Kategoriledare / Senior Category Manager Försvarsmakten i Boden

Kategoriledare / Senior Category Manager Försvarsmakten i Boden [OBS denna annons har utgått]

Annons: 26157750
Yrke: Inköpsledare
Arbetsgivare: Försvarsmakten
Arbetets ort: Boden, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2022-06-26
Publiceringsdatum: 2022-05-31

Kvalifikationer

Arbetslivserfarenhet: InköpsledarePresentation:


Är du en senior specialist inom kategoristyrt, strategiskt inköp? Söker du en roll som Category Manager / Kategoriledare där du får driva en kategori tillsammans med ett team som präglas av hög kompetens, gott samarbete och starkt resultatfokus? Är det viktigt för dig att göra skillnad och bidra till Sverige? Försvarsmakten i Boden söker nu en erfaren Kategoriledare, välkommen med din ansökan.

Inköpsenheten

Förbandet FMLOG (Försvarsmaktens logistik) stödjer övriga krigsförband i Försvarsmakten i att utföra sina uppgifter i alla beredskapsnivåer. Vi bidrar till en ökad uthållighet genom planera, anskaffa, förrådshålla, leverera och samordna behovet av förnödenheter, transporter och servicetjänster. Krigsförbandet FMLOG har en bred kompetens inom både civil och militär expertis som bidrar till en hög leveranssäkerhet och tillgänglighet.

Inköpsenheten som ingår i FMLOG har till uppgift att sammanhålla och genomföra Försvarsmaktens inköp i alla konfliktnivåer. Anskaffning av varor och tjänster från extern leverantör upphandlas, samordnas och beställs av Inköpsenheten. Vi ansvarar för leverantörskontakter, från marknadsdialog till förvaltning och uppföljning. Inköpsenheten består av sju avdelningar och består av sammanlagt 135 personer.

Om avdelningen

Avdelningen Arbetsplatsservice ansvarar för tjänsteområden indelade i tre team; sjukvårdsmateriel och läkemedel, beklädnad samt kontor och möbler. Vi arbetar med att skapa och förvalta kostnadseffektiva och robusta avtal inom dessa tjänsteområden för att möta Försvarsmaktens behov. Kontoret i Boden består av nio medarbetare i roller som strategisk inköpare, inköpssammordnare och inköpare.

Befattningen erbjuder

Rollen som Kategoriledare är en specialistroll och innebär att du driver, förvaltar och företräder kategori Arbetsplatsservice och produktionsleder de tre kategoriteamen bestående av nio erfarna, engagerade och självgående medarbetare. Arbetet innebär att din specialistkompetens och ditt strategiska förhållningssätt kommer väl till sin rätt. Du får möjlighet att arbeta i en dynamisk och spännande arbetsmiljö med fokus på affärsmässighet i en myndighet som präglas av framåtanda, eget ansvar och tillväxt.

Försvarsmakten månar om balansen mellan arbete och fritid och har ett fokus på god hälsa med bl.a. förmånen tre timmars fysisk träning i veckan på arbetstid. För övriga förmåner och villkor se försvarsmakten.se

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Ansvara för att ta fram, driva och genomföra kategoristrategier som syftar till att uppnå förbättringar och effektiviseringar. Leda och samordna ett eller flera kategoriteam vars arbete ska resultera i kostnadseffektivitet och robusthet för Försvarsmakten. Tillsammans med strategiska inköpare genomföra upphandlingar i nära samarbete med beställare och sakkunniga i enlighet med beslut strategier, lagar (LOU/LUFS), interna rutiner och instruktioner. Rapportering av utfall och förändrings-och förbättringsarbete för att nå uppsatta mål.

Rollen innebär produktionsansvar (inte personalansvar) och därmed är det en ledarroll inom enheten.

 

OBS!

För komplett information om kvalifikationer, meriter, personliga egenskaper samt övrig information vänligen se försvarsmaktens hemsida för lediga jobb: Lediga jobb hos Försvarsmakten - Lediga tjänster - Försvarsmakten (forsvarsmakten.se)

 

Ansökan

Varmt välkommen med din ansökan senast 2022-06-26. Vi ser gärna att du ansöker med både ett komplett CV samt ett personligt brev.

 

 


Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

FMLOG stödjer krigsförband i att utföra sina uppgifter i alla beredskapsnivåer. Vi bidrar till ökad uthållighet genom att planera, förrådshålla, leverera och samordna behovet av förnödenheter och transporter.

FMLOG:s unika kompetens med civil och militär expertis bidrar till leveranssäkerhet och tillgänglighet.

Tillsammans tillser vi att Försvarsmaktens operativa förmåga nationellt och internationellt bibehålls.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.