresserad av utvecklingsfrågor och har ett sinne för affärsutveckling. God kommunikation är en central del i uppdraget och det är därför ett krav att du talar och skriver flytande svenska.

Oavsett vilken roll våra medarbetare har på Lumire så trivs den som navigerar efter ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet samt drivs av att skapa mervärde för kunder.

Visst låter det intressant?
Läs mer om oss på lumire.se

Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta:
Rekryteringskonsult Peder Hansson på rekryteringsföretaget Terminalen Executive and Specialist Search. Telefonnummer 0730-26 80 30 eller via e-post peder.hansson@terminalen.nu

Om du är från annan ort och vill flytta till oss så hjälper vi självklart dig och din familj med dom praktiska frågorna som kan uppstå genom vårt samarbete med terminal5.nu

Eftersom Lumire bedriver en säkerhetsklassad verksamhet så krävs det att du innan anställning genomgår en godkänd säkerhetsprövning.

Välkommen med din ansökan senast den 8 augusti 2022 till www.terminalen.nu/rekryteringar
Vi har inte möjlighet att ta emot ansökningar via e-post eller brev.

Notera! Sista ansökningsdag som ursprungligen var satt till 19/6 har flyttats fram till 8 augusti pga. sommarsemestrar.