Doktorand i energiteknik

Doktorand i energiteknik

Annons: 26203870
Yrke: Doktorand
Arbetsgivare: Luleå tekniska universitet
Arbetets ort: Luleå, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2022-07-03
Publiceringsdatum: 2022-06-13

Kvalifikationer

Arbetslivserfarenhet: DoktorandPresentation:


-med inriktning biokol produktion för järn och stålindustri

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 815 anställda och har 19 155 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.

Avdelningen för energivetenskap vid Luleå tekniska universitet söker en doktorand inom energiteknik, med fokus på biokol produktion vid befintliga fluidiserad bäddpannor i kraft- och fjärrvärmeverk.

Ämnesbeskrivning
Energiteknik omfattar utveckling av teknik och processer för en uthållig energiförsörjning. Vår forskning är inriktad mot biobränsleteknik och energieffektivt nyttjande i industri och samhälle. Vi samarbetar med företag/industrier i forsknings- och studentprojekt. Forskningen är av hög internationell klass och vi samverkar med forskare världen över.

Projektbeskrivning
Detta doktorandprojekt är en del av samverkansprojekt, ”Storskalig produktion av biokol som förnybar råvara i den fossilfria värdekedjan inom järn- och stålindustrin”, som finansieras av statens Energimyndigheten. Projektet siktar på att ta fram en lösning i form av ett reaktorkoncept som möjliggör att storskalig produktion av biokol kan integreras i befintliga kraft- o fjärrvärmepannor. Detta kräver kunskap om hur biokolets egenskaper påverkas av biomassans omblandning i reaktorn samt metoder för att kontrollera dessa. Projektet kombinerar försök i labb och industriell skala med modellering. Projektgruppen inkluderar forskningsgrupper (LTU, Chalmers, och RISE), teknikutvecklingsföretag (Bioshare), pannägare (E-ON Sverige) och järn- och stålindustrin (SSAB och Höganäs). Efter projektet skall ett reaktorkoncept finnas redo för en implementering som kan förse industripartnerna med upp till 80 kton/år av biokol, dvs ca -290 kton CO2/år.

Huvudsakligen kommer du att genomföra experimentellt och modellering arbete för att identifiera reaktionsbetingelserna inom fluidiserad bäddreaktor som påverkar biokolutbyte och egenskaper. I synnerhet kommer du undersöka bränsleomvandling kinetik inklusive värme- och massöverförning samt karakterisering i detalj.

Arbetsuppgifter
Som doktorand ägnas merparten av din arbetstid åt dina forskarstudier. Du tränas i vetenskapligt arbete i form av publicering av vetenskapliga artiklar i tidskrifter och deltagande i nationella och internationella konferenser. Du kommer även läsa obligatoriska och frivilliga doktorandkurser. Dessutom kan du få möjlighet att prova på lärarrollen. Som forskare arbetar du som en neutral part i många sammanhang vilket ger en fantastisk möjlighet att lära sig att driva utmanande utvecklingsprojekt. Som stöd i arbetet har du två eller tre handledare.

Kvalifikationer
Vi söker en entusiastisk kandidat med förmåga att arbeta både självständigt och som del i ett team. Du ska ha en civilingenjörs- eller magisterexamen inom kemiteknik, energiteknik, maskinteknik, eller likvärdigt. Vi välkomnar även sökanden med beräknad examen under våren 2022.

Ytterligare krav

- Mycket goda muntliga och skriftliga kunskaper i engelska.
- Goda färdigheter av experiment.
- Goda färdigheter i akademiskt skrivande.
- Förmåga att arbeta självständigt och ta egna initiativ, samt att på egen hand sätta dig in i nya frågeställningar.

Följande kompetenser och kunskaper är meriterande

- Reaktionskinetik
- Kemisk- och materialanalyser av biomassa och biokol
- Termokemisk omvandling teknik
- Fluidiserad bäddreaktorer

Se även allmän studieplan för forskarutbildning inom energiteknik.

De flesta medarbetarna vid ämnet Energiteknik är för närvarande män, därför ser vi gärna kvinnliga sökande.

Information
Doktorandtjänsten är en tidsbegränsad heltidsanställning under 4 år, undervisning och annan institutionstjänstgöring kan tillkomma upp till 20 % av heltid. Du kommer vara anställd vid Luleå tekniska universitet och vara placerad i Luleå, Sverige.

För ytterligare information, kontakta: Professor Kentaro Umeki, +46 (0)920-49 2484, kentaro.umeki@ltu.se, Professor Marcus Öhman, Head of Division, +46 (0)920-49 1977, marcus.ohman@ltu.se

Facklig företrädare: SACO-S Kjell Johansson, 0920-49 1529 kjell.johansson@ltu.se och OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 lars.frisk@ltu.se

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa, exempelvis kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.

Referensnummer: 2261-2022
Sista ansökningsdag: 3 juli 2022