Doktorand i byggproduktion och teknik

Doktorand i byggproduktion och teknik

Annons: 26167174
Yrke: Doktorand
Arbetsgivare: Luleå tekniska universitet
Arbetets ort: Luleå, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2022-06-30
Publiceringsdatum: 2022-06-02

Kvalifikationer

Arbetslivserfarenhet: DoktorandPresentation:


– hållbar renovering och underhåll av flerbostadshusbestånd

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 815 anställda och har 19 155 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.

Vi vill förstärka vår forskargrupp inom byggproduktion och teknik med en ny doktorand för att bygga kunskap om hållbar renovering och underhåll av flerbostadshusbestånd.

Forskargruppen byggproduktion och teknik vid Avdelningen industriellt och hållbart byggande bedriver forskning och utbildning inom byggprocessen – från tidig planering och projektering via byggande till förvaltning. Våra kärnkompetenser finns inom management och automation av byggprocessen samt inom industriella bygg- och produktionssystem. Vi forskar också inom virtuellt och energieffektivt byggande. Avdelningen är ledande i Sverige inom sitt kärnområde och har omkring 25 anställda. Forskningen är tillämpad och utgår från aktuella frågeställningar i nära samarbete med bygg- och anläggningssektorns intressenter; företag och andra organisationer.

Projektbeskrivning
Doktorandprojektet är inriktat mot att öka kunskapen om hur klimatpåverkan ser ut och kan minskas vid energieffektiviserande renovering och underhåll av flerbostadshusbestånd i en arktisk stad. Projektets första etapp handlar om att via fallstudier utreda hur val av åtgärder vid renovering och underhåll påverkar förutsättningarna för att nå minskad klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv, där påverkan från själva åtgärden sätts i relation till påverkan senare under livscykeln. I denna etapp kommer klimatpåverkan från åtgärder som innebär såväl materialbyten/-tillägg som återbruk av material, komponenter och kvaliteter att identifieras och utvärderas.

Den andra etappen fokuserar på framtagandet av metodik och kunskapsunderlag till val/beslut om renoverings- och underhållsåtgärder i flerbostadshus. Som fallstudier används flerbostadshus i Lulebos bestånd. Utredningarna kommer därför att beakta de särskilda förutsättningar och behov med avseende på tekniska, sociala, miljömässiga och ekonomiska faktorer som råder lokalt för beståndet på kort och längre sikt. Samverkan mellan fastighetsägaren och forskare kommer vara extra viktig under denna etapp eftersom framtagna metoder och underlag behöver vara praktiskt användbara och passa in i fastighetsägarens verksamhet.

Doktorandprojektet genomförs i nära samverkan mellan Luleå tekniska universitet, näringslivsaktör (fastighetsbolaget Lulebo), samt andra relevanta aktörer som har viktiga roller att spela i möjliggörandet av renovering och underhåll som bidrar till bygg- och fastighetssektorns klimatomställning.

Arbetsuppgifter
Som doktorand arbetar du med doktorsexamen som slutmål efter motsvarande fyra års forskarutbildning på heltid. Forskarutbildningen innefattar såväl träning i vetenskapligt arbete som genomförande av forskarutbildningskurser med relevans för forskningsområdet. I arbetsuppgifterna ingår även institutionstjänstgöring i form av undervisning och visst administrativt arbete till maximal omfattning av 20 % av heltid. Arbetet som doktorand innebär stora möjligheter att själv definiera och planera sina dagliga arbetsuppgifter och hur de ska genomföras i dialog med olika parter.

Kvalifikationer
För behörighet krävs civilingenjörsexamen (eller motsvarande grundläggande behörighetskrav, högskoleförordning 7 kap 39 §) inom relevant inriktning såsom arkitektur eller samhällsbyggnad. Då forskningsarbetet är mycket kommunikativt kräver vi att du har mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på både svenska och engelska.

Kvalificerande kriterier för tjänsten är:

- förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem och förmåga till självständigt arbete
- avancerade kunskaper inom husbyggnadsteknik
- avancerade kunskaper inom livscykelanalys och miljöbedömning för byggnader

Meriterande kriterier för tjänsten är:

- kunskaper inom energieffektivisering i byggd miljö
- kunskaper inom byggprocessen (projektering, produktion, förvaltning av byggnader)

För ytterligare information om specifik doktorandutbildning se studieplaner för forskarutbildning inom teknisk fakultet.

Information
Anställning som doktorand är tidsbegränsad till 4 år, undervisning och annan institutionstjänstgöring kan tillkomma med högst 20 %. Tjänsten förlängs om och i den omfattning undervisning och institutionstjänstgöring genomförts.

Som doktorand får du lön enligt en fackligt förhandlad lönetrappa med nuvarande ingångslön på 32 200 sek. Doktorandlönetrappan revideras årligen i samband med den allmänna lönerörelsen. Förutom den årliga revideringen sker också en löneökning i samband med godkänd licentiatexamen/mittseminarium vilken i dagsläget ligger på 5 300 sek.

Placeringsort är Luleå. Arbetet innebär resor och kortare vistelser på annan ort.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta universitetslektor Sofia Lidelöw, 0920-49 28 39, sofia.lidelow@ltu.se

Fackliga företrädare: SACO-S Kjell Johansson 0920-49 1529 kjell.johansson@ltu.se och OFR- Lars Frisk, 0920-49 1792. lars.frisk@ltu.se

För komplett platsannons vänligen besök ltu.se/ledigajobb

ANSÖKAN
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Ansökan samt examensbevis måste vara skrivna på svenska eller engelska.

Referensnummer: 2112-2022
Sista ansökningsdag: 30 juni 2022