Biträdande professor i materialteknik

Biträdande professor i materialteknik

Annons: 26186734
Yrke: Professor
Arbetsgivare: Luleå tekniska universitet
Arbetets ort: Luleå, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2022-08-14
Publiceringsdatum: 2022-06-08

Kvalifikationer

Arbetslivserfarenhet: ProfessorPresentation:


Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 815 anställda och har 19 155 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.Ämnet materialteknik finns vid Institutionen för teknikvetenskap och matematik vid Luleå tekniska universitet. Forskningen vid ämnet är främst inriktad på metalliska och keramiska material, med fokus på relationen mellan struktur, egenskaper och tillverkning och är till stor del experimentell. Vi söker nu en biträdande professor som kan bidra till utvecklingen av vårt ämne, främst inom området metalliska material, samt delta i handledning av doktorander och undervisning på grundläggande och avancerad nivå. Forskargruppen består i dag av fyra seniora forskare, två tekniker och tio doktorander. Ämnet har ett välutrustat laboratorium för avancerad materialkarakterisering och analys av termomekaniskt beteende. Vi har även tillgång till närliggande laboratorium för till exempel provning av mekaniska egenskaper.

Materialteknik är av stort intresse för universitetet och våra samarbetspartners inom industrin och vi har lång erfarenhet av industriellt samarbete. Tillämpningsområden är till exempel material för extrema miljöer, för energiomvandling och additiv tillverkning. Det finns flera andra forskarämnen på universitetet vars forskning är närliggande vår, som till exempel hållfasthetslära, processmetallurgi, maskinelement, experimentell- och tillämpad fysik. Inom grundutbildningen är det främst två program i internationell materialteknik som är av vikt för oss, civilingenjörsprogrammet EEIGM och masterprogrammet AMASE. Avdelningen ger också kurser i materialteknik för flera andra av universitetets ingenjörsprogram.

Arbetsuppgifter
Som biträdande professorer ska du vara engagerad i både universitets utbildning, pedagogiska utvecklingsarbete och forskning. Du kommer också att följa ämnets internationella utveckling samt att handleda doktorander. I arbetet ingår även att bidra till universitetets utvecklingsarbete, verka för att externa forskningsmedel tillförs ämnet och stå till förfogande för lednings- och administrativa uppdrag. För biträdande professorer ingår även att leda forskningsprojekt och kommunicera dess resultat via akademiska publikationer, samt vara aktiv inom forskningssamhället inom det egna ämnet.

Behörighet
Behörig att anställas som biträdande professor är den som visat såväl vetenskaplig skicklighet som pedagogisk skicklighet. Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska som den vetenskapliga skickligheten.

För att uppfylla kraven för att anställas som biträdande professor ska den sökande ha:

- uppvisat en forskningsprofil med tydlig progression efter avhandlingsarbetet och vetenskapliga bidrag motsvarande minst två doktorsavhandlingar
- verkat som självständig forskare, exempelvis via:
- forskningsrelaterade förtroendeuppdrag såsom som sakkunnig eller granskare
- erfarenhet av att i konkurrens sökt och beviljats externa medel för forsknings- och utvecklingsprojektdeltagit i nationella och/eller internationella forskningsprojekt och publicerat sig tillsammans med forskare i andra forskarmiljöer än den egna
- inneha erfarenhet av handledning på forskarutbildningsnivå och agerat som biträdande handledare för minst en doktorand under minst två år, om det inte finns synnerliga skäl för annat
- visat pedagogisk skicklighet
- genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande 7,5 hp, alternativt på annat sätt ha förvärvat motsvarande kunskaper
- förmåga till samverkan med det omgivande samhället, exempelvis genom att
- tillgängliggöra ny kunskap för det omgivande samhället
- införliva samhälleliga behov i forsknings- och/eller utbildningssammanhang

Bedömningsgrunder
För befattningen tillämpas följande bedömningsgrunder:

- vetenskaplig skicklighet
- pedagogisk skicklighet
- övriga bedömningsgrunder

Övriga bedömningsgrunder:

- Dokumenterad erfarenhet av forskning inom materialområdet, med tyngdpunkten inom stål- och metallforskning
- Dokumenterad erfarenhet av kvalificerad handledning och undervisning
- Förmåga att erhålla externa forsknings- och utvecklingsmedel
- Förmåga att självständigt och i team vidareutveckla vår forskning och grundutbildning
- Förmåga att undervisa på svenska och/eller engelska
- Förmåga att kommunicera internt och externt
- Förmåga att samverka med det omgivande samhället, främst svensk och internationell industri och forskningsorganisationer
- Intresse och erfarenhet av experimentell verksamhet

Information
Anställningen är på heltid och tillsvidare. Placeringsort: Luleå. Tillträde enligt överenskommelse.

För ytterligare upplysningar är du välkommen att kontakta: Marta-Lena Antti, professor tillika ämnesföreträdare, 0920-49 2093, Marta-Lena.Antti@ltu.se

Fackliga företrädare:SACO-S Kjell Johansson 0920-49 1529 kjell.johansson@ltu.se och OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 lars.frisk@ltu.se

För komplett platsannons vänligen besök ltu.se/ledigajobb

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar de ansökningshandlingar som efterfrågas, bland annat examensbevis (vidimerade och översatta till svenska eller engelska), pedagogisk egenreflektion och publikationer, etc. Följ länken Instruktioner för sökande för kompletta instruktioner. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.

Sista ansökningsdag: 14 augusti 2022
Referensnummer: 1857-2022