Specialpedagog/speciallärare till Avan- och Klöverträskskolan

Specialpedagog/speciallärare till Avan- och Klöverträskskolan [OBS denna annons har utgått]

Annons: 26167170
Yrke: Specialpedagog
Arbetsgivare: Luleå kommun, Buf Verksamhet F-6
Arbetets ort: Luleå, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2022-06-26
Publiceringsdatum: 2022-06-02Presentation:


Luleå har både storstadens utbud och småstadens närhet. En hållbar kuststad med nytänkande näringsliv, universitet med forskning i världsklass och en naturnära livsmiljö som ger det bästa av alla årstider.

Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare med ungefär 7 000 medarbetare. Alla våra 300 yrken har något gemensamt; vi har stor betydelse, vi gör skillnad och vi skapar värde och livskvalitet för kommunens 78 500 invånare. Med andra ord så spelar vi en viktig roll. Varje dag, året om, för Luleå. Vill du också spela roll?

Avanskolan som ligger ca två mil utanför centrala Luleå vackert belägen i ett gammalt kulturlandskap vid Luleå älv. Vi erbjuder där en trygg skola med inspirerande lärmiljö som präglas av nära samarbete och engagerade pedagoger. Vi strävar efter att med vårt arbetssätt inspirera, väcka nyfikenhet och lust att lära. Vi vill att det ska kännas meningsfullt, spännande och roligt att gå i Avanskolan. Vi lägger stor vikt vid estetiska lärprocesser och en kollegial samverkan med en naturlig delakultur som sträcker sig bortom vår egen skola i ett vidgat klassrum, inte minst med vår vänskola Klöverträskskolan.

Högt uppe på en höjd i Klöverträsk står vår andra vackra skola som en prydnad för byn. Skolan ligger mitt i ett naturskönt område med djur och natur runt knuten. I byn med omnejd finns en stark känsla för bygden vilket också visar sig i ett fint engagemang för förskola och skola. Klöverträsk skolan är angelägen om att bygga på värden som omfamnar hållbarhet oavsett om det handlar om natur eller människa. Skolans placering i byn gör att vi har gångavstånd till de flesta av våra uteaktiviteter som skolskog, elljusspår och skridsko/fotbollsplan.

Klasserna på bägge skolorna är åldersblandade där årskurserna är F-1, 2-3-respektive F, 1-3 samt en 4-6 på respektive skola utgör spannet och i varje klass jobbar 2 pedagoger sida vid sida. Det även i förskoleklassen på Klöverträskskolan som samverkar med förskolan som gör att undervisningsgruppen även inrymmer 5 åringar. Alla våra elever ska känna en lust och glädje inför sitt lärande och de ska trivas, utvecklas och känna sig trygga i sin skolmiljö, som är ett starkt prioriterat arbete på bägge skolorna. Eftersom klasserna är åldersblandade och har den dubbla bemanningen i klasser så ges det utrymme till att på ett systematiskt sätt reflektera och analysera över det sociala klimatet och det undervisande uppdraget.

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker nu en ytterligare fantastisk pedagog i form av specialpedagog/speciallärare till bägge dessa skolor där du kommer att arbeta med olika typer av specialpedagogiska uppgifter. Exempelvis ge stöd och råd till ordinarie lärare, vid behov göra kartläggningar och utredningar, upprättande och uppföljning samt utvärdering av åtgärdsprogram i samråd med undervisande lärare. Samt tillsammans med elever i svårigheter och pedagoger försöka hitta och utveckla nya lösningar och tekniker som hjälper eleverna i sitt lärande. Att arbeta med att försöka hjälpa pedagoger att anpassa undervisningen i helklass likväl som att stötta med planeringen av undervisningen för elever i svårigheter, att genomföra insatser på organisation-, grupp- och individnivå för att möjliggöra en ökad tillgänglighet för alla elever. Du kommer gemensamt med rektor att vara en del i två dynamiska arbetslag inom LEH där samarbete, samsyn och kollegialt lärande är ledstjärnor i nära samverkan med övriga pedagoger på skolorna.

Eftersom enheterna är små så ställer det även stora krav på förmåga till flexibilitet vilket innebär att både se och ta ansvar för verksamheten som helhet. Arbetet handlar också om att ständigt försöka utveckla lärandet som ger varje elev förutsättningar för att utvecklas till sin fulla potential med framtidskompetenser såsom mod & nyfikenhet, empati & samarbete, kreativitet & se möjligheter, självkänsla & ansvarstagande, reflektion & kommunikation. Genom detta förhållningssätt är vi en skola som är förberedd på den snabba utvecklingen som sker i samhället. På både Klöverträsk- och Avanskolan arbetar alla för att ge eleverna bästa möjliga förutsättningar för att lyckas, nu och i framtiden.

KVALIFIKATIONER
Du tillför entusiasm, energi och lust i arbetet och engagerar både elever och kollegor. Du drivs av en vilja att se möjligheter och lösningar och av att arbeta med tillgängliga lärmiljöer för alla elever. Du har lätt för att skapa förtroendefulla relationer och du ser samarbete med elever, kollegor och vårdnadshavare som självklara framgångsfaktorer i ditt arbete.

Du har legitimation och behörighet som specialpedagog eller speciallärare. Du förväntas således inneha sådana ämneskunskaper, insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, som krävs för yrkesutövningen. Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet.

Om du erhåller tjänsten ska du uppvisa godkänt utdrag ur belastningsregistret.

ÖVRIGT
För dig vill vi skapa de bästa förutsättningarna för ett hållbart arbetsliv. Hos oss är det viktigt att du utvecklas, trivs, mår bra och känner arbetsglädje. Vi har många förmåner som bland annat friskvårdsbidrag och möjlighet att hyra boende i Riksgränsen och Stockholm.

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka, vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla. Luleå kommun ser heltid som en rättighet och deltid som en möjlighet. Det är meriterande om du har kunskaper i finska, samiska och/eller meänkieli eftersom dessa nationella minoritetsspråk är vanligt i våra verksamheter.

Tips!
Nyfiken på Luleå? flyttatilllulea.se
Följ oss på Luleå kommuns LinkedIn
Nyfiken på jobb? jobbailuleakommun.se